• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Master's Programme in Geology and Geophysics, Master of Science (2 years)

Master's Programme in Geology and Geophysics, Master of Science (2 years)

Course Information

At the beginning of the advanced studies, you will familiarise yourself with the central research methods in the field. The studies consist of intensive learning in small groups on practical work courses, guided laboratory work on specialised courses, and tailored short-term courses led by international and Finnish experts. In addition, you will be able to take part are a variety of field courses and excursions (in Finland and beyond) to familiarise yourself with research topics in their natural surroundings.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Costs: 

15000

Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Helsinki, Faculty of Science
Provider Contact Info: 

University of Helsinki, Faculty of Science
hakijapalvelut@helsinki.fi
studera@helsinki.fi
admissions@helsinki.fi
02941 24140
PL 64, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
PB 64, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
+358 2941 24140
P.O.Box 64, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Maapallo on meidän yhteinen asuinpaikkamme. Voidaksemme ylläpitää kasvavaa väestöä tällä dynaamisella planeetalla tarvitsemme syvällistä ymmärrystä maapallon geologisista ja geofysikaalisista prosesseista sekä niiden vuorovaikutuksesta ilmakehän, vesikehän ja eliöstön kanssa. Geologian ja geofysiikan maisteriohjelmassa koulutetaan geotieteilijöitä, jotka pystyvät vastaamaan polttaviin kysymyksiin kotiplaneettamme kehityksestä, sen merkityksestä modernin yhteiskuntamme tarvitsemien raaka-aineiden lähteenä sekä ympäristön tilasta ja muutoksista. Erityisen tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat:

Miten voimme tulkita kiviä ja kerrostumia ymmärtääksemme paremmin maapallon kuoren ja vaipan miljardeja vuosia kestänyttä kehitystä?

Miten kehitämme luonnonvarojen tutkimuksesta ja louhinnasta kestävämpää, ympäristöä säästävämpää ja ekologisempaa?

Miten maapallon historian tunteminen voi auttaa meitä ennustamaan ilmastomuutoksen vaikutuksia?

Minne on turvallista rakentaa voimaloita tai varastoida ydinjätettä?

Maisteriohjelmaan kuuluu neljä erikoistumissuuntaa: kallioperägeologia  ja taloudellinen geologia, hydrogeologia ja ympäristögeologia, paleontologia ja globaali muutos sekä kiinteän maan geofysiikka.

Tutkinnon suoritettuasi olet hankkinut (erikoistumisalasi mukaan) monenlaisia tieteellisiä taitoja ja asiantuntijaosaamista:

  • Osaat arvioida geologisia materiaaleja ja luonnonvaroja (mineraaleja, kivilajeja, kallioperää, pohjavesiä).
  • Olet perehtynyt mineraalisten hyödykkeiden syntyyn ja kestävään kulutukseen.
  • Ymmärrät, mitä ympäristön kestävä käyttö tarkoittaa geotieteiden näkökulmasta.
  • Olet perehtynyt paleontologiaan ja globaalimuutoksen mallinnukseen geologisten arkistojen avulla.
  • Olet perehtynyt maapallon fyysiseen kehitykseen (laattatektoniikkaan, vaipan ja kuoren vuorovaikutukseen).
  • Kykenet itsenäiseen ja ryhmässä tehtävään projektitutkimukseen.
  • Osaat kirjoittaa laadukasta tieteellistä tekstiä (maisterintutkielma ja siihen liittyvät työt).
  • Pystyt esittämään tieteellisiä tuloksia tutkijoille, opiskelijoille ja suurelle yleisölle.

Katso lisätietoja opinnoista maisteriohjelman verkkosivuilta: www.helsinki.fi/en/programmes/master/geology-and-geophysics

Helsingin yliopistossa otetaan käyttöön lukuvuosimaksut 1.8.2017 tai sen jälkeen alkavissa englanninkielisissä ja monikielisissä maisteriohjelmissa. Lukuvuosimaksun suuruus on 15 000 euroa. EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat hakijat, joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.