• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus

Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus

Course Information

Metsätalousinsinööriopintojen rakenne koostuu ydinosaamisesta, täydentävästä osaamisesta, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Ydinosaaminen 150 op

  • työelämävalmiuksia ja metsäalan perusosaamista
  • metsänhoitoa, puunhankintaa, metsäsuunnittelua, metsätalouden liiketoimintaosaamista, metsäomaisuuden hoitoa sekä metsät ja yhteiskunta kokonaisuus

Täydentävä osaaminen 30 op

  • valitset kaksi 15 op:n moduuleista

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

  • Venäjä-osaamisesta innovaatio-opintoihin

Harjoittelu 30 op – kolmeen osaan jaksotettuna

Opinnäytetyö 15 op

Lue lisää koulutuksen sisällöstä opinto-oppaasta.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

4 vuotta

Start Date: 
24.08.17
Credits: 

240 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
South-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus
Provider Contact Info: 

Paraatikenttä 7, FI-45100 Kouvola, Finland
South-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus
hakijapalvelut@xamk.fi
admissions@xamk.fi
+358 153 556 371
+358 40 585 6610
Patteristonkatu 3, FI-50100 Mikkeli
0153 556 371
040 585 6610
Paraatikenttä 7, 45100, KOUVOLA
Patteristonkatu 3, 50100, MIKKELI

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Metsätalousinsinööri (AMK)
Qualification awarded description:

Metsässä työskentelet vihreän talouden ammattilaisena, metsätalousinsinöörinä, joka pitää ihmisten kanssa toimimisesta ja osaa käyttää metsävaroja kestävästi.

Metsätalousinsinöörin ydinosaaminen on asiantuntijuutta metsänkasvatuksesta puunkorjuuseen, puukaupasta metsäpalvelujen myymiseen. Metsätalousinsinöörinä markkinoit metsäpalveluja, ostat puuta, hyödynnät metsäenergiaa, ohjaat puunkorjuuta tai teet luonnonhoitohankkeita.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) metsätalouden koulutuksen aikana opit metsä- ja talousosaamisen lisäksi työelämässä tarvittavia taitoja kuten ajanhallintaa, itsenäistä päätöksentekoa, ryhmätyö- ja sosiaalisia taitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja. Metsätalousinsinööriopintojen harjoittelujaksojen aikana syvennät osaamistasi ja verkostoidut metsäalalle.

Katso video ja lue lisää Xamkin metsätalouden koulutuksesta.

www.xamk.fi

Course Locations

Reference Data

Course address:

Patteristonkatu 3, 50100, MIKKELI