• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 345 items
 1. Signalbehandling og beregning

  Du lærer om teorier, metoder og algoritmer inden for avanceret signalbehandling og at finde løsninger på teoretiske og praktiske problemstillinger. Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med fx høreapparater, vindmøller, kommunikationssystemer, højttalere, audioudstyr og apparater til sundheds- og plejesektoren. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Velfærdsteknologi

  Det kan fx være at designe en robot, der hjælper med genoptræning af mennesker, som har været udsat for en ulykke. Ud over viden om teknologi, it og mekanik får du også indsigt i menneskets anatomi, fysiologi og biomekanik. Som færdiguddannet kandidat har du bl.a. mulighed for at finde beskæftigelse i offentlige og private virksomheder, som beskæftiger sig med udvikling af brugervenlig sundhedsteknologi i tilknytning til medicin, pleje og genoptræning. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Ingeniør uddannelser (SU Ing udd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Odontologi

  Undervisningen bygger videre på det, du har lært på bachelordelen, og du dygtiggør dig primært i det tekniske og håndværksmæssige arbejde, men lærer samtidig om patientforståelse og menneskelig kontakt. Som færdiguddannet kandidat i odontologi kan du blive ansat som tandlæge og efter det første år søge autorisation som selvstændig tandlæge. Du kan også vælge at forske eller undervise. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. It, kommunikation og organisation

  Du lærer at arbejde praktisk med programmering og udvikling af systemer, og du får indsigt i, hvordan en organisation er bygget op. Du får desuden færdigheder i at benytte såvel strategiske, organisatoriske som kommunikationsmæssige elementer, når du skal udvikle og implementere nye it-systemer. Som færdiguddannet kandidat kan du fx arbejde som it-udvikler, marketing manager eller projektleder. Nogle kandidater vælger desuden at starte deres egen virksomhed. ...

  Provider NameAarhus Universitet, School of Business and Social Sciences (Aarh business)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Teknoantropologi

  Med afsæt i den antropologiske undersøgelsestilgang lærer du at analysere teknologi, teknologikulturer, teknologiudviklingsprocesser og brug af teknologi.Som færdiguddannet vil du kunne arbejde som fx projektleder, produktudvikler, rådgiver, analysemedarbejder, lobbyist eller konsulent inden for bl.a. HR, marketing og PR. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Forretningsinnovation

  Du får indsigt i metoder og processer samt organisations- og ledelsesprincipper i relation til innovation og entreprenørskab. Som færdiguddannet inden for forretningsinnovation vil du have jobmuligheder i små eller store private virksomheder, i offentlige virksomheder i kommuner og regioner eller i selvstændige nyoprettede virksomheder. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Europæisk vindenergi

  Under uddannelsen kan du specialisere dig i vindfysik, i elforsyningssystemer, i vingedesign eller i offshore konstruktioner. Jobmulighederne som færdiguddannet civilingeniør vil være i vindenergiindustrien, hvor du kan beskæftige dig med produktudviklingsprocesser eller design og implementering af komplekse vindenergisystemer. Du kan også arbejde som rådgivningskonsulent i den private eller den offentlige sektor. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Lysdesign

  Du vil lære at designe med lys i både det virtuelle og det fysiske rum. Uddannelsen giver både en teknisk og en designmæssig forståelse og viden.Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i fx rådgivende ingeniørvirksomheder, arkitektfirmaer, eventfirmaer eller ved medieproduktioner. ...

  Provider NameAalborg Universitet København (AAU København)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Designstudier

  Du lærer at beherske fagets teorier og metoder og at analysere og løse faglige problemer. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne indgå i arbejdssammenhænge og udviklingsprojekter, hvor design spiller en væsentlig rolle. Det kan fx være i forbindelse med produktudvikling samt markedsførings- og udstillingsopgaver i tilknytning til designbureauer, -virksomheder, -organisationer og kulturinstitutioner. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Kolding (HHS.Kolding)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Teknologibaseret forretningsudvikling

  Du vil primært beskæftige dig med forskning inden for teknologiledelse, implementering af ny teknologi og organisationsudvikling. Du lærer at udvikle nye teknologiske produkt- og forretningskoncepter og bliver trænet i at vurdere ny teknologisk viden. Som færdiguddannet kandidat i teknologibaseret forretningsudvikling vil du typisk komme til at arbejde med forskning, men du kan også blive ansat som fx produktudvikler eller projektleder i private og offentlige virksomheder. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Herning (Aarhus univ her)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages