• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 345 items
 1. Matematik-teknologi

  Du får indsigt i ingeniørmæssige metoder og algoritmer, der fx kan bruges i forbindelse med kodning og overførsel af lyd, billeder og andre data. Som færdiguddannet civilingeniør vil du have jobmuligheder i højteknologiske virksomheder, eller du vil kunne vælge en forskeruddannelse. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Erhvervsøkonomi og it

  Du lærer at anvende et helhedssyn mellem forskellige funktioner og forskellige fagligheder i en organisation og får redskaber til at løse informations- og it-relaterede forandringer i en virksomhed. Efter uddannelsen vil du kunne varetage stillinger som it-udvikler, projektleder eller konsulent i private virksomheder. Der er også jobmuligheder inden for planlægning og udvikling af it-systemer til at løse opgaver inden for alt fra finansiering til vidensdeling. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Informationsteknologi

  Du får undervisning i fag inden for fx Software Engineering, interaktionsdesign, pålidelighedskrav og digitale systemer og bliver i stand til at arbejde med komplekse it-systemer og finde løsninger til tekniske problemer. Som færdiguddannet civilingeniør i informationsteknologi kan du finde job i bl.a. it-branchen, hvor du kan arbejde med udvikling af både software- og hardwareprodukter. Det kan være til mobiltelefoner, forretningssystemer, spilindustrien samt udvikling af administrative systemer til større virksomheder. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Retorik

  Retorik er et kommunikationsfag og dækker et bredt felt, herunder både mundtlige, skriftlige, visuelle og digitale tekster. Som uddannet kandidat kan du arbejde i virksomheder eller organisationer, der arbejder med kommunikation eller redaktionelle udgivelser. Du kan også arbejde med tekster til reklamebrancen mv. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. By-, energi- og miljøplanlægning

  Du lærer på uddannelsens tre forskellige specialiseringer bl.a. at fremme bæredygtig teknologi og finde kreative og tværfaglige løsninger. Som færdiguddannet kandidat kan du fx arbejde som miljø- og klimakoordinator i en virksomhed, som miljø- eller energikonsulent, som by- eller trafikplanlægger for en region, en kommune eller et privat ingeniørfirma. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Kultursociologi

  Uddannelsen giver indsigt i, hvordan forhold i samfundet, på arbejdsmarkedet, i virksomheder og i organisationer spiller sammen med sociale og kulturelle forandrings- og udviklingsprocesser, både på individ-, gruppe- og samfundsniveau. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for den offentlige sektor, i interesseorganisationer og NGO'er samt i konsulentvirksomheder. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Esbjerg (HHS. Esbjerg/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Materiale- og procesteknologi

  Du lærer også om, hvilke materialer der egner sig bedst til et bestemt produkt. Uddannelsen giver en grundlæggende viden om fysik, kemi, faststofmekanik og matematik samt indsigt i de økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser af materialevalg i fx boligbyggeri. Som færdiguddannet civilingeniør har du jobmuligheder inden for udvikling, optimering, produktion og salg af materialer i private og offentlige virksomheder. Du kan også vælge en karriere inden for forskning. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Lærings- og oplevelsesteknologi

  Det kan også være undervisningsplatforme til virksomheder eller spil og hjælpemidler til fremtidens mobiltelefoner. Med en uddannelse i lærings- og oplevelsesteknologi vil du have jobmuligheder i forskellige brancher, hvor du bl.a. vil kunne arbejde som projektleder, spiludvikler, rådgiver, underviser m.m. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Ingeniør uddannelser (SU Ing udd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Journalism, Media and Globalisation

  Første år på uddannelsen foregår i Danmark, hvor undervisningen har fokus på globalisering og journalistik. Andet år foregår på et af fire universiteter i udlandet, hvor du vælger et specialeområde. Med en kandidat i Journalism, Media and Globalisation vil du bl.a. kunne arbejde som journalist, kommunikationsmedarbejder, medierådgiver eller faglig formidler. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Erhvervsøkonomi og erhvervssprog

  Du lærer om dynamikkerne i international erhvervsøkonomi og ledelsespraksis og får en grundig viden om økonomi og erhvervsforhold. Samtidig lærer du at beherske fremmedsprog og at kunne begå dig i andre kulturer. En færdig kandidatuddannelse giver dig mulighed for at arbejde nationalt og globalt inden for bl.a. marketing, interkulturel kommunikation, organisationsudvikling og udviklingsprojekter. Du kan arbejde i både offentlige og private organisationer. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages