• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

Course Information

Sairaanhoitajakoulutuksessa opinnot on jaettu opintojaksoista muodostuviin moduuleihin. Opintojen alussa opiskellaan yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa muun muassa projektitoimintaa, liiketoimintaosaamista ja digitaalisia valmiuksia. Anatomian, fysiologian, mikrobiologian, lääkehoidon ja kliinisen farmakologian opinnot kehittävät kliinistä osaamista.

Ammattiopinnot koostuvat terveyden edistämisen, sisätauti-kirurgista hoitotyön, perhehoitotyön, gerontologisen hoitotyön ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyön opinnoista. Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiosaamisen moduulissa opiskellaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja johtamiseen liittyviä opintoja. Opintojen loppuvaiheessa osaamista syvennetään akuutin hoitotyön, mielenterveystyön tai älykkään kotihoidon opinnoissa. Vaihtoehtona on myös syventää osaamista yrittäjyydestä liiketoimintaopinnoissa.

Sairaanhoitajakoulutuksessa vuorottelevat teoriaopiskelu ja ohjattu harjoittelu. Sairaanhoitajan (AMK) tutkintoon kuuluu vähintään 75 opintopistettä ohjattua harjoittelua. Osa harjoittelusta suoritetaan erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla ja osa ammattikorkeakoululla ohjatuissa harjoitteluissa. Kajaanin ammattikorkeakoulun oppimisympäristöt sekä hoitotyön simulaatiotila, tukevat osaamisen kehittymistä.

Syksyllä 2017 alkava sairaanhoitajakoulutus sisältää enemmän itsenäisesti suoritettavia opintoja sekä verkko-opetusta, jopa siten, että lähiopetuspäiviä voi olla 2 päivää/viikko. Koulutukseen sisältyy myös useita harjoittelujaksoja.

Koulutus käynnistetään myös Kuhmossa, jos valintakokeet läpäisseitä ja sairaanhoitajakoulutukseen opiskelupaikan vastaanottaneita henkilöitä ilmoittautuu Kuhmon ryhmään opiskelemaan vähintään 20. Mikäli opiskelijamäärä on tai vähenee opintojen aikana alle kahdenkymmenen, ryhmä siirtyy opiskelemaan Kajaaniin.

Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteisiin kompetensseihin ja koulutusohjelmakohtaisiin kompetensseihin. Opetussuunnitelma suuntaa tulevaisuuteen ja osaamisen kehittämiseen. Opetussuunnitelmaa ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset ja kehittämistarpeet sekä kansainvälisen yhteistyön edellyttämät vaatimukset.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

3,5 vuotta

Start Date: 
29.08.17
Credits: 

210 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Kajaani University of Applied Sciences, School of Health Care
Provider Contact Info: 

Kajaani University of Applied Sciences, School of Health Care
hakijapalvelut@kamk.fi
08 6189 9603
044 7101 262
PL 52, 87101, KAJAANI
Ketunpolku 4, 87100, KAJAANI

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Sairaanhoitaja (AMK)
Qualification awarded description:

Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, jonka tehtävänä on potilaiden hoitaminen ja hoitotyön kehittäminen. Sairaanhoitaja edistää ja ylläpitää terveyttä, ehkäisee ja hoitaa sairauksia sekä lievittää kärsimyksiä. Koulutus valmentaa osaajia, jotka kykenevät työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. Sairaanhoitaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi potilaan hoitoa yhdessä potilaan, tämän perheen ja yhteisön kanssa. Sairaanhoitaja voi myös toimia tiimin vastuuhenkilönä. Sairaanhoitajalla on valmiudet hyödyntää työssään terveydenhuollon teknologiaa. Nykypäivän kansainvälistyvässämaailmassa myös hoitoalan toimintaympäristöt kansainvälistyvät ja sairaanhoitaja osaa toimia erikulttuureista tulevien potilaiden kanssa.

Koulutuksen yleisenä tavoitteena on kouluttaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon osaavaa ammattihenkilöstöä, joka moniammatillisen yhteistyön osaajana turvaa väestölle yhdenvertaiset ja potilasturvallisuuden takaavat näyttöön perustuvat hoitotyön palvelut. Sairaanhoitajan osaaminen perustuu monitieteiseen, alati uudistuvaan ja laaja-alaiseen tietoperustaan, käytännölliseen osaamiseen sekä sosiaalisiin taitoihin.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ketunpolku 4, 87100, KAJAANI