• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4851 items
 1. Landskabsarkitektur

  Undervisningen veksler mellem de teoretiske og praktiske aspekter af by- og landskabsplanlægning. Du får viden om naturens processer og en samfundsmæssig forståelse af landskabets betydning.Med en bacheloruddannelse i landskabsarkitektur kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for landskabsdesign, byplanlægning og naturforvaltning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse

  Uddannelsen indeholder to fag, som du vælger ud fra dine interesser. Det kan fx være biologi og kemi, medicinalbiologi og matematik, molekylærbiologi og datalogi, fysik og filosofi, miljøbiologi og geografi, informatik og TekSam, sundhedsfremme og sundhedsstrategier eller journalistik.Bacheloruddannelsen giver en bred tværvidenskabelig forståelse af naturvidenskabens centrale problemstillinger og giver mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Idræt

  Der er fokus på alle aspekter af idræt. Du lærer om fysiologi og anatomi, om kroppens opbygning og funktion, om pædagogik og psykologi og om idrættens historie - fra de gamle grækeres olympiade til mellemkrigstidens gymnastikbevægelse.Med en bacheloruddannelse har du mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne søge arbejde som projekterleder, underviser eller konsulent fx inden for sundhedssektoren og den frivillige idrætsverden. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Fødevarer og ernæring

  På uddannelsen lærer du om mad og råvarer fra molekyleniveau til produktionsprocessen i en fødevarevirksomhed. Du får bl.a. indsigt i fødevarekemi, mikrobiologi, ernæring og kvalitetsstyring.Du kan efter bacheloruddannelsen læse videre på en kandidatuddannelse. Dine jobmuligheder vil ligge inden for udvikling af fødevarer eller inden for fx kvalitetsstyring i fødevarebrancen. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Forsikringsmatematik

  Forsikringsmatematikere arbejder med en kombination af tal, jura og menneskers ve og vel. Du får en teoretisk baggrund for bl.a. at kunne analysere og beregne diverse risikofaktorer - en forudsætning for at kunne tegne en forsikring for enkeltpersoner eller virksomheder.Med en bacheloruddannelse i forsikringsmatematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du har fremtidige muligheder for at arbejde inden for bl.a. forsikringsbranchen, i finanssektoren eller inden for offentlig administration. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Veterinærmedicin

  Uddannelsen giver en indgående forståelse af de forskellige fysiske, kemiske, mikrobiologiske og genetiske årsager til, at dyrene bliver syge. Du lærer bl.a. også at dissekere og obducere husdyr, at foretage analyser på animalske prøver og fødevarer og at udføre simple risikoanalyser for sygdomsspredning mellem husdyr og mennesker.Bacheloruddannelsen sigter mod den veterinære kandidatuddannelse. Først på kandidatuddannelsen vil du lære at diagnosticere og behandle sygdomme, lige som du vil kunne vælge en særlig profil i enten klinisk praksis, veterinær folkesundhed, fødevaresikkerhed eller biomedicin. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Matematik-økonomi

  Uddannelsen kombinerer naturvidenskab med samfundvidenskab. Du lærer gennem tværfaglige fag som mikro- og makroøkonomi, statistik og lineær algebra at forklare og analysere økonomiske problemstillinger fra flere vinkler.Med en bacheloruddannelse i matematik-økonomi kan du fortsætte med en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i banker og finansieringsvirksomheder eller i den offentlige administration. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Biomedicin

  Du undersøger sygdomme på molekyle- og celleniveau, og gennem undersøgelserne lærer du i detaljer at analysere sygdommes opståen og medicin og lægemidlers påvirkning af kroppen.Med en bacheloruddannelse i biomedicin kan du videreuddanne dig med en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde inden for både det offentlige sundhedssystem og i private virksomheder inden for fx medicinal- og biotekindustrien. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Kemi

  Du vil i løbet af uddannelsen have mulighed for at specialisere dig inden for flere områder af kemien, herunder bl.a. miljøkemi, medicinalkemi eller grøn og bæredygtig kemi.Med en bacheloruddannelse i kemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne findes inden for den offentlige sektor og i private virksomheder - primært inden for den kemiske industri og lægemiddelindustrien. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Medicinalkemi

  På uddannelsen følger du naturvidenskabelige fag som biokemi, cellebiologi og medicinalkemi. Disse suppleres af værktøjsfag som fx matematik og statistik, der giver dig en helhedforståelse af det medicinske område.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder inden for udvikling og fremstilling af medicin, både i offentlige og private virksomheder og organisationer. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages