• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 91 items
 1. Bachelor of Science Programme in Pharmacy

  Som receptarie jobbar du med kommunikation och rådgivning kring läkemedel och deras användning. Du förstår hur läkemedel påverkar människokroppen och förklarar för patienten varför vissa läkemedel ger bättre effekt. Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet ger dig även insikt i etiska aspekter och samhällsfrågor, som till exempel utmaningar kring antibiotikaresistens. Receptarieprogrammet är en treårig utbildning med fokus på läkemedelsanvändning ur olika perspektiv. Inom huvudområdet farmaceutisk vetenskap studerar du läkemedels verkningsmekanismer, beredning, egenskaper och toxiska effekter. Du lär dig även om användning, egenvård och att kommunicera på ett bra sätt. Exempel på kurser är Farmakologi eller Galenisk och fysikalisk farmaci. På din väg mot att bli expert i läkemedelsanvändning studerar du även farmaceutisk kemi. Du lär dig den kemiska bakgrunden till varför ett läkemedel påverkar dig på ett visst sätt och vad som händer i kroppen. I utbildningen får du även tillämpa dina kunskaper under praktik på apotek. Receptarieprogrammet leder till en receptarieexamen, vilket är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs för att arbeta som receptarie inom apoteksväsendet. Utbildningen kan med rätt kombination av kurser och fördjupningsprojekt även leda till en farmacie kandidatexamen. Karriär: Receptarieexamen förbereder dig för information och rådgivning kring läkemedel samt arbetsledande verksamhet inom apoteksväsendet. Ort: UppsalaStarttermin: höst och ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Bachelor's Programme in Pharmacy/Dispensing Pharmacists

  Bachelor's Programme in Pharmacy/Dispensing Pharmacists Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=N1FAR Location: Sweden Start Date:  2019-09-02 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Pharmacy Language: English Teaching Language: Swedish ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Master's Programme in Pharmaceutical Science

  The Master's Programme in Pharmaceutical Science comprises four semesters (2 years), 120 credits. The programme gives the possibility to study advanced courses in pharmaceutical science. The mandatory courses of the programme include advanced courses in pharmaceutical chemistry, pharmaceutical bioscience, pharmaceutics, pharmacokinetics, clinical pharmacy and pharmacoepidemiology. Also included in the programme is a degree project in pharmacy of 30 credits. The programme also includes elective courses for example in pharmaceutical science, chemistry and bioscience. Completion of the programme results in a degree of Master of Pharmaceutical Science. It is also possible to obtain a degree of Master of Science in Pharmacy by taking the mandatory courses of the Master's Programme in Pharmaceutical Science as well as the degree project in pharmacy (30 credits) and a course in applied pharmacy practice. In order to qualify for the Master's Programme in Pharmaceutical Science and to be able to obtain a degree of Master of Science in Pharmacy it is necessary to have a Bachelor of Science in Pharmacy of at least 180 credits. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Apotekstekniker

  Din framtid som apoteksteknikerI dag är apoteket så mycket mer än endast receptbelagda mediciner. Som apotekstekniker ger du även tips och råd om allt från tandvård och hygien till solskydd och egenvård av enklare åkommor. Efter tre terminers heltidsstudier kan vi garantera att du har den kompetens som krävs för att möta apoteksteknikeryrkets föränderliga behov.Goda framtidsutsikterApoteksmarknaden består idag av ett flertal aktörer som rekryterar tekniker till sina apotek. Samtidigt beräknas cirka 1 000 av landets apotekstekniker gå i pension under den närmaste 10-årsperioden. Det innebär att behovet av välutbildad personal kommer att vara stort, inte bara i storstäderna utan i hela landet. Utbildningen är väl ansedd i branschen och hittills har alla våra studenter fått jobb efter examen.Allt du behöverFör att ge dig en så bred utbildning som möjligt innehåller kursutbudet allt från medicinsk grundkurs och egenvårdskunskap till kundkommunikation och företagsekonomi. Frans Schartaus Handelsinstitut, tillsammans med farmaciförbundet och samtliga aktörer, var med i arbetet med att ta fram en gemensam utbildningsplan för Apotekstekniker inom Yrkeshögskolan. Vi har ett nära samarbete med apoteksmarknadens aktörer. För att du ska få en djupare inblick i rollen som apotekstekniker och prova dina kunskaper i verkligheten, kommer du att genomföra 17 av utbildningens totalt 60 veckor på ett apotek. Du kommer också att få göra ett flertal intressanta studiebesök hos olika verksamheter med koppling till apotekets arbete. ...

  Provider NameStockholms stad, Frans Schartaus Handelsinstitut

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Apotekstekniker

  Idag är apoteket så mycket mer än bara receptbelagda mediciner. Människor kommer också dit för att få rådgivning när det gäller enklare behandling av egenvårdsåkommor. Apoteksteknikern behöver ha kunskaper om folkhälsa samt kunna avgöra när en kund skall hänvisas till vården eller behandlas med egenvård. Utbildningen syftar även till att apoteksteknikern skall kunna sättas in i receptkedjan.Apoteksteknikerna arbetar huvudsakligen med egenvårdsrådgivning, folkhälsofrågor, försäljning och varuhantering samt har kännedom om recepthanteringen.Utbildningen bedrivs på distans och har ca 6-10 obligatoriska träffar. Träffarna kan innehålla både föreläsningar samt någon form av examination.Under den närmaste 10-årsperioden beräknas cirka 1 000 av landets apotekstekniker gå i pension. Det innebär att behovet av välutbildad personal kommer att vara fortsatt stort, i första hand utanför storstäderna. ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Nursing Programme

  Som legitimerad sjuksköterska arbetar du med omvårdnad, undersökningar, behandlingar, information, handledning, forskning och utveckling, förebyggande arbete, samt planering och ledning. Det finns många områden och arbetsuppgifter att utvecklas och inspireras av. Ditt huvudområde heter omvårdnadsvetenskap. Utöver det ingår medicin, samhälls- och beteendevetenskap. Du kommer att få ta del av föreläsningar, jobba med grupparbeten, seminarier och workshops. Färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är viktiga och lärorika delar i utbildningen. På Örebro universitet är den verksamhetsförlagda utbildningen fördelad inom hela Region Örebro län och i länets alla kommuner. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Specialist Nursing Programme- Pre-hospital Emergency Care

  Specialistsjuksköterskeprogrammet, med inriktning ambulanssjukvård innebär studier inom omvårdnadsvetenskap och medicin. Det förbereder dig för att självständigt kunna hantera de komplexa vårdsituationer du kan möta inom ambulanssjukvården. Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå och innehåller både teori, praktiska övningar såsom scenario träning på universitetets kliniska träningscenter och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under åtta veckor. Programmet ges på halvfart men VFU-delen görs på helfart. Under VFU ingår även en dag på förlossningsavdelningen och tre dagar på anestesin. I utbildningen ingår forskningsförberedande kurser där du utvecklar ditt vetenskapliga förhållningssätt, för att kritiskt kunna värdera aktuell forskning inom området. Du avslutar dina studier med ett examensarbete på 15 hp. Utbildningen leder till yrkesexamen som specialistsjuksköterska samt magisterexamen inom omvårdnadsvetenskap. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Specialist Nursing Programme- Anaesthesia Care

  Specialistsjuksköterskeprogrammet ? anestesisjukvård innebär studier inom medicin och huvudområdet omvårdnadsvetenskap. Som student får du kunskaper, färdigheter och ett professionellt förhållningsätt inom anestesiologisk omvårdnad.Vår pedagogik genomsyras av att studenten är i fokus och tar ett aktivt ansvar för sitt lärande. Vi arbetar i en miljö med olika undervisningsformer och examinationer där du ges möjlighet till återkoppling och reflektion.Under ditt år hos oss varvar du teori, praktiska övningar vid ett kliniskt träningscentrum med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Exempel på praktiska simuleringsövningar under utbildningen är att träna på att intubera, sätta larynxmask och administrera läkemedel. Du lär dig att arbeta självständigt och i team. Du tränar dig att integrera dina kunskaper inom medicin och omvårdnadsvetenskap utifrån anestesisjuksköterskans preventiva och komplikationsförebyggande arbete. Programmet innehåller 13 veckors VFU vid Region Örebro län eller Landstinget i Värmland. Utbildningen utvecklar ditt vetenskapliga förhållningssätt för att kritiskt kunna värdera aktuell forskning inom området. I programmet ingår en forskningsförberedande kurs och du avslutar med ett examensarbete omfattande 15 hp.Efter ett års heltidsstudier har du en yrkesexamen som specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård och Medicine magisterexamen. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Nursing Programme

  Som legitimerad sjuksköterska arbetar du med omvårdnad, undersökningar, behandlingar, information, handledning, forskning och utveckling, förebyggande arbete, samt planering och ledning. Det finns många områden och arbetsuppgifter att utvecklas och inspireras av. Ditt huvudområde heter omvårdnadsvetenskap. Utöver det ingår medicin, samhälls- och beteendevetenskap. Du kommer att få ta del av föreläsningar, jobba med grupparbeten, seminarier och workshops. Färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är viktiga och lärorika delar i utbildningen. På Örebro universitet är den verksamhetsförlagda utbildningen fördelad inom hela Region Örebro län och i länets alla kommuner. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Pharmacy- 2nd level professional studies

  The professional study programme in Pharmacy aims to provide students with knowledge about biochemical processes in the human body, changes to it in the event of diseases, the epidemiology of the most common diseases in Latvia, their aetiology and principles of treatment as well as drug pharmacodynamics, pharmacokinetics, metabolism and interaction. Programme goals: The aim of the professional programme is to prepare knowledgeable specialists who can work in the pharmaceutical care system. Main objectives of the Study Programme: - Convey knowledge about the basic principles of pharmaceutical care and the implementation methods of drug output, analysis and value assessment. - Help learn the principles and methods of drug preparation in pharmacies and drug production enterprises. - Provide students with knowledge about the methods for providing society and health care employees with professionally competent information. - Help students learn how to plan and conduct scientific research, write scientific articles and reviews. ...

  Provider NameRīga Stradiņš University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages