• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen

Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen

Course Information

Opinnoissa keskeisiä sisältöalueita ovat:
- lääkehoito
- kliininen hoitotyö
- mielenterveys- ja päihdetyö
- perheen hoitotyö
- aikuisen hoitotyö
- ikääntyneen hoitotyö sekä syventävät opinnot oman urasuunnitelman mukaisesti.

Sairaanhoitajakoulutus sisältää runsaasti harjoitustunteja, simulaatio-harjoituksia ja ohjattua harjoittelua terveyskeskuksissa, erikoissairaanhoidon klinikoilla ja yksityisissä hoitolaitoksissa eri puolilla Suomea.

Tietopuolinen opiskelu tapahtuu pääosin itsenäisesti, verkko-opintoina ja seminaareissa. Opintoja voi suorittaa myös kehittämishankkeissa ja opiskelijavaihdossa ulkomailla.

Moniammatillista yhteistyötä harjoitellaan mm. yhteisissä opinnoissa lääketieteen ja muiden sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa. Riittävä ammatillinen osaaminen varmistetaan lääkehoidon tenteillä, osaamistestauksilla ja tasokokeilla. Opiskelu sairaanhoitajakoulutuksessa edellyttää vastuullisuutta, suunnitelmallisuutta ja itsenäisen opiskelun valmiuksia.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

3,5 vuotta

Credits: 

210 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Oulu University of Applied Sciences
Provider Contact Info: 

Kotkantie 1, 90250, OULU
Oulu University of Applied Sciences
hakijapalvelut@oamk.fi
admissions@oamk.fi
PL 222, 90101, OULU
020 611 0200
08 372 144

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Sairaanhoitaja (AMK)
Qualification awarded description:

Sairaanhoitaja vastaa potilaiden/asiakkaiden hoitotyön suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Hän hallitsee tavallisimmat kliiniset hoitotoimenpiteet ja osaa seurata hoidon vaikuttavuutta.

Sairaanhoitajan työssä vaadittavia osaamisalueita ovat hoitotyön suunnittelu- ja päätöksenteko- osaaminen, eettinen ja terveyden edistämisen osaaminen, vuorovaikutus-, ohjaus- ja hoitotyön toimintojen osaaminen sekä yhteistyö- ja johtamisosaaminen. Sairaanhoitajan tärkeä vastuualue on turvallinen lääkehoito. Sairaanhoitaja työskentelee yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa hoitotyön arvoja ja eettisiä periaatteita noudattaen.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kotkantie 1, 90250, OULU