• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 923 items
 1. Master of Science in Applied Physics and Electrical Engineering- International

  Master of Science in Applied Physics and Electrical Engineering - International ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Master's Programme in Translation, Source language French, German, Italian, Russian or Spanish

  Master's Programme in Translation, Source language French, German, Italian, Russian or Spanish ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Master's Programme in Translation, Students with a BA in Swedish, Language Consultancy

  Master's Programme in Translation, Students with a BA in Swedish, Language Consultancy ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Master's Programme in Translation, Source language English

  Master's Programme in Translation, Source language English ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Master Programme in Swedish Language

  Magisterutbildningen i svenska språket syftar till fördjupade ämneskunskaper, förmåga att tillämpa kunskaperna i ett självständigt arbete samt till att förbereda för fortsatta forskarstudier i ämnet. En magisterexamen i svenska språket är av stort värde inte bara inom utbildningssektorn, utan även inom kultursektorn i stort samt i medievärlden. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Master Programme in Comparative Literature

  Litteratur är för viktigt för att reduceras till tyckande. Vår magisterutbildning ger dig litteraturkunskap på avancerad nivå. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master Programme (one year) in English Studies

  Magister utbildningen i engelska avser att ge studenterna teoretiska och metodiska färdigheter i engelsk språkvetenskap, engelsk litteraturvetenskap samt att vidare utveckla studenternas kritiskt tänkande. Med en magisterutbildning i engelska studier kan man ansöka om ämnesrelaterade doktorandtjänster eller om lektorstjänster inom skolväsendet. Mycket goda kunskaper om engelska, kritiskt tänkande och textanalys även efterlyses i många områden på arbetsmarknaden. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Programme in Special Needs Training- Development of language, writing and reading

  Programme in Special Needs Training - Development of language, writing and reading ...

  Provider NameMälardalen University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Master Programme in Scandinavian Studies

  The Master Programme in Scandinavian Studies is open to students with a Bachelor's degree in Humanities or Social Sciences with a degree specialisation in Scandinavian Studies. The programme opens career possibilities within the field of cultural communication, for instance as an interpreter or information officer in government administration, as well as in public organisations and international companies. The programme also opens career paths in compulsory and upper-secondary schools (language teacher), and for graduate studies. The Master Programme in Scandinavian Studies is a cross-disciplinary programme combining studies in Literature and Scandinavian Studies. The aim is to give students the possibility to study both historical and contemporary cultural expressions, as well as similarities and differences between the Scandinavian languages, and their culture and literature. The programme combines compulsory courses and free electives. It begins with an advanced introduction to Scandinavian language and literature, as well as a course in theory and method (oriented towards either literature or the Swedish language). The second semester includes the courses Sung, Said, Written. Scandinavian Cultural Expressions from 1600 to the Present, and Swedish 18th Century Culture from a European Perspective (alternatively Swedish 18th Century Culture from a Global Perspective). If you are doing the full two year programme, you are also offered the courses Cinematic Adaptations of Scandinavian Literature, and Academic Wr ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Upper Secondary School Teacher Education Programme- Spanish

  Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens skola. Som lärare i gymnasiet utvecklar du ungdomars förmåga till att söka efter, självständigt värdera och bearbeta kunskap. Dina intressen styr valet av ämnen som du utbildar dig inom och kommer att undervisa i. Med dig får du färdigheter i att leda en klass, att lära ut och kunna skapa en meningsfull undervisning. Att jobba som ämneslärare innebär att du gillar kombinationen kunskap och att lära ut samt vill ha ett socialt yrke där du träffar många människor. Dessutom är du med och påverkar framtiden och bidrar till en bättre värld. Låt ditt intresse styra när du väljer vilka ämnen du vill undervisa i. Det finns ett tiotal ämnen inom språk, humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap att välja mellan. Beroende på vilka ämnen du har i din examen finns även möjlighet att arbeta i grundskolans årskurs 7-9. Ämneslärarprogrammet leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan om 300 eller 330 hp beroende på vald ämneskombination. Karriär: En examen från ämneslärarprogrammet ger dig redskap som behövs när du arbetar som lärare och ledare i klassrummet. Som lärare har du ett av världens viktigaste jobb och behovet av välutbildade lärare finns ständigt. Utbildningen kan planeras så att den ger dig behörighet att söka forskarutbildning. Ort: UppsalaStartermin: höst och vår ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages