• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 923 items
 1. Master's Programme in Language and Linguistics, General Linguistics

  Master's Programme in Language and Linguistics, General Linguistics ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Master's Programme in Language and Linguistics, Swedish/Scandinavian Languages

  Master's Programme in Language and Linguistics, Swedish/Scandinavian Languages ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Master's Programme in Language and Linguistics, Arabic/Semitic Languages

  Master's Programme in Language and Linguistics, Arabic/Semitic Languages ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Master's Programme in Language and Linguistics, Japanese

  Master's Programme in Language and Linguistics, Japanese ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Master's Programme in Language and Linguistics, Modern Greek

  Master's Programme in Language and Linguistics, Modern Greek ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Teacher Education for Upper Secondary Education (Sw)

  Som ämneslärare arbetar du med ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. Under utbildningen får du stora möjligheter till ämnesfördjupning och nära kontakt med skolans vardag genom den verksamhetsförlagda utbildningen. Utbildningen till ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan utgörs till största del av ämnesstudier, där du väljer ämneskombination efter eget intresse. Du läser 120 högskolepoäng (hp) i ett fördjupningsämne och 90 hp i ett övrigt ämne. Utöver ämnesstudier ingår en utbildningsvetenskaplig kärna om 60 hp. Det innebär studier i exempelvis utveckling och lärande, konflikthantering, sociala relationer, betyg och bedömning samt ledarskap. Dessutom ingår 30 hp verksamhetsförlagd utbildning. Totalt omfattar utbildningen 5 år (300 hp) och leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan. ...

  Provider NameJönköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master Programme in English Language and Literature

  You develop broad and in-depth knowledge in one of the specialisations as well as an interdisciplinary field combining these. The programme provides a solid foundation for doctoral studies and prepares you for work in publishing, culture, education, communication, media and administration.This is a two-year programme at the second level with English as its main field of study. You can choose to specialise in linguistics or literature, or a combination of these. Several of the courses in the programme combine linguistics and literature. The aim is for you to develop knowledge of relevant, modern linguistic and literary theories and methods, primarily within the fields included in the research centres at the faculty, such as the postcolonial and intermedial research centres, as well as multicultural communication and text mining in Data Intensive Digital Humanities. After the first semester, you can choose courses in either linguistics or literature, or combine both fields. During the third semester, you have the opportunity to study abroad at one on Linnaeus University?s partner universities, or to conduct an internship abroad. If you choose not to go abroad, you will study in Sweden with international students in the programme. You write your Master?s thesis in the fourth semester. ...

  Provider NameLinnaeus University (Kalmar Växjö)

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Non-fiction Translation Master Programme between English/ French/German and Swedish

  I programmet får du en bred praktisk och teoretisk grund för ett framtida arbete som översättare. Du kan fördjupa dina kunskaper i engelska, franska eller tyska.Du tränas att översätta och analysera olika texttyper, även med hjälp av digitala översättningsverktyg och korpusar. Stor vikt läggs vid översättningsteori och kontrastiva skillnader mellan källspråket och svenska.Första halvan av programmet innehåller kurser i språkstruktur och genrekunskap, svensk sakprosa och översättningsteori och -praktik. Under andra halvan tränas översättning till och från svenska, samtidigt som du skriver en både praktiskt och teoretiskt inriktad magisteruppsats. Programmet ges på hel- och halvfart, distans med några campusträffar i Växjö.Arbetsmarknaden är ljus och mångsidig. Du kan få jobb som frilansöversättare eller bli anställd på företag, myndigheter och organisationer. Arbetet kan innefatta allt från översättning av marknadsföringstexter och teknisk dokumentation till lokalisering av webbtexter. Du kan också bli undertextare, korrekturläsare, skribent eller kommunikatör.Filosofie magisterexamen med inriktning mot facköversättning engelska-svenska, franska-svenska eller tyska-svenska. ...

  Provider NameLinnaeus University (Kalmar Växjö)

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Nordic Master Programme for Foreign Language Teachers

  Är du verksam eller blivande lärare i engelska, franska, spanska eller tyska och vill bredda och fördjupa såväl din ämnesdidaktiska som din språkliga kompetens i ett masterprogram med internationell profil? Detta tvååriga masterprogram ges i samarbete med Göteborgs universitet och Högskolan i Østfold, Norge, och innehåller ett antal kurser inom områden som kommunikation, interkulturellt lärande och litteraturdidaktik. Varje kurs ges på inriktningsspråket engelska, franska, spanska respektive tyska. Programmet innehåller ett examensarbete (masteruppsats) på 30 hp. Masterprogrammet ger såväl gedigen kompetensutveckling inom yrket som god förberedelse för och behörighet till forskarstudier inom engelska, franska, spanska eller tyska med språkvetenskaplig eller didaktisk inriktning. Masterexamen i engelska, franska, spanska eller tyska med inriktning mot undervisning i skolan ...

  Provider NameLinnaeus University (Kalmar Växjö)

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Nordic Master Programme for Foreign Language Teachers

  Är du verksam eller blivande lärare i engelska, franska, spanska eller tyska och vill bredda och fördjupa såväl din ämnesdidaktiska som din språkliga kompetens i ett masterprogram med internationell profil? Detta tvååriga masterprogram ges i samarbete med Göteborgs universitet och Högskolan i Østfold, Norge, och innehåller ett antal kurser inom områden som kommunikation, interkulturellt lärande och litteraturdidaktik. Varje kurs ges på inriktningsspråket engelska, franska, spanska respektive tyska. Programmet innehåller ett examensarbete (masteruppsats) på 30 hp. Masterprogrammet ger såväl gedigen kompetensutveckling inom yrket som god förberedelse för och behörighet till forskarstudier inom engelska, franska, spanska eller tyska med språkvetenskaplig eller didaktisk inriktning. Masterexamen i engelska, franska, spanska eller tyska med inriktning mot undervisning i skolan ...

  Provider NameLinnaeus University (Kalmar Växjö)

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages