• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus

Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus

Course Information

Perusopinnot

Metsätalousinsinöörin perusopinnot rakentuvat kokonaisuuksista, joita ovat:

- metsätalouden viestintä
- metsät ja puut tutuiksi
- metsistä metsätalouteen
- tutkimus- ja kehittämistoiminta

Nämä opintokokonaisuudet luovat sinulle osaamista, jota syvennät ammattiopinnoissa. Kaikissa opintojaksoissa on soveltava ote metsäasioihin, esimerkiksi matematiikassa kerrataan asioita ja lasketaan puuston tilavuutta, aineiden pitoisuutta tai pinta-alaa.

Ammattiopinnot

Metsänhoidon, puunhankinnan ja metsäsuunnittelun opintokokonaisuudet muodostuvat opintojaksoista, joilla on maasto-opetusta ja teoriaa. Opiskelutavat vaihtelevat, välillä työskentelet ryhmissä ja välillä itsenäisesti. Osa opinnoistasi on verkko-opintoja ja osa opinnoista perustuu projekteille. Opiskelutavat tukevat työelämässä tarvittavia tiimityötaitoja ja taitoja työskennellä itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti.

Metsäalan liiketoimintaosaamisen ja metsäomaisuuden hoidon opintokokonaisuudet ovat myös ammatillisia perusopintoja. Niissä rakentuu työelämässä tarpeellinen talouden osaaminen.

Syventävät opinnot

Syventävien opintojen aika on kolmantena ja neljäntenä vuonna. Valinnoillasi tuet urasuunnitelmaasi. Voit valita seuraavat opintokokonaisuudet:

- metsävaratiedon hallinta
- kehittyvä puunhankinta
- metsä ja ihmiset
- kansainvälinen metsätalous
- innovaatio- ja yrittäjyysosaaminen
- Venäjä-osaaminen

Vapaisiin opintoihin voit sisällyttää kieliopintoja, syventää logistiikkaosaamistasi tai vaikka laajentaa ekosysteemipalveluosaamista. Opinnoissasi sinulla on myös mahdollisuus profiloitua esimerkiksi Venäjä-osaajaksi opiskelemalla venäjän kieltä ja suorittamalla Venäjä-osaamisen kokonaisuuden.

Lue metsätalouden opiskelijoiden terveisiä.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

4 vuotta

Credits: 

240 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
South-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus
Provider Contact Info: 

Paraatikenttä 7, FI-45100 Kouvola, Finland
South-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus
hakijapalvelut@xamk.fi
admissions@xamk.fi
+358 153 556 371
+358 40 585 6610
Patteristonkatu 3, FI-50100 Mikkeli
0153 556 371
040 585 6610
Paraatikenttä 7, 45100, KOUVOLA
Patteristonkatu 3, 50100, MIKKELI

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Metsätalousinsinööri (AMK)
Qualification awarded description:

Metsässä työskentelet vihreän talouden ammattilaisena, metsätalousinsinöörinä, joka pitää ihmisten kanssa toimimisesta ja osaa käyttää metsävaroja kestävästi.

Metsätalousinsinöörin ydinosaaminen on asiantuntijuutta metsänkasvatuksesta puunkorjuuseen, puukaupasta metsäpalvelujen myymiseen. Metsätalousinsinöörinä markkinoit metsäpalveluja, ostat puuta, hyödynnät metsäenergiaa, ohjaat puunkorjuuta tai teet luonnonhoitohankkeita.

Mikkelin ammattikorkeakoulun (Mamk) metsätalouden koulutuksen aikana opit metsä- ja talousosaamisen lisäksi työelämässä tarvittavia taitoja kuten ajanhallintaa, itsenäistä päätöksentekoa, ryhmätyö- ja sosiaalisia taitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja. Metsätalousinsinööriopintojen harjoittelujaksojen aikana syvennät osaamistasi ja verkostoidut metsäalalle.

Katso video ja lue lisää Mamkin metsätalouden koulutuksesta.

Tutustu Mamkin aktiiviseen opiskeluelämään.

www.mamk.fi

Course Locations

Reference Data

Course address:

Patteristonkatu 3, 50100, MIKKELI