• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 387 items
 1. Fishing Guide, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee tavallisten saaliskalojen elintavat ja ympäristövaatimukset sekä niiden pyydystettävyyteen vaikuttavat tekijät- tunnistaa kalojen ympäristövaatimukset ja suorittaa kalaveden hoitotöitä- tunnistaa toimintaympäristön tärkeimmät eliöt ja luonnonilmiöt- hyödyntää paikalliskulttuurin ja -historian tuntemustaan asiakkaita ohjatessaan- osaa ottaa vieraiden kulttuurien edustajien tarpeet huomioon toiminnassaan- kykenee suunnittelemaan ja järjestämään kalastustapahtuman ja siihen liittyvät oheispalvelut- osaa laatia ja toteuttaa markkinointisuunnitelman ja markkinoida kohdennetusti- pystyy toimimaan yhteistyössä muiden palvelujen tarjoajien ja matkailuyritysten kanssa- osaa käyttää ja huoltaa urheilukalastusvälineistöä ja opastaa sen käytössä-osaa ohjata asiakkaita turvallisesti vesillä tai maastossa liikuttaessa- pystyy ennakoimaan sään vaikutuksen tapahtumaan ja suunnistamaan vaikeissakin sääoloissa- osaa johtaa ryhmää- osaa ottaa huomioon turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat toiminnassaan ja antaa ensiapua- osaa opastaa ja palvella asiakkaita heidän taustansa ja tasonsa mukaisesti muullakin kuin äidinkielellä- osaa puhdistaa, perata ja valmistaa saaliin asiakkaille ja järjestää kenttäruokailun- pystyy toimimaan säädösten mukaisesti ja hankkimaan asiakkaille tarvittavat luvat sekä opastamaan heitä kalastus- ja ympäristölainsäädännön noudattamiseen- osaa käyttää ja huoltaa moottoreita, koneita ja laitteita sekä hoitaa jätehuollon ja toimia hygieenisesti- osaa arvioida yrittäjävalmiuksiaan, ...

  Provider NameSavonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, SAMI, luonnonvara- ja ympäristöala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Fishery, VQ

  Kalatalouden perustutkinnon suorittanut osaa tehdä laaja-alaiset kalatalousalan perustyöt. Lisäksi voi erikoistua kalastukseen, kalanjalostukseen, kalakauppaan, vesiviljelyyn tai matkailukalastukseen. ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Asikkala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Fishery, VQ

  Kalatalouden perustutkinnon suorittanut osaa tehdä laaja-alaiset kalatalousalan perustyöt. Lisäksi voi erikoistua kalastukseen, kalanjalostukseen, kalakauppaan, vesiviljelyyn tai matkailukalastukseen. ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Asikkala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Fishing Guide, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee tavallisten saaliskalojen elintavat ja ympäristövaatimukset sekä niiden pyydystettävyyteen vaikuttavat tekijät- tunnistaa kalojen ympäristövaatimukset ja suorittaa kalaveden hoitotöitä- tunnistaa toimintaympäristön tärkeimmät eliöt ja luonnonilmiöt- hyödyntää paikalliskulttuurin ja -historian tuntemustaan asiakkaita ohjatessaan- osaa ottaa vieraiden kulttuurien edustajien tarpeet huomioon toiminnassaan- kykenee suunnittelemaan ja järjestämään kalastustapahtuman ja siihen liittyvät oheispalvelut- osaa laatia ja toteuttaa markkinointisuunnitelman ja markkinoida kohdennetusti- pystyy toimimaan yhteistyössä muiden palvelujen tarjoajien ja matkailuyritysten kanssa- osaa käyttää ja huoltaa urheilukalastusvälineistöä ja opastaa sen käytössä-osaa ohjata asiakkaita turvallisesti vesillä tai maastossa liikuttaessa- pystyy ennakoimaan sään vaikutuksen tapahtumaan ja suunnistamaan vaikeissakin sääoloissa- osaa johtaa ryhmää- osaa ottaa huomioon turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat toiminnassaan ja antaa ensiapua- osaa opastaa ja palvella asiakkaita heidän taustansa ja tasonsa mukaisesti muullakin kuin äidinkielellä- osaa puhdistaa, perata ja valmistaa saaliin asiakkaille ja järjestää kenttäruokailun- pystyy toimimaan säädösten mukaisesti ja hankkimaan asiakkaille tarvittavat luvat sekä opastamaan heitä kalastus- ja ympäristölainsäädännön noudattamiseen- osaa käyttää ja huoltaa moottoreita, koneita ja laitteita sekä hoitaa jätehuollon ja toimia hygieenisesti- osaa arvioida yrittäjävalmiuksiaan, ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Asikkala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Fishery, VQ

  Kalatalouden perustutkinnon suorittanut osaa tehdä laaja-alaiset kalatalousalan perustyöt. Lisäksi voi erikoistua kalastukseen, kalanjalostukseen, kalakauppaan, vesiviljelyyn tai matkailukalastukseen. ...

  Provider NameAmmattiopisto Lappia, Kemi (Kivikangas)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Fishery, VQ

  Kalatalouden perustutkinnon suorittanut osaa tehdä laaja-alaiset kalatalousalan perustyöt. Lisäksi voi erikoistua kalastukseen, kalanjalostukseen, kalakauppaan, vesiviljelyyn tai matkailukalastukseen. ...

  Provider NameAmmattiopisto Lappia, Kemi (Kivikangas)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Fishery, VQ

  Kalatalouden perustutkinnon suorittanut osaa tehdä laaja-alaiset kalatalousalan perustyöt. Lisäksi voi erikoistua kalastukseen, kalanjalostukseen, kalakauppaan, vesiviljelyyn tai matkailukalastukseen. ...

  Provider NameThe College of Fisheries and Environment

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Fishery, VQ

  Kalatalouden perustutkinnon suorittanut osaa tehdä laaja-alaiset kalatalousalan perustyöt. Lisäksi voi erikoistua kalastukseen, kalanjalostukseen, kalakauppaan, vesiviljelyyn tai matkailukalastukseen. ...

  Provider NameThe College of Fisheries and Environment

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Fisheries Science, BS

  KnowledgeAfter completing the studies, the student shall: Be able to demonstrate a general understanding of the theories, premises, concepts and methods of general applied sciences, including those of mathematics, physics and chemistry, Be able to demonstrate a general understanding of the theories, premises, concepts and methods of disciplines relating to business administration and commerce, including economics, finance and management. Be able to demonstrate that they have attained a comprehensive knowledge and understanding of the latest discoveries within their chosen field in fisheries science. Be able to demonstrate a systematic knowledge and understanding of the theories, premises, concepts and methods which relate to the production chain of the fishing industry from the environment where the marine species is caught or cultivated until it has Be able to explain the mutual interaction of man and ocean, and be able to explain the impact of the environment – as well as economic factors – on the fishing industry and how such knowledge is applied to manage projects within the fishing industry. Be able to apply basic methods in search- and information technology SkillsAfter completing the studies, the student shall: Be able to set his/her own goals in project work, define a work plan and follow it. Be able to demonstrate skills in general laboratory work procedures and on field trips where data is collected. Be able to apply the methodology of finance as well as empirical science to manage practical projects ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 10. Fisheries Science, BS

  KnowledgeAfter completing the studies, the student shall: Be able to demonstrate a general understanding of the theories, premises, concepts and methods of general applied sciences, including those of mathematics, physics and chemistry, Be able to demonstrate a general understanding of the theories, premises, concepts and methods of disciplines relating to business administration and commerce, including economics, finance and management. Be able to demonstrate that they have attained a comprehensive knowledge and understanding of the latest discoveries within their chosen field in fisheries science. Be able to demonstrate a systematic knowledge and understanding of the theories, premises, concepts and methods which relate to the production chain of the fishing industry from the environment where the marine species is caught or cultivated until it has Be able to explain the mutual interaction of man and ocean, and be able to explain the impact of the environment – as well as economic factors – on the fishing industry and how such knowledge is applied to manage projects within the fishing industry. Be able to apply basic methods in search- and information technology SkillsAfter completing the studies, the student shall: Be able to set his/her own goals in project work, define a work plan and follow it. Be able to demonstrate skills in general laboratory work procedures and on field trips where data is collected. Be able to apply the methodology of finance as well as empirical science to manage practical projects ...

  Provider NameUNAK

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland

Pages