• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 363 items
 1. Erillinen opinto-oikeus, Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi

  Tieto- ja viestintätekniikan opiskeluun sisältyy mm. tietoteknisten järjestelmien suunnittelua, laitesuunnittelua, mobiili-, internet- ym. sovellusten ohjelmointia ja verkkoteknologioita. Tuotteistus-, markkinointi- ja myyntitaidot sisältyvät kaikkien opiskelijoiden kompetenssivalikoimaan. Liiketoimintaosaaminen on myös osa tieto- ja viestintätekniikan insinöörin osaamista. Opintojaksojen sisällöt opitaan pelillisyyden keinoin. Päivätoteutus Opiskelu tapahtuu monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä, joita ovat oppilaitoksen modernit laboratoriot, virtuaaliympäristöt sekä monet tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet. Monialaiset projektit vahvistavat yhteisöllisyyttä sekä teknologiaosaamisen soveltamiskykyä tulevaisuuden haasteissa. Koulutus pyrkii hankeintegraation kautta tuomaan opiskelijoilleen kokemusta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Tästä ovat hyvinä esimerkkeinä Lapin ammattikorkeakoulun Talvi- ja kylmäteknologian osaamiskeskittymässä (Arctic Power) ja Ohjelmistotekniikan laboratoriossa (PLAB) suoritettavat opinnot. Monimuotototeutus Oppiminen toteutuu osittain verkossa, etäopiskeluna, osittain monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä, joita ovat oppilaitoksen laboratoriot ja muut työtilat Kemin Kosmoksessa. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus osallistua opetuksen aikana hankeintegraation kautta käynnissä oleviin kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin joissa Lapin AMK on mukana. Hankkeissa toimiminen vahvistaa opiskelijoiden osaamista teknologioiden soveltamisesta. Koulutusohjelma ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Engineering, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Erillinen opinto-oikeus, Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Tornio

  Koulutus valmentaa opiskelijoita tietohallintoalan vaihteleviin työtehtäviin, joissa tarvitaan asiakaspalvelu-, ongelmanratkaisu- ja tiimityötaitoja. Opetus toteutetaan aikuissovelluksena pääsääntöisesti virtuaalisena Moodlen ja iLincin avulla. Opintojen aikana järjestetään tarpeen vaatiessa yhteisiä seminaaripäiviä 1 – 2 kertaa lukuvuodessa. Aikaisemmin hankittu osaamisesi huomioidaan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa. Opintojen alussa ja niiden kuluessa järjestetään teoria- ja taitokokeita, joilla voit osoittaa osaamisesi. Opiskelu ei onnistu ilman kannettavaa päätelaitetta Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, mikä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone tai tabletti. Opiskelijamme voivat ladata koneilleen Office 2013 -tuotteet ilmaiseksi, mutta oman päätelaitteen muusta ylläpidosta vastaa opiskelija itse. Vaativammassa tietojenkäsittelyssä ja erityissovelluksissa käytetään ammattikorkeakoulun tietokoneita.   ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Erillinen opinto-oikeus, Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Tornio

  Koulutus valmentaa opiskelijoita tietohallintoalan vaihteleviin työtehtäviin, joissa tarvitaan asiakaspalvelu-, ongelmanratkaisu- ja tiimityötaitoja. Opetus toteutetaan aikuissovelluksena pääsääntöisesti virtuaalisena Moodlen ja iLincin avulla. Opintojen aikana järjestetään tarpeen vaatiessa yhteisiä seminaaripäiviä 1 – 2 kertaa lukuvuodessa. Aikaisemmin hankittu osaamisesi huomioidaan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa. Opintojen alussa ja niiden kuluessa järjestetään teoria- ja taitokokeita, joilla voit osoittaa osaamisesi. Opiskelu ei onnistu ilman kannettavaa päätelaitetta Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, mikä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone tai tabletti. Opiskelijamme voivat ladata koneilleen Office 2013 -tuotteet ilmaiseksi, mutta oman päätelaitteen muusta ylläpidosta vastaa opiskelija itse. Vaativammassa tietojenkäsittelyssä ja erityissovelluksissa käytetään ammattikorkeakoulun tietokoneita.   ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. European Masters Programme in Software Engineering, double degree, Master's Programme in Information Processing Science, Master of Science (2y)

  The programme is built on eight learning paths on annual exchange and based on core areas, specificities, and elective courses (see Description). All partners offer a research methods course to prepare students to elective activities. Elective activities consist of a project (3,5-4 ECTS), an internship (4 ECTS), and a master's thesis of 30 ECTS. Master's thesis is co-supervised by two professors of the partner universities which the student has visited. Students that successfully complete the program get a double degree from the two universities. Students are requested to attend a course of 2 ECTS in the local language in both universities they have visited. For more information, visit the EMSE web site: http://em-se.eu/ ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. ICT Innovation (EIT Digital Master School)- Cloud Computing and Services, Master of Science (Technology) (2 yrs)

  Cloud Computing and Services (CCS) major will provide students with a system of knowledge both in formal foundations, technological platforms, and practical skills in implementing distributed software applications. More information about the CCS studies and links to further information can be found from the programme website at aalto.fi/studies.     ...

  Provider NameAalto University, School of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. ICT Innovation (EIT Digital Master School)- Digital Media Technology, Master of Science (Technology) (2 yrs)

  The major in Digital Media Technology (DMT) is based on a systems engineering approach in order to successfully integrate media technologies to applications such as “smart spaces”, “health and well-being”, and “smart cities”, the thematic areas of EIT Digital. More information about the DMT studies and links to further information can be found from the programme website at aalto.fi/studies. ...

  Provider NameAalto University, School of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. ICT Innovation (EIT Digital Master School)- Embedded Systems, Master of Science (Technology) (2 yrs)

  The Embedded Systems (ES) major focuses on enabling technologies and design methodologies for computing systems which are embedded as integral part of larger systems and designed for specific control functions of devices with various electronic and mechanical components. More information about the ES studies and links to further information can be found from the programme website at aalto.fi/studies. ...

  Provider NameAalto University, School of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. ICT Innovation (EIT Digital Master School)- Human Computer Interaction and Design, Master of Science (Technology) (2 yrs)

  Studies in Human Computer Interaction and Design (HCID) include courses on design and evaluation of interactive systems with a strong emphasis on user-centered design techniques: understanding the human capacities and consequences of using information technology as a tool for solving work related tasks, and developing and evaluating the systems by putting the user at the center of the design process. In addition, studies in the major will develop business thinking in terms of user profiles, user segments, branding, market development, and product introductions. More information about the HCID studies and links to further information can be found from the programme website at aalto.fi/studies. ...

  Provider NameAalto University, School of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. ICT Innovation (EIT Digital Master School)- Software and Service Architectures, Master of Science (Technology) (2 yrs)

  The Software and Service Architectures (SSA) major covers a wide range of topics from user studies, user centered development and business process modelling to software engineering, data analysis, software security and highly distributed software system. Students of the major will learn to work in teams to guide the software development process of complex information systems. More information about the SSA studies and links to further information can be found from the programme website at aalto.fi/studies. ...

  Provider NameAalto University, School of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Inform. and Telecomm.Tech., VQ

  Ammatillisissa opinnoissa perehdytään:- elektroniikan ja ICT:n perustehtäviin- tietokone- ja tietoliikenneasennuksiin- tietoliikennelaiteasennuksiin ja kaapelointiin- valvonta- ja ilmoitusjärjestelmäasennuksiin- sähköasennuksiin- ammattitaitoa täydentäviin opintoihin Opetus toteutetaan luokka- ja työsaliopetuksena sekä työssäoppimisjaksoilla. ...

  Provider NameMäntän seudun koulutuskeskus, Sasky

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages