• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Kotitalousopettaja, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Kotitalousopettaja, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Course Information

Opiskelussa yhdistyvät oppiaineen hallinta sekä opettamiseen liittyvät taidot. Opettajankoulutuksen tavoitteena on omaa työtään tutkiva aineenopettaja.

Kotitaloustieteen opintojen keskeisiä sisältöalueita ja tutkimuskohteita ovat muun muassa:

  • ravitsemuskasvatus ja ruoanvalinta
  • kotimainen ja kansainvälinen ruokakulttuuri
  • kuluttaja-, perhe- ja ympäristökasvatus
  • asuminen ja arkipäivän teknologia

Kotitaloustieteen perus-, aine- ja syventävissä opinnoissa tutustutaan kotitaloustieteeseen ja -tutkimukseen, ruokakulttuuriin, ruoanvalmistukseen, ruokaan ja yhteiskuntaan eri maissa, koteihin ja perheisiin, ravitsemukseen sekä. ravitsemuskasvatukseen.

Sekä kotitalousopettajan että kotitaloustieteen koulutuksiin kuuluu myös kieliopintoja, tutkimusmenetelmäopintoja, tieto- ja viestintätekniikan opintoja sekä sivuaineopintoja ja vapaasti valittavia opintoja.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences
Provider Contact Info: 

University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
hakijapalvelut@helsinki.fi
studera@helsinki.fi
admissions@helsinki.fi
02941 24140
PL 9, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
PB 9, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
P.O Box 9
FI-00014 University of Helsinki
Finland
+358 2941 24140

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Kasvatustieteen maisteri
Qualification awarded description:

Kaikki opiskelijat aloittavat kotitalousopettajan koulutuksessa, mutta opintojen kuluessa on mahdollista hakea kotitaloustieteen koulutukseen, joka ei anna aineenopettajan kelpoisuutta.

Valmistuttuasi kasvatustieteen kandidaatiksi ja maisteriksi kotitalousopettajan koulutuksesta:

  • sinulla on kotitalouden aineenopettajan kelpoisuus perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin sekä aikuiskoulutuksen opetustehtäviin
  • sinulla on kotitalouden eri osa-alueiden taidollinen, tieteellinen ja soveltava aineenhallinta 
  • osaat opettaa kotitaloutta
  • sinulla on valmiudet kotitaloustieteentutkimukseen, asiantuntijatehtäviin ja kehittämistyöhön

Kotitaloustieteen koulutuksesta valmistuvat ovat kotitaloustieteen asiantuntijoita, joilla on erilaisten sivuaineyhdistelmien kautta mahdollisuus hakeutua myös uudenlaisiin työtehtäviin vasta kehitteillä oleville alueille.

Helsingin yliopiston kotitalousopettajan ja kotitaloustieteen koulutuksissa opiskellaan kotitaloustiedettä, jota luonnehtii laaja-alaisuus, monitieteisyys ja tutkimuksellisuus. Opintojen alueita ovat esimerkiksi kotitalous yhteiskunnallisena toimijana, perheiden arki, kuluttajuus ja kansalaisuus sekä ruoka, asuminen ja ympäristö. Kotitaloustieteessä pohditaan myös ”arjen luonnontiedettä” eli kotitalouden käytännön tehtävien taustalla vaikuttavia luonnontieteellisiä ilmiöitä: ”Mitä hiiva tekee pullataikinalle?”

Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat mm. miten arkielämään liittyvät toimintakäytännöt muotoutuvat, miten erilaiset tekijät integroituvat toiminnassa ja millaisia yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä kotitalouden toimintaan liittyy. Kyse on aina ihmisistä ja heidän toiminnastaan sekä toiminnan yhteyksistä ympäröivään yhteiskuntaan ja luontoon.