• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 62 items
 1. Business Information Technologist Assistant

  A képzés célja felsőfokú gazdaságinformatikus szakemberek képzése, akik képesek a gazdálkodás, illetve egyéb alrendszerek tevékenységrendszere, informatikai támogatásának területén felelősségteljesen részfeladatokat megoldani, együttműködni, valamint a létrehozott információs rendszerek teljes életciklusát gazdálkodási szempontú szolgáltató és elemző munkával támogatni. Ismerik a választott szakterület specifikus alkalmazási igényeit és lehetőségeit, tudnak csapatban dolgozni, kommunikálni, folyamatosan fejlesztik szakmai ismereteit. A gazdaságinformatikus-asszisztensa) tudása- Az angol nyelvtudása eléri a szakmai feladatokhoz elvégzéséhez, és a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet.- Rendelkezik a gazdaságinformatika területén a szakmai feladatok ellátásához szükséges általános és specifikus alapvető ismeretekkel.- Alapismeretekkel rendelkezik a vállalat tevékenységi rendszerével, a vállalati működés alapelveivel, pénzügyi-számviteli elszámolásával kapcsolatban.- Ismeri a vállalat funkcionális tagozódását, az értékteremtő folyamatok menedzsmentjével kapcsolatos alapfogalmakat és eljárásokat.- Ismeri az alapvető mikro- és makroökonómiai fogalmakat, a nemzetgazdasági teljesítményt mérő mutatókat.- Ismeri a matematika, statisztika és számítástudomány alapfogalmait, gyakorlati alkalmazási lehetőségeit.- Rendelkezik az információrendszerekkel, adatbázisokkal és programozással kapcsolatos alapismeretekkel.- Ismeri a szakma részterületének megfelelő szakspecifikus eszközöket, módszereket, eljárásokat.- Ism ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Generative Software Information Technology Assistant

  A képzés célja programtervező informatikus szakemberek képzése, akik a képzettség ismeretanyagának birtokában képesek részt venni hardver és szoftver rendszerek tervezésében, létrehozásában, működtetésében, szervizelésében, valamint azok fejlesztési és alkalmazási tevékenységében. Rendelkeznek a csapatmunkához szükséges együttműködési, kommunikációs és prezentációs képességekkel. A programtervező informatikus-asszisztensa) tudása- Ismeri az alapvető hardver és szoftver eszközöket.- Ismeri a legelterjedtebb technológiákra épülő alkalmazások fejlesztésének és tesztelésének egyszerű tervezési folyamatait, legalapvetőbb feladat-megoldási elveit, módszereit és eljárásait, fő szoftverfejlesztési paradigmákat, alapvető programozási módszertanokat, a szükséges hardver és szoftver eszközöket.- Ismeri a tipikus hardver és szoftver környezet kialakításának módszereit.- Ismeri multimédiás anyagok tervezéséhez és fejlesztéséhez szükséges alapvető hardver és szoftver eszközöket és technológiákat.- Ismeri a legújabb igényeknek megfelelő webes alkalmazások tervezésének, fejlesztésének és tesztelésének alapvető eszközeit.- Az angol nyelvtudása eléri a szakmai feladatokhoz elvégzéséhez, és a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet.- Ismeri a felhasználói követelmények feltárásának és elemzésének alapvető technikáit, módszereit.- Ismeri az alapvető jogi és szabvány előírásokat.rendszergazda specializáción továbbá- Ismeri az operációs rendszereket, azok telepítési módjait, ki tudja választani a működési körülményeknek meg ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Multimedia Software Information Technology Assistant

  A képzés célja programtervező informatikus szakemberek képzése, akik a képzettség ismeretanyagának birtokában képesek részt venni hardver és szoftver rendszerek tervezésében, létrehozásában, működtetésében, szervizelésében, valamint azok fejlesztési és alkalmazási tevékenységében. Rendelkeznek a csapatmunkához szükséges együttműködési, kommunikációs és prezentációs képességekkel. A programtervező informatikus-asszisztensa) tudása- Ismeri az alapvető hardver és szoftver eszközöket.- Ismeri a legelterjedtebb technológiákra épülő alkalmazások fejlesztésének és tesztelésének egyszerű tervezési folyamatait, legalapvetőbb feladat-megoldási elveit, módszereit és eljárásait, fő szoftverfejlesztési paradigmákat, alapvető programozási módszertanokat, a szükséges hardver és szoftver eszközöket.- Ismeri a tipikus hardver és szoftver környezet kialakításának módszereit.- Ismeri multimédiás anyagok tervezéséhez és fejlesztéséhez szükséges alapvető hardver és szoftver eszközöket és technológiákat.- Ismeri a legújabb igényeknek megfelelő webes alkalmazások tervezésének, fejlesztésének és tesztelésének alapvető eszközeit.- Az angol nyelvtudása eléri a szakmai feladatokhoz elvégzéséhez, és a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet.- Ismeri a felhasználói követelmények feltárásának és elemzésének alapvető technikáit, módszereit.- Ismeri az alapvető jogi és szabvány előírásokat.rendszergazda specializáción továbbá- Ismeri az operációs rendszereket, azok telepítési módjait, ki tudja választani a működési körülményeknek meg ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. médiafejlesztő informatikus

  A képzés célja olyan médiaszemlélettel, valamint korszerű multimédia technológia ismeretanyagával rendelkező és annak folyamatos megújulásával megbirkózó szakemberek képzése, akik képesek a tervezés és kivitelezés operatív fázisában – akár team munkában is – tevékenyen részt venni az aktuális technológiák kiválasztásában és magas színvonalú megoldásának megvalósításában, valamint projektvezetésben.   A szakirányú továbbképzésben végzettek ismeretekkel rendelkeznek a következő területeken:  * a multimédia technológiai igényeinek ismerete és fejlődési képessége; * képesség projektmunkában való részvételre és annak vezetésére; * a különböző multimédiás környezetek és megjelenési formák hatékony kiválasztása, összehangolt tervezése és technológiai megvalósítása; * a web technológiák, 3D modellezés, interakció design, portál és alkalmazás tervezése és fejlesztése.   A szakképzettség végzéséhez szükséges személyes adottságok, készségek: * kreativitás, rugalmasság, problémafelismerő és –megoldó készség; * önálló döntéshozó képesség; * tanulási készség és jó memória; * információfeldolgozási képesség; * elkötelezettség és igény a minőségi munkára; * a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás; * kezdeményező képesség, személyes felelősségvállalás; * alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.   A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak: * a médiaipar informatikai igényeinek az ismerete, képesség az ottani projektekben való részvételre; * a különböző multimédiás környezetek öss ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Network Information Technology Engineer Assistant

  A képzés célja olyan informatikai szakemberek képzése, akik a vállalati környezetben az informatikai infrastruktúra üzemeltetése során felmerülő egyszerűbb, illetve rutinfeladatokat képesek önállóan vagy csoportban elvégezni, a komplex feladatok megoldásában pedig irányításmutatás mellett részfeladatokat elvégezni. Ezen belül elsődlegesen képesek rendszerek, szoftverek és szolgáltatások telepítésére, paraméterezésére és üzemeltetésére, beleértve az egyszerűbb hibák elhárítását és a felhasználók képzését, támogatását. A mérnökinformatikus-asszisztensa) tudása- Ismeri az informatika alapvető technikáit, az informatikai rendszerkomponensek szerepét, feladatát és működését.- Tisztában van az informatikai szolgáltatások típusaival és azok szerepével.- Ismeri a fejlesztési módszertanok szerepét, legalább egy fontos módszertant használ.- Ismeri a dokumentálás és a folyamatok ábrázolásnak általánosan használt eszközeit, jelölési-ábrázolási rendszerét.- Ismeri az IT-biztonság alapelveit, a feladatához kapcsolódó biztonsági elemeket.b) képességei- Képes az új ismeretek, programnyelvek befogadására, alkalmazására.- Képes informatikai rendszerek komponenseit installálni, működtetni és karbantartani.- Képes programok implementációjára legalább egy programnyelven és fejlesztési környezetben.- Képes együttműködni a felhasználókkal és a szakember-kollégákkal.- Képes az informatikus szakma fogalmainak és szaknyelvének használatára.- Legalább egy meghatározó programozási környezetben képes készség szintjén programozni, és a font ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. System Administrator Engineer Assistant

  A képzés célja olyan informatikai szakemberek képzése, akik a vállalati környezetben az informatikai infrastruktúra üzemeltetése során felmerülő egyszerűbb, illetve rutinfeladatokat képesek önállóan vagy csoportban elvégezni, a komplex feladatok megoldásában pedig irányításmutatás mellett részfeladatokat elvégezni. Ezen belül elsődlegesen képesek rendszerek, szoftverek és szolgáltatások telepítésére, paraméterezésére és üzemeltetésére, beleértve az egyszerűbb hibák elhárítását és a felhasználók képzését, támogatását. A mérnökinformatikus-asszisztensa) tudása- Ismeri az informatika alapvető technikáit, az informatikai rendszerkomponensek szerepét, feladatát és működését.- Tisztában van az informatikai szolgáltatások típusaival és azok szerepével.- Ismeri a fejlesztési módszertanok szerepét, legalább egy fontos módszertant használ.- Ismeri a dokumentálás és a folyamatok ábrázolásnak általánosan használt eszközeit, jelölési-ábrázolási rendszerét.- Ismeri az IT-biztonság alapelveit, a feladatához kapcsolódó biztonsági elemeket.b) képességei- Képes az új ismeretek, programnyelvek befogadására, alkalmazására.- Képes informatikai rendszerek komponenseit installálni, működtetni és karbantartani.- Képes programok implementációjára legalább egy programnyelven és fejlesztési környezetben.- Képes együttműködni a felhasználókkal és a szakember-kollégákkal.- Képes az informatikus szakma fogalmainak és szaknyelvének használatára.- Legalább egy meghatározó programozási környezetben képes készség szintjén programozni, és a font ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Telecommunication Technology Assistant

  A képzés célja olyan informatikai szakemberek képzése, akik a vállalati környezetben az informatikai infrastruktúra üzemeltetése során felmerülő egyszerűbb, illetve rutinfeladatokat képesek önállóan vagy csoportban elvégezni, a komplex feladatok megoldásában pedig irányításmutatás mellett részfeladatokat elvégezni. Ezen belül elsődlegesen képesek rendszerek, szoftverek és szolgáltatások telepítésére, paraméterezésére és üzemeltetésére, beleértve az egyszerűbb hibák elhárítását és a felhasználók képzését, támogatását. A mérnökinformatikus-asszisztensa) tudása- Ismeri az informatika alapvető technikáit, az informatikai rendszerkomponensek szerepét, feladatát és működését.- Tisztában van az informatikai szolgáltatások típusaival és azok szerepével.- Ismeri a fejlesztési módszertanok szerepét, legalább egy fontos módszertant használ.- Ismeri a dokumentálás és a folyamatok ábrázolásnak általánosan használt eszközeit, jelölési-ábrázolási rendszerét.- Ismeri az IT-biztonság alapelveit, a feladatához kapcsolódó biztonsági elemeket.b) képességei- Képes az új ismeretek, programnyelvek befogadására, alkalmazására.- Képes informatikai rendszerek komponenseit installálni, működtetni és karbantartani.- Képes programok implementációjára legalább egy programnyelven és fejlesztési környezetben.- Képes együttműködni a felhasználókkal és a szakember-kollégákkal.- Képes az informatikus szakma fogalmainak és szaknyelvének használatára.- Legalább egy meghatározó programozási környezetben képes készség szintjén programozni, és a font ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. számítógép-hálózati szakember

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:       A képzés során elsajátítható kompetenciák:   A hallgatók képessé válnak:   -          a számítógép-hálózatok kialakításával kapcsolatos szaktanácsadásra;   -          a hálózatokat vezérlő operációs rendszerek alapelveinek megismerésével a leggyakoribb konkrét implementációk alkalmazására, a működtetés során felmerülő problémák megoldására;   -          a hálózatokban gyakran alkalmazott adatbázis-kezelőkkel kapcsolatos elveket, szabványokat hálózati adatfeldolgozás során alkalmazni, új fejlesztéseket készíteni;   -          webes alkalmazásokat készíteni, üzemeltetni;   -          az alapvető adatvédelmi, adatbiztonsági alapelveket felhasználva informatikai kockázatelemzést végezni, adatbiztonsági megoldásokat alkalmazni;   -          a számítógép-hálózatokat menedzselni.       A képzés során elsajátítható tudáselemek:   -          számítógép-hálózatok rendszertechnikai alap- és haladó ismeretei;   -          a hálózati operációs rendszerek alapelvei, a konkrét implementációk sajátosságai;   -          számítógép-hálózati rendszerek eszközeinek jellemzői, alkalmazási módjai;   -          adatfeldolgozás számítógép-hálózatokban;   -          adatátviteli protokollok;   -          adatvédelem és -biztonság alapelvei;   -          számítógép-hálózatok üzemeltetési módszerei;   -          a digitális kép- és hangfeldolgozás elvei.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   -          számítógépes hálózatok rendszertechnikai ismerete;   - ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. szoftverprojekt-menedzser szakmérnök

  A szoftverprojekt-menedzser szakirányú továbbképzési szak célja, hogy a már felsőfokú végzettséggel rendelkező hallgatóknak korszerű szakmai ismereteket nyújtson a szoftverek fejlesztése és szoftverprojektek vezetése terén, különös hangsúlyt fektetve a technikák számítógéppel támogatott gyakorlati alkalmazására. Az elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * A korszerű projekttervezési és -irányítási, ezen belül speciálisan a szoftverprojektre vonatkozó módszerek elméleti alapjai; * A számítógépes technikák és eszközök alkalmazási lehetőségei a szoftverprojekt tervezésben és vezetésben; * A szoftver minőségbiztosítás alapjai, szabványok megismerése és alkalmazása; * Szervezési-vezetési ismeretek; * Programtesztelés módszerei és ezt támogató számítógépes eszközök; * Szoftverfejlesztési modellek, módszertanok; * Rendszertervezési módszerek, szoftvertervezési módszertanok és paradigmák; * Korszerű programozási nyelvek és fejlesztőeszközök jellemzői, egy nyelv alapjainak ismerete. Személyes adottságok és készségek: - egyrészt önálló munkavégzési képesség, másrészt a csapatmunkában való részvétel képessége; - képesség a rábízott team irányítására, a feladat részekre bontására és a feladat-részek elvégzésének ellenőrzésére; - motivációs készség; - képesség a hatékony műszaki kommunikációra, továbbá a műszaki tartalom nem szakember számára történő megfogalmazására; - pontosság és magas szintű koncentrációs készség. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben: A s ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. számítógépes hálózattervező és kivitelező informatikus

  A Számítógépes hálózattervező és kivitelező informatikus szakirányú továbbképzési szak célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik korábban megszerzett szakképzettségükre, felsőfokú szakismereteikre alapozva elsajátítják a számítógépes hálózatok és egyedi kliens-számítógépek beállítási, üzemeltetési és karbantartási ismereteit.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzésben résztvevők megismerik a számítógépes hálózatok létesítésének célját, működésének alapjait. Képesek a gyakori hálózati sémák megtervezésére, méretezésére és optimalizálására. Ismerik a hálózat felépítésének aktív és passzív elemeit. Képesek értelmezni a hálózat építőelemeinek műszaki paramétereit, továbbá jártasak az alkalmazott hálózati aktív elemek konfigurálásában és menedzselésében. Képesek a hálózatokkal kapcsolatos működési hibák behatárolására és azok elhárítására. Ismerik az informatikai biztonság követelményeit és annak megvalósítási technikáit.    Személyes adottságok, készségek:   A végzett hallgatók képessé válnak  - az önálló munkavégzésre, - a csapatmunkában való részvételre, - team irányítására,  - a feladat részekre bontására és a feladat-részek elvégzésének ellenőrzésére, - a hatékony műszaki kommunikációra, - a műszaki tartalom nem szakember számára történő megfogalmazására.  Legalább közepes szintű kézügyességet és rajzkészséget szereznek.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben: Új kiépítésű vagy k ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages