• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 793 items
 1. Medicinsk sekreterare

  Utbildning till medicinsk sekreterare.Kurser inom utbildningen och upplägg av dem:Termin 1LIA 1 20 poängAdministration och juridik 15 poängAnatomi och sjukdomslära 15 poängArbetsorganisation, arbetspsykologi och arbetsmiljö 15 poängKommunikativ svenska 10 poängMedicinsk dokumentation 10 poängMedicinsk terminologi 15 poängTermin 2LIA 2 25 poängAdministration och juridik 5 poängAnatomi och sjukdomslära 10 poängArbetsorganisation, arbetspsykologi och arbetsmiljö 10 poängEkonomi och utredningsmetodik 10 poängKommunikativ svenska 15 poängMedicinsk dokumentation 5 poängMedicinsk terminologi 10 poängInformationsteknik i vården 10 poängTermin 3LIA 3 25 poängAdministration och juridik 15 poängEkonomi och utredningsmetodik 15 poängMedicinsk dokumentation 10 poängMedicinsk engelska 10 poängInformationsteknik i vården 15 poängProjekt- och exmensarbete 10 poängTermin 4LIA 4 30 poängDiagnosklassificering 10 poängProjekt- och examensarbete 20 poängMedicinsk dokumentation 10 poängMedicinsk engelska 10 poängSamhälle, genus och jämställdhet 20 poängEfter avslutad utbildning kan den studerande söka tjänst som medicinsk sekreteare ...

  Provider NameLunds kommun Komvux

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Vårdadministratör

  Nu får du möjlighet att utveckla dina intressen utan att behöva flytta till annan ort. Vi erbjuder en 2-årig eftergymnasial Yh-utbildning på distans med obligatoriska träffar i Östersund varje termin. Vad leder utbildningen till?Efter examen kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller liknande inom exempelvis offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag. Efter utbildningen har du kunskaper för att utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården och medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna är många och varierande vilket innebär en spännande yrkesroll.För vem passar utbildningen?För dig som gillar att samarbeta och att kommunicera, både muntligt och skriftligt. Du vill arbeta med t.ex. medicinsk dokumentation, receptionsarbete, IT, ekonomi, statistik och projektledning. Du bör ha förmåga att ta ansvar, ha initiativförmåga och vara serviceinriktad. Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar. Du ansvarar själv för din studietid och det är upp till dig själv att hålla disciplin i studierna.Hur går utbildningen till?Utbildningen sker på distans från Östersund. Vi kombinerar teoretiska kurser med praktiska moment ute i arbetslivet (LIA, lärande i arbete). Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Östersund ca två gånger och varje träff är tre dagar. Träffarna innehåller tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och gruppar ...

  Provider NameLernia Utbildning AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Vårdadministratör- medicinsk sekreterare

  --- GODKÄND UTBILDNINGSBESKRIVNING SAKNAS ---Utbildning till vårdadministratör/medicinsk sekreterare/läkarsekreterare/medicinsk administratörDetta är en utbildning för dig som tycker om att samarbeta och kommunicera både muntligt och skriftligt. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som inom hälso- och sjukvård med patientrelaterad administration och dokumentation, ekonomi och IT. Du kommer under utbildningens två år att läsa följande kurser:* anatomi och sjukdomslära* arbetspsykologi* ekonomi* medicinsk engelska* patientrelaterad administration och dokumentation* diagnosklassificering* medicinsk terminologi* IT* Examensarbete och utredningsmetodik* Lärande i arbete (LIA). 25 procent av utbildningen består av att praktiskt tillämpa kunskaper och färdigheter främst på vårdcentraler och sjukhus.Företrädare för arbetslivet är ansvariga för innehållet i kurserna och genom detta erhålls den kompetens som arbetsgivaren efterfrågar. Vi har möjlighet att träna dokumentation i samma digitala system som landstinget i Värmland och flera andra landsting använder. Utbildningen varvar teori och träning i skolan och praktiskt arbete på vårdcentraler och sjukhus.Utbildningen inriktas mot arbete inom:* hälso- och sjukvård, offentlig och privat* primärvård* företagshälsovård* läkemedelsföretag* medicinsk forskning ...

  Provider NameKristinehamns kommun, Komvux

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Medicinsk sekreterare

  Utbildningen ger dig kompetens för att kunna arbeta som medicinsk sekreterare, läkarsekreterare, vårdadministratör eller vårdadminstrativ sekreterare. Efter avslutad utbildning kommer du att ha kunskaper och praktiska färdigheter inom medicinsk dokumentation och hälso- och sjukvårdsadminstration. Teori och praktik kommer att vara integrerade under hela studietiden. En fjärdedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd med lärande i arbete (LIA) då du deltar i den vardagliga arbetsprocessen inom hälso- och sjukvårdens administration. LIA är uppdelad i tre perioder.Arbetsuppgifterna i yrket är dokumentation och administration men kan även vara t.ex. ekonomihantering, data- och statistikbearbetning, informationshantering och personaladministration. Patientkontakt och service är ett genomgående inslag.En yrkeshögskoleutbildning har alltid som mål att vara anpassad efter arbetsmarknadens behov, vilket innebär att utbildningen är flexibel. Efter utbildningen finns det goda möjligheter till anställning då efterfrågan på medicinska sekreterare är stor och kommer att vara så även under överskådlig framtid.I utbildningens 400 yrkeshögskolepoäng ingår följande kurser:Anatomi, fysiologi och sjukdomslära 30Arbetspsykologi och bemötande i vården 20Examensarbete 25 Hälso- och sjukvårdsadministration 30IT-administrativt verktyg 30Kommunikation och administration 40LIA 1 30LIA 2 30LIA 3 45Medicinsk diagnos- och åtgärdsklassificering 20Medicinsk dokumentation och terminologi 60Medicinsk engelska 20Verksamhetsutveckling 20 ...

  Provider NameBorås Stad - Borås Yrkeshögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Medicinsk sekreterare

  Utbildning till medicinsk sekreterare sker i samarbete med Landstinget i Uppsala län, Akademiska sjukhuset i Uppsala och primärvården.Utbildningen är för dig som vill arbeta med vårdadministration offentligt eller privat.Stora förändringar pågår i samband med hantering av vårdens information i form av journaler, diagnoser m.m. Processerna kring vårdadministration digitaliseras allt mer. Den nya yrkesrollen får ett allt tydligare IT-stöd. Efter utbildningen kan du bl.a. arbeta som Medicinsk sekreterare, Hälso- och sjukvårdssekreterare, Läkarsekreterare, Vård- och klinikadministratör inom offentlig eller privat sektor. Följande kurser ingår i utbildningen:Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, Arbetspsykologi och arbetsmiljö, Diagnosklassifikation, Ekonomi och organisation, Engelskt yrkesspråk, Hälso- och sjukvårdsadministration, Kommunikation och informationskunskap, Lärande i arbete, Medicinsk dokumentation, vårdsystem och IT, Medicinsk terminologi, E-hälsa ...

  Provider NameFolkuniversitetet - Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitetet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Vårdadministratör

  VårdadministratörÄr du intresserad av medicin- & vårdområdet? Gillar du att dokumentera, administrera och har dessutom goda kunskaper i svenska språket? Yrket som vårdadministratör kan vara något för dig.Om utbildningenUtbildningen passar dig som gillar att samarbeta och kommunicera muntligt och skriftligt. Du vill arbeta med till exempel medicinsk dokumentation, receptionsarbete, IT, ekonomi, statistik och projektledning. Du bör ha förmåga att ta ansvar, ha initiativförmåga och vara serviceinriktad. Läs på halvdistans från Umeå Utbildningen bedrivs på halvdistans från Umeå och ni ses 2-3 dagar per månad. Träffarna är obligatoriska och vi kombinerar traditionella klassrumsträffar med konferenser, tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten. Distansstudier innebär stor frihet men också stort ansvar.PraktikPraktiska moment tränas ute i arbetslivet genom LIA, lärande i arbete (praktik). En fjärdedel av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.KurserAnatomi och fysiologi med sjukdomsläraArbetsmiljöEkonomi och statistikEngelska med medicinsk inriktningExamensarbeteHälso- och sjukvårdens lagstiftning och organisationIT som administrativt redskapKommunikation, bemötande och arbetspsykologiLIA 1LIA 2LIA 3Medicinsk dokumentation och terminologiEfter utbildningenEfter examen kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller liknande inom exempelvis offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag. Du får kunskaper för att utföra sä ...

  Provider NameLernia Utbildning AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Vårdadministratör- medicinsk sekreterare

  Utbildningen Vårdadministratör - medicinsk sekreterare ger dig kunskaper om patientrelaterad dokumentation och arkivering, vårdjuridik, medicinsk engelska, diagnos- och åtgärdskodning, vårdflödet och vårdens administration och organisation, hälso- och sjukvårdens finansiering och ekonomistyrning samt hur omvärldsförändringar kan påverka din yrkesroll.En fjärdedel av utbildningen består av LIA, lärande i arbete. LIAn ger dig möjlighet att använda dina kunskaper ute på en arbetsplats och se hur yrket går till i verkligheten. Du får också möjlighet att bredda ditt nätverk och knyta värdefulla kontakter inför framtiden.När du är klar med utbildningen kan du arbeta med medicinsk dokumentation och administrativa sekreteraruppgifter inom offentlig och privat hälso- och sjukvård, företagshälsovård, läkemedelsföretag, försäkringskassa och medicinsk forskning.Kurser som ingår i utbildningen:Anatomi, fysiologi och sjukdomsläraArbetspsykologi, etik och bemötandeDiagnosklassificeringEkonomi och statistikExamensarbete och utredningsmetodikIT och IT-säkerhetKvalitetsutveckling och internationaliseringLIA 1LIA 2LIA 3LIA 4Medicinsk engelskaMedicinsk terminologi - medicinska språketPatientrelaterad administration och dokumentationSvenska med yrkesinriktning och informationsutformning ...

  Provider NameKarlstads kommun, Yrkeshögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Vårdadministratör- medicinsk sekreterare

  Utbildningen Vårdadministratör - medicinsk sekreterare ger dig kunskaper om patientrelaterad dokumentation och arkivering, vårdjuridik, medicinsk engelska, diagnos- och åtgärdskodning, vårdflödet och vårdens administration och organisation, hälso- och sjukvårdens finansiering och ekonomistyrning samt hur omvärldsförändringar kan påverka din yrkesroll.En fjärdedel av utbildningen består av LIA, lärande i arbete. LIAn ger dig möjlighet att använda dina kunskaper ute på en arbetsplats och se hur yrket går till i verkligheten. Du får också möjlighet att bredda ditt nätverk och knyta värdefulla kontakter inför framtiden.När du är klar med utbildningen kan du arbeta med medicinsk dokumentation och administrativa sekreteraruppgifter inom offentlig och privat hälso- och sjukvård, företagshälsovård, läkemedelsföretag, försäkringskassa och medicinsk forskning.Kurser som ingår i utbildningen:Anatomi, fysiologi och sjukdomsläraArbetspsykologi, etik och bemötandeDiagnosklassificeringEkonomi och statistikExamensarbete och utredningsmetodikIT och IT-säkerhetKvalitetsutveckling och internationaliseringLIA 1LIA 2LIA 3LIA 4Medicinsk engelskaMedicinsk terminologi - medicinska språketPatientrelaterad administration och dokumentationSvenska med yrkesinriktning och informationsutformning ...

  Provider NameKarlstads kommun, Yrkeshögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Hälso- och sjukvårdsadministratör

  Hälso- och sjukvårdsadministratörÄr du intresserad av att arbeta med att administrera och utveckla hälso- och sjukvårdsbranschen? Gillar du att dokumentera och delta i förändringsprocesser? Om svaret är ja kan vår utbildning vara helt rätt för dig.Om utbildningenEn utbildning för dig som gillar att samarbeta och kommunicera både muntligt och skriftligt. Du har förmåga att ta ansvar och tar gärna initiativ till förändring och utveckling. Du vill arbeta som administratör inom hälso- och sjukvården med medicinsk dokumentation, personalfrågor, ekonomi, informatik och projektledning.Utbildningens uppläggUtbildningen består av både föreläsningar, gruppövningar och praktik (LIA). En stor del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Under utbildningen kommer ni att titta närmare på lagar och författningar som styr vården, anatomi, medicinsk terminologi, vårddokumentation och grundläggande diagnosklassificering. Du kommer också få lära dig att leda projekt, kommunicera muntligt och skriftligt, förstå hur en verksamhet fungerar och utvecklas samt studera hur hälso- och sjukvårdsorganisationen styrs.Praktik- och samarbetsorganisationerUtbildningen genomförs i samverkan med Region Skåne, Förenade Care och Malmö Högskola med fler.KurserAnatomi, fysiologi och sjukdomsläraArbetspsykologiBemötande och patientinformationE-hälsa, grundE-hälsa, fördjupningExamensarbeteHälsoinformatik, grundHälsoinformatik, fördjupningIntroduktion, yrkesroll, projekt och pedagogikKommunikativ svenskaLIA 1, Hälso- och sjukvårdsorganisationLI ...

  Provider NameLernia Utbildning AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Medicinsk sekreterare

  Om utbildningenDenna utbildning leder till en yrkeshögskoleexamen till yrket medicinsk sekreterare/läkar-sekreterare. Utbildningen varvas med teoretiska och praktiska delar. En fjärdedel av utbildningen består av den praktiska delen LIA – lärande i arbete.Yrkesrollen innebär att utföra administrativa uppgifter och medicinsk dokumentation på till exempel vårdcentral eller sjukhus. Andra arbetsuppgifter som kan ingå i yrket är bl.a. att diagnosklassificera. Att vara en del av ett team, ge service och ha patientkontakt är genomgående inslag i yrkesrollen. Efter utbildningen har du kompetens att arbeta i yrkesrollerna medicinsk sekreterare, läkarsekreterare, vårdadministratör och vårdadministrativ sekreterareUtbildningen är bunden med lärarledd undervisning cirka 20 timmar/vecka. En dag i veckan är hemstu¬diedag. Under termin 1 görs fyra auskultationsdagar i arbetslivet. LIA-perioderna ligger i termin 2, 3 och 4.Utbildningen genomförs i nära samarbete sjukvården som medverkar genom diverse studiebesök och gästföreläsningar. Kurserna som ingår i utbildningens 400 yrkeshögskolepoäng är:Anatomi och sjukdomslära | 35pArbetspsykologi | 15pDiagnosklassificering | 15p Medicinsk engelska | 20pHälso- och sjukvårdsadministration | 35pIT-administrativt verktyg | 30pSvenska/kommunikation | 30pLIA, lärande i arbete | 100pMedicinsk dokumentation och yrkesspecifika datorprogram | 55pMedicinsk terminologi | 30pMetodik och examensarbete | 25pArbetsliv och verksamhetsutveckling | 10pFramtidsutsikterDå Hälso- och sjukvården befinner ...

  Provider NameKunskapsförbundet Väst, Vuxenutbildningen

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages