• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 400 items
 1. angol-magyar informatikai szakfordító

  A tanuló-centrikus és gyakorlat orientált képzés során fordítói és közvetítői kompetenciákat, nyelvi és civilizációs ismereteket, illetve ezek alkalmazását, továbbá a szakterület konvencionális, stilisztikai, műfaji és formai elemeinek ismeretét sajátítják el a hallgatók. Az anyanyelvi és szaknyelvi kompetenciák mellett kialakítanak munkatechnikai és kulturális kompetenciákat egyaránt. A problémamegoldó gondolkodásra, önálló, felelősségteljes, hiteles és etikus szellemiségre oktatott résztvevők versenyképes tudással léphetnek a munkaerőpiacra.   Elsajátítandó kompetenciák: Fordítói kompetenciák: * Az anyanyelvi és a célnyelvi szöveg megfeleltetése nyelvi, szakmai és műfaji szempontból * A szövegértés és készítés problémájának felismerése * Professzionális felelősségvállalás az elkészített fordítási munkáért * A fordítói társadalommal való kapcsolattartás, segítségnyújtás és -kérés   Kulturális kompetenciák: * A forrás és célnyelvi kultúrát alkotó tudáselemek, normák és értékek alapos ismerete, felhasználásának készsége a fordítás során * A megfelelő gazdasági, jogi és politikai ismeretanyag alkalmazásának képessége * Az Európai Unió intézményrendszerének, intézkedéseinek, irányelveinek ismerete és ezek betartása, integrálása a fordítás elkészítése során      Munkatechnikai kompetenciák: * A fordítások nyomdakész elkészítésének képessége * A szövegszerkesztői programok, terminológiai gyűjtemények használatának, naprakész ismeretének képessége * Határidőre, állandó minőségben történő munkavégzés kialakításának ké ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. angol-magyar műszaki szakfordító

  A tanuló-centrikus és gyakorlat-orientált képzés során fordítói és közvetítői kompetenciákat nyelvi és civilizációs ismereteket, illetve ezek alkalmazását, továbbá a szakterület konvencionális, stilisztikai, műfaji és formai elemeinek ismeretét sajátítják el a hallgatók. Az anyanyelvi és szaknyelvi kompetenciák mellett kialakítanak munkatechnikai és kulturális kompetenciákat egyaránt. Problémamegoldó gondolkodásra, önálló, felelősségteljes, hiteles és etikus szellemiségre helyezi a képzés a hangsúlyt, hogy versenyképes tudással léphessenek a munkaerőpiacra.   Elsajátítandó kompetenciák:     Fordítói kompetenciák: * az anyanyelvi és a célnyelvi szöveg megfeleltetése nyelvi, szakmai és műfaji szempontból; * a szövegértés és -készítés problémájának felismerése; * professzionális felelősségvállalás az elkészített fordítási munkáért; * a fordítói társadalommal való kapcsolattartás, segítségnyújtás és –kérés.      Kulturális kompetenciák: * a forrás- és célnyelvi kultúrát alkotó tudáselemek, normák és értékek alapos ismerete, felhasználásának készsége a fordítás során; * a megfelelő gazdasági, jogi és politikai ismeretanyag alkalmazásának képessége; * az Európai Unió intézményrendszerének, intézkedéseinek, irányelveinek ismerete és ezek betartása, integrálása a fordítás elkészítése során.          Munkatechnikai kompetenciák: * a fordítások nyomdakész elkészítésének képessége; * a szövegszerkesztői programok, terminológiai gyűjtemények használatának, naprakész ismeretének képessége; * határidőre, állandó minőségben t ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. angol-magyar orvos- és egészségtudományi szakfordító

  A tanuló-centrikus és gyakorlat orientált képzés során fordítói és közvetítői kompetenciákat nyelvi és civilizációs ismereteket, illetve ezek alkalmazását, továbbá a szakterület konvencionális, stilisztikai, műfaji és formai elemeinek ismeretét sajátítják el a hallgatók. Az anyanyelvi és szaknyelvi kompetenciák mellett kialakítanak munkatechnikai és kulturális kompetenciákat egyaránt. Problémamegoldó gondolkodásra, önálló, felelősségteljes, hiteles és etikus szellemiségre oktatjuk a résztvevőket, hogy versenyképes tudással léphessenek a munkaerőpiacra, illetve doktori képzés keretében folytathassák tanulmányaikat.   Elsajátítandó kompetenciák: Fordítói kompetenciák: ­ az anyanyelvi és a célnyelvi szöveg megfeleltetése nyelvi, szakmai és műfaji szempontból; ­ a szövegértés és -készítés problémájának felismerése; ­ professzionális felelősségvállalás az elkészített fordítási munkáért; ­ a fordítói társadalommal való kapcsolattartás, segítségnyújtás és -kérés. Kulturális kompetenciák: ­ a forrás- és célnyelvi kultúrát alkotó tudáselemek, normák és értékek alapos ismerete, felhasználásának készsége a fordítás során; ­ a megfelelő gazdasági, jogi és politikai ismeretanyag alkalmazásának képessége; ­ az Európai Unió intézményrendszerének, intézkedéseinek, irányelveinek ismerete és ezek betartása, integrálása a fordítás elkészítése során. Munkatechnikai kompetenciák: ­ a fordítások nyomdakész elkészítésének képessége; ­ a szövegszerkesztői programok, terminológiai gyűjtemények használatának, naprakész ismeretének képes ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. angol-magyar természettudományi szakfordító

  A tanuló-centrikus és gyakorlat orientált képzés során fordítói és közvetítői kompetenciákat nyelvi és civilizációs ismereteket, illetve ezek alkalmazását, továbbá a szakterület konvencionális, stilisztikai, műfaji és formai elemeinek ismeretét sajátítják el a hallgatók. Az anyanyelvi és szaknyelvi kompetenciák mellett kialakítanak munkatechnikai és kulturális kompetenciákat egyaránt. A problémamegoldó gondolkodásra, önálló, felelősségteljes, hiteles és etikus szellemiségre oktatott résztvevők versenyképes tudással léphetnek a munkaerőpiacra.      Elsajátítandó kompetenciák:    Fordítói kompetenciák: * Az anyanyelvi és a célnyelvi szöveg megfeleltetése nyelvi, szakmai és műfaji szempontból * A szövegértés és készítés problémájának felismerése * Professzionális felelősségvállalás az elkészített fordítási munkáért * A fordítói társadalommal való kapcsolattartás, segítségnyújtás és –kérés      Kulturális kompetenciák: * A forrás és célnyelvi kultúrát alkotó tudáselemek, normák és értékek alapos ismerete, felhasználásának készsége a fordítás során * A megfelelő gazdasági, jogi és politikai ismeretanyag alkalmazásának képessége * Az Európai Unió intézményrendszerének, intézkedéseinek, irányelveinek ismerete és ezek betartása, integrálása a fordítás elkészítése során      Munkatechnikai kompetenciák: * A fordítások nyomdakész elkészítésének képessége * A szövegszerkesztői programok, terminológiai gyűjtemények használatának, naprakész ismeretének képessége * Határidőre, állandó minőségben történő munkavégzés kialakítá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. angol-magyar társadalomtudományi szakfordító

  A képzés célja: fordítói és közvetítői kompetenciák, nyelvi és civilizációs ismereteknek és alkalmazásuknak, továbbá a szakterület konvencionális, stilisztikai, műfaji és formai elemei ismeretének elsajátítása, munkatechnikai és kulturális kompetenciák kialakítása, problémamegoldó gondolkodás elsajátíttatása, önálló, felelősségteljes, hiteles és etikus szellemiségre oktatás a versenyképes tudás érdekében.      Elsajátítandó kompetenciák:    Fordítói kompetenciák: * az anyanyelvi és a célnyelvi szöveg megfeleltetése nyelvi, szakmai és műfaji szempontból; * a szövegértés és -készítés problémájának felismerése; * professzionális felelősségvállalás az elkészített fordítási munkáért; * a fordítói társadalommal való kapcsolattartás, segítségnyújtás és –kérés.      Kulturális kompetenciák: * a forrás- és célnyelvi kultúrát alkotó tudáselemek, normák és értékek alapos ismerete, felhasználásának készsége a fordítás során; * a megfelelő gazdasági, jogi és politikai ismeretanyag alkalmazásának képessége; * az Európai Unió intézményrendszerének, intézkedéseinek, irányelveinek ismerete és ezek betartása, integrálása a fordítás elkészítése során.      Munkatechnikai kompetenciák: * a fordítások nyomdakész elkészítésének képessége; * a szövegszerkesztői programok, terminológiai gyűjtemények használatának, naprakész ismeretének képessége; * határidőre, állandó minőségben történő munkavégzés kialakításának képessége.      Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:      A képzésben részt vevők megismerik: * a fordítási tevékenység el ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szakjogász

  A képzés célja: A szakirányú továbbképzés résztvevői elsősorban az amerikai jogrendszerrel, annak legfontosabb jogágaival és azok nemzetközi vonatkozásaival ismerkedhetnek meg, elméleti és gyakorlati tapasztalatokat szerezve, új gondolkodásmódot és érvelési képességet elsajátítva. A szakirányú továbbképzés keretén belül ugyancsak jelentős hangsúlyt kapnak a nyelvi és szakfordítói órák.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: Szakjogász kompetenciák: - az adott szakterületen felmerült jogi problémák felismerési és megoldási képessége, - tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség, - áttekintési és rendszerező képesség, - az adott ország (Magyarország, illetve az angolszász országok) működési folyamatainak, intézményrendszerének átlátása, - a felmerülő problémák jogi természetének felismerése, képesség a konfliktusok kezelésére, az alkalmazható jogi megoldás kiválasztására, - kultúra, kontrasztív országismeret, - stílusérzék, fogalmazás, helyesírás, - segédkönyvek használata, - logikai kapcsolatok reprodukciója, - szakszövegek elemzése/értelmezése forrásnyelven és célnyelven, - kiadványszerkesztés, lektorálás, kivonatolás, - fordítói szoftverek ismerete, - az adott (angolszász illetve magyar) jogrendszer sajátosságainak, szövegtípusainak, terminológiájának ismerete. A képzés ily módon ötvözi az angolszász jogrendszerek, azon belül az amerikai jogrendszer analitikus, gyakorlat közeli szemléletmódjának, másrészt a hazánkban továbbra is keresett jogi szakfordítói képzésnek az előnyeit. A ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Applied Linguist

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti és nyelvészeti kutatás-módszertani ismereteik birtokában képesek a társadalom bármely szegmensében felmerülő nyelvi problémákhoz kapcsolódó igények kielégítésére, ezek kezelésére, aktuális társadalmi igények szerinti alakítására, fejlesztésére. Előmozdítják a társadalmi szintű információáramlást, segítve ezzel az információhoz való jutáshoz fűződő jogot. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész a) tudása Ismeri a nyelv és a gondolkodás, a megismerés, illetve a nyelv és nyelvhasználat társadalmi kapcsolatának szerteágazó kérdéseit. Részleteiben is ismeri a személyes, intézményi, társadalmi és kultúrák közötti kommunikáció sajátosságait. Átlátja a digitális társadalom modern kommunikációs kihívásait, megismeri a hatékony és a továbbhaladást biztosító válaszok változatait. Ismeri a nyelvi teljesítmény és hatás méréstechnikai problémáit és a szaknyelvek legfontosabb ismérveit. Ismeri egy-egy szakmai közösség általános kommunikációs szokásait és ezek jellegzetességeit. Változataiban is tisztázta a nyelvészeti kutatások metodológiai és metodikai eszköztárát. Ismeri a nyelvi sokféleség, nyelvészeti elméletek és metodológiák sokféleségének általános és részdiszciplináris összefüggéseit. b) képességei Képes nyelvfejlesztési munkálatok végzésére, irányítására egyéni és intézményes szinten. Képes a nyelvi tervezés elvégzésére mind az anyan ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Assyriologist

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az asszíriológia általános ismeretanyagából megszerzett nyelvi, történelmi, régészeti, irodalmi, vallástörténeti és kultúrtörténeti ismereteik birtokában képesek szakmájuk művelésére (könyvtárakban, múzeumokban kutatói állások betöltésére), önálló kutatómunkára, tudományos ismeretterjesztésre (pl. könyvkiadóknál, felnőttképzési fórumokon). Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az asszíriológia szakos bölcsész a) tudása Ismeri az akkád és sumer nyelvet, illetve az ezen nyelvek lejegyzésére használt ékírásos írásrendszert olyan szinten, hogy az képessé teszi az ezeken a nyelveken írt szövegek legfontosabb típusainak olvasására, megértésére, értelmezésére és fordítására, továbbá rendszerezett tudással bír az ókori Mezopotámia történetének és kultúrájának egészéről. Részleteiben átlátja saját szakterületének elméleti problémáit, ezek történeti, folyamatszerű összefüggéseit. Jó ismeretekkel rendelkezik tudományterületének és határtudományainak jellemző kutatási kérdéseiről, elemzési és értelmezési módszereiről. Tisztában van tudományterületen felmerülő új megközelítésekkel és az azokkal kapcsolatos tudományos vitákkal. Szakterületének legalább egy résztémájában elmélyült ismeretekkel rendelkezik, és szakdolgozatában új tudományos eredményt ír le. Legalább két modern idegen nyelvet ismer a szakterületéhez szükséges szinten, különös tekintettel a szakterminológiára. Ismeri legalább egy másik sémi ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Baby-sitter and Nanny (English)

  A szakirányú továbbképzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a kisgyermekkori otthoni nevelés feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei korú gyermekek ellátásához. Elsajátítandó ismeretek, kompetenciák Az angol nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő szakirányú továbbképzés hallgatói a képzés során az ismereteket illetően bizonyítják, hogy - megfelelő szintű angol nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek; - ismerik az angolszász kultúrát; - angol nyelvű Baby-sitterként és gyermekfelügyelőként jellemzi őket a korszerű általános műveltség, a társadalmi érzékenység, a felelősségérzet és feladatvállalás; - ismerik az adott korosztály nevelés során hatékonyan alkalmazható nevelési módszereket; - korszerű ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei életkor szakterületén; - képesek az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon dolgozni; - segíteni tudják a gyermekek fizikai, szellemi és intellektuális fejlődését; - folyamatosan fejlesztik személyiségüket és szakmai tudásukat. Az angol nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő szakirányú továbbképzés hallgatói a képzés során az ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak: - elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában a korai kisgyermekkorban rájuk bízott gyermekek valamennyi nevelési területen nevelni, rájuk felelősséggel felügyelni; - korszerű életvitelre, háztartásvezetésre és a gyakorlatban tudják alkalmazni e tartalmakka ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. BACHELOR OF ARTS (HONOURS) in Applied Languages

  BACHELOR OF ARTS (HONOURS) in Applied Languages ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland

Pages