• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 700 items
 1. Viðskipta- og hagfræðibraut (16-175-3-6) stúdent

  Viðskipta- og hagfræðibraut byggir á fjölbreyttu og góðu almennu námi, með lykiláherslu á sérfög brautarinnar. Markmiðið með náminu er að efla kunnáttu nemenda í fjármála- og viðskiptafögum og grunnþekkingu á rekstri fyrirtækja. Brautin veitir góðan undirbúning undir háskólanám í viðskipta- og hagfræði og skyldum námsleiðum. ...

  Provider NameFlensborgarskólinn í Hafnarfirði

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 2. Viðskipta- og hagfræðibraut- íþróttaafrekssvið (16-196-3-6) stúdent

  Viðskipta- og hagfræðibraut - íþróttaafrekssvið, byggir á fjölbreyttu og góðu almennu námi með lykiláherslu á sérfög brautarinnar og íþróttaástundun nemandans. Markmiðið með náminu er að efla kunnáttu nemenda í fjármála- og viðskiptafögum og grunnþekkingu á rekstri fyrirtækja. Brautin veitir góðan undirbúning undir háskólanám í viðskipta- og hagfræði og skyldum námsleiðum, um leið og hún styður nemandann í ástundun afreksíþrótta. ...

  Provider NameFlensborgarskólinn í Hafnarfirði

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 3. Félags- og hugvísindabraut (15-85-3-6) stúdent

  Markmið félags- og hugvísindabrautar er að stuðla að góðu almennu námi með áherslu á námsgreinar sem tengjast manninum og mannlegu samfélagi. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og við lok náms á henni eiga nemendur að hafa öðlast góðan undirbúning fyrir greinar á háskólastigi á borð við bókmenntafræði, félagsfræði, félagsráðgjöf, fjölmiðlafræði, guðfræði, heimspeki, kynjafræði, landafræði, lögfræði, mannfræði, málvísindi, menningarfræði, menntunarfræði, sagnfræði, sálfræði, stjórnmálafræði, trúarbragðafræði, viðskiptafræði, þjóðfræði og aðrar fræðigreinar sem teljast til hug- og félagsvísinda. ...

  Provider NameFramhaldsskólinn á Húsavík

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 4. Náttúruvísindabraut (15-86-3-6) stúdent

  Markmið náttúruvísindabrautar er að stuðla að góðu almennu námi með áherslu á stærðfræði, náttúru- og raunvísindi. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og við lok náms á henni eiga nemendur að hafa öðlast góðan undirbúning fyrir greinar á háskólastigi á borð við eðlisfræði, efnafræði, hagfræði, heilbrigðisgreinar, jarðfræði, landfræði, líffræði, stjörnufræði, stærðfræði, tölvunarfræði, verkfræði og aðrar greinar þar sem góðs undirbúnings í stærðfræði, náttúru- og raunvísindum er krafist. ...

  Provider NameFramhaldsskólinn á Húsavík

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 5. Opin stúdentsbraut (15-87-3-6) stúdent

  Á almennri stúdentsbraut er áhersla lögð á að nemandi geti valið sér áfanga eftir eigin áhugasviði. Námsbrautin er ekki hugsuð sem lykill að fyrirfram ákveðnum greinum á háskólastigi heldur er það í höndum nemandans sjálfs að gera nám sitt þannig úr garði að það samræmist áformum hans um áframhaldandi nám. Mikilvægt er því að nemandinn geri sér grein fyrir því hvers konar nám og störf hann hyggur á í framhaldinu þegar hann velur sér áfanga á brautinni og leiti aðstoðar hjá námsráðgjafa eða öðrum fagaðila við það verkefni. ...

  Provider NameFramhaldsskólinn á Húsavík

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 6. Félags- og hugvísindabraut (14-8-3-6) stúdent

  Á félags- og hugvísindabraut er áhersla á kjarnagreinar og sérgreinar í félagsvísindum og hugvísindum, s.s. félagsfræði, sögu, sálfræði og heimspeki. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og nám á henni er góður undirbúningur fyrir frekara nám, sérstaklega í félagsvísindum og hugvísindum, s.s. félagsfræði, sálfræði, menntavísindum, íslensku og sögu. ...

  Provider NameFramhaldsskólinn í Mosfellsbæ

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 7. Náttúruvísindabraut (14-7-3-6) stúdent

  Á náttúruvísindabraut er áhersla á kjarnagreinar, auk sérgreina brautarinnar í stærðfræði og raungreinum, s.s. líffræði, jarðfræði, efnafræði og eðlisfræði. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og hún er góður undirbúningur fyrir frekara nám m.a. í tæknigreinum, náttúruvísindum, stærðfræði og heilbrigðisvísindum. ...

  Provider NameFramhaldsskólinn í Mosfellsbæ

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 8. Opin stúdentsbraut (14-9-3-6) stúdent

  Á opinni stúdentsbraut taka allir nemendur breiðan 100 eininga kjarna. Nemendur velja síðan 100 einingar úr öllu námsframboði skólans. Þær einingar geta verið í bóklegum áföngum, áföngum í hestagreinum, íþrótta- og lýðheilsuáföngum og listgreinaáföngum. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og nám á henni er góður undirbúningur fyrir frekara nám, t.d. á sviði lista, íþrótta eða hestamennsku. Brautin er einnig góður undirbúningur fyrir þátttöku í atvinnulífinu. ...

  Provider NameFramhaldsskólinn í Mosfellsbæ

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 9. Fjölgreinabraut (15-45-3-6) stúdent

  Á fjölgreinabraut er lögð áhersla á gott almennt nám og mikið val nemenda. Brautin er góður almennur undirbúningur undir nám á háskólastigi, með áherslum í vali geta nemendur undirbúið sig fyrir frekara nám á áhugasviðum sínum. Val nemenda verður að vera í samráði við deildarstjóra og námsráðgjafa. ...

  Provider NameFjölbrautaskóli Norðurlands vestra

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 10. Náttúrufræðibraut (15-72-3-6) stúdent

  Markmið brautarinnar er fyrst og fremst að búa nemendur undir frekara nám í náttúruvísindum. Brautin skiptist í tvö svið, tæknisvið og heilbrigðissvið. Lögð er áhersla á að nemendur fái góða þekkingu í stærðfræði og náttúrufræðigreinum. Á tæknisviði er mikil áhersla lögð á stærðfræði, eðlisfræði og tölvunarfræði enda er það hugsað sem góður undirbúningur undir frekara nám í raunvísindum, stærðfræði , verkfræði og tæknigreinum. Á heilbrigðissviði er meiri áhersla lögð á líffræði og efnafræði og er þetta svið traustur grunnur undir frekara nám í lífvísindum og heilbrigðisvísindum. Náttúrufræðibrautinni lýkur með stúdentsprófi sem veitir réttindi til háskólanáms. ...

  Provider NameFjölbrautaskólinn í Garðabæ

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland

Pages