• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 161 items
 1. Oral Surgery

  1. Programos tikslai: paruošti kvalifikuotą burnos chirurgą. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės odontologijos studijos ir odontologijos internatūra. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių 5. Studijų turinys: Eil. Nr. Ciklo pavadinimas Trukmė (mėnesiais) Trukmė (kreditais) 1. Burnos chirurgijos pagrindai 2 8 2. Dantų rovimo operacijos 3 12 3. Veido ir žandikaulių srities uždegimai 6 24 4. Veido ir žandikaulių traumatologija 6 24 5. Seilių liaukų ligos 3 12 6. Veido neurologija 2 8 7. Ikiprotezinė burnos chirurgija 2 8 8. Dantų implantacija 3 12 9. Smilkininio apatinio žandikaulio sąnario ligos 2 8 10. Veido ir žandikaulių srities onkologija 2 8 Pasirenkamieji ciklai* 11. Ortognatinė/ortopedinė žandikaulių chirurgija 2 8 12. Įgimtos veido anomalijos. Chirurginis ir kompleksinis jų gydymas 2 8 13. Veido ir žandikaulių rekonstrukcinė chirurgija 2 8 14. Estetinė veido chirurgija 2 8 Viso 33 132 * Rezidentai gali pasirinkti vieną iš pasirenkamųjų ciklų 6. Praktikos apibūdinimas: visų rezidentūros studijų metu rezidentai atlieka nepertraukiamą profesinės veiklos praktiką Universiteto atrinktose rezidentūros bazėse. Praktinis gydomasis darbas vyksta ciklais. Jų metu rezidentai įsisavina tyrimo, diagnostikos metodus ir chirurginių ligų gydymą, operacijų būdus ir chirurginę taktiką. Rezidentas, vadovaujamas rezidentūros vadovo, dirba kaip gydytojas ordinatorius, laikosi atitinkam ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Orthodontics

  1. Programos tikslai: paruošti kvalifikuotą gydytoją odontologą ortodontą. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vietisosios universitetinės odontologijos studijos ir odontologijos internatūra. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių. 5. Studijų turinys: Studijos apima kliniškai orientuotus teorinius dalykus (veido,žandikaulių , burnos ertmės ir dantų klinikinę anatomiją , histologiją bei fiziologiją; stomatognatinės sistemos biomechaniką) bei specializuotas ortodontijos srities studijas (veido-žandikaulių sistemos augimas ir vystymasis, ortodontinių anomalijų diagnostika, gydymo metodai ir ortodontinio gydymo biomechanika; ortodontinių aparatų konstravimo pagrindai).Didžiausia studijų laiko dalis skiriama praktiniam klinikiniam darbui su pacientais. Rezidentai taip pat atlieka ir mokslo tiriamajį darbą pasirinkta tema . Bendras valandų ir kreditų skaičius : Ciklo pavadinimas ir jam keliami uždaviniai Kreditai Ortodontinio paciento tyrimo metodai. Cefalometrija 4 Klinikiniai veido ir žandikaulių augimo aspektai 4 Ortodontinio gydymo biomechanika 8 Ortodontinių aparatų konstravimas ir gamybos pagrindai 4 Ortodontinių anomalijų gydymas išimamais plokšteliniais aparatais 4 Ortodontinių anomalijų gydymas išorinio tempimo aparatais 4 Ortodontinių anomalijų gydymas funkcinio veikimo aparatais 4 Ortodontinių anomalijų gydymas breketų sistemomis 12 Ortodontinio gydymo planavimas 16 Angle I kl. anomalijos :gy ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Periodontology

  1. Programos tikslai: paruošti gydytoją periodontologą, diagnozuojantį periodonto ir burnos gleivinės ligas, taikantį šiuolaikinius metodus jų gydymui, atstatant funkciją ir suteikiant maksimalią estetiką. . 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės odontologijos studijos ir odontologijos internatūra. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas. Užsienio kalbos žinojimas 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių 5. Studijų turinys Rezidentūros studijos išdėstytos per tris metus ciklais. Rezidentas kiekvienais metais studijuoja periodontologiją. Antrais ir trečiais metais studijuoja ir tas disciplinas, kurių žinios papildo specialisto kvalifikacinius reikalavimus. Tai odontologijos ir bendrosios medicinos, (endokrinologijos, dermatologijos, hematologijos) specifiniai klausimai. Visų ciklų apimtis sudaro 127 kreditus. Vidutinė ciklo trukmė ne mažesnė kaip 8 kreditai. Iki 5 proc., t.y., 5 kreditai skirti pasirinktiniems dalykams studijuoti. Trijų metų endodontologijos rezidentūros studijų apimtis sudaro 132 kreditus, o metų apimtis - 44 kreditai. 6. Praktikos apibūdinimas: visų rezidentūros studijų metu rezidentai dirba specializuotuose periodontologijos kabinetuose Dantų ir burnos ligų klinikoje. Klinikoje yra tyrimo priemonės, reikalingos periodontologo darbui. Esant reikalui rezidentai gali pasinaudoti endodontijos ar burnos chirurgijos kabinetais. Taip pat jie gali naudotis kabinetais esančiais Veido ir žandikaulių chirur ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Prosthetic dentistry

  1. Programos tikslai: paruošti kvalifikuotą odontologą ortopedą. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: baigtos vientisosios universitetinės odontologijos studijos ir odontologijos internatūra. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: geras lietuvių kalbos žinojimas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: lietuvių. 5. Studijų turinys: įsisavinti ortopedinės odontologijos patologijos ir burnos gleivinės simptomatiką, ligų diagnostiką, įsisavinti šiuolaikinius gydymo metodus, atstatant funkciją ir estetiką. Gilinti žinias ir įgūdžius pasirinktoje specialybėje, skiriant ypatingą dėmesį periodonto ir burnos gleivinės susirgimų diagnostikai, jų etiopatogenezės grandžių išaiškinimui, šiuolaikinių gydymo metodų taikymui, atstatant funkciją ir suteikiant maksimalią estetiką. Pirmieji studijų metai [Frame1] Antrieji studijų metai [Frame2] Tretieji studijų metai [Frame3] 6. Praktikos apibūdinimas: visų rezidentūros studijų metu rezidentai dirba specializuotuose ortopedinės odontologijos kabinetuose. Šie kabinetai turi rentgeno aparatą, mikroskopą ir kitas priemones, reikalingas ortopedo odontologo darbui. Esant reikalui rezidentai gali pasinaudoti periodontologijos ar burnos chirurgijos kabinetais Dantų ir burnos ligų bei Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje. 7. Studijų pabaiga: baigiamasis kvalifikacinis rezidentūros egzaminas Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikos vadovas doc. Algimantas Šurna ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Occupational therapy

  1.Programos tikslai 1. 1.Suteikti galimybę studentams įsigyti ergoterapeuto profesinę kvalifikaciją bei reabilitacijos bakalauro laipsnį 1. 2.Parengti ergoterapijos specialistus, gebančius savarankiškai ir nepriklausomai · parinkti ergoterapijos tyrimo metodus, · atlikti individualų fizinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos tyrimą, · parinkti ortopedines, technines priemones ir išmokyti jomis naudotis, analizuoti ir koreguoti ergoterapijos programą, · vadovauti grupinėms ir individualioms ergoterapijos procedūroms, · užtikrinti ergoterapijos paslaugų kokybę ir saugumą, · mokyti pacientus ir jų artimuosius, · dalyvauti komandos veikloje, · konsultuoti sveikatos priežiūros ir kitų sričių specialistus 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems- vidurinis išsilavinimas 3. Specialiųjų reikalavimų ir rekomendacijų nėra 4. Studijų kalba lietuvių 5. Studijų turinys 5.1 Bendrojo universitetinio lavinimo dalykų (16 kreditų): užsienio kalba (4 kreditai), specialybės kalba (2 kreditai), kūno kultūra (4 kreditai), privalomi pasirenkami dalykai:humanitarinių mokslų (2 kreditai), fizinių, biomedicininių ir technologinių mokslų (2 kreditai), socialinių mokslų (2 kreditai). 5.2. Studijų programos pagrindų dalykų 64 kreditai: anatomija (4 kreditai), biomechanika ir dinaminė anatomija (6 kreditai), ergonomika (2 kreditai), ekonomika (2 kreditai), edukologijos pagrindai(3 kreditai), fiziologija (3 kreditai),filosofija (2 kreditai), farmakologija (2 kreditai),genetika (3 ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Public health

  Future public health specialists study health sociology, social research methodology, health policy and programming, epidemiology and scientific research methodology, the structure and management of health care, health educology, the health of risk groups, the basics of hygiene and medical ergonomics, epidemiology and prevention of chronic non-infectious diseases, health promotion and the working environment, etc. Practical studies are organised in four stages: practical training in public health takes place at a public health centre (I), a territorial patients fund (II), or a municipal health department (III), while hands-on training takes place in a hospital (IV). The duration of practical training is 576 hours. The training helps build and enhance the skills needed to organise work in the area of public health, those required to communicate with clients, etc. This public health programme is intended for individuals who have a secondary education and would like to become public health employees. ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. General practice nursing

  Objective(s) of a study programme: The objective of General practice nursing study programme – to develop a general practice nurse, capable of organizing and provision of general practice nursing services for family and community independently in all levels of health care institutions. Learning outcomes: After graduation of study programme graduates will be able: to identify nursing needs and problems of people of all ages; to develop a customized nursing care plan and adjust it; to perform nursing actions foreseen in medical norm of general practice nurse; to assess nursing outcomes; to work in health care professionals team; to provide the necessary (the first and the emergency) medical care in case of life-threatening situations and injuries; to educate a patient and his relatives; to find, manage, store, organize and communicate information and fill in nursing documents; to conduct applied scientific research in nursing field, carry out the dissemination of nursing science and practice. Activities of teaching and learning: Lectures, discussion, demonstration, observation, workshops, using decoy, medical instruments, equipment, case studies, simulation of real situations, work in pairs, groups and etc. Students develop practical skills during practice in a real environment of various health care institutions and patients' homes. Methods of assessment of learning achievements: Study results are evaluated in ten-point scale system of evaluation. The final assessment of subject study is examination or self ...

  Provider NamePanevezys College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Midwifery

  A person who has acquired the qualification of midwife should: - be able to provide care for a pregnant woman during pregnancy, independently attend to the woman giving birth and the foetus during birth, evaluate and take care of the infant, nurse pregnant women and gynaecological patients, consult pregnant women, etc. - know the national and international legal documents regulating women’s and children’s health care and social guarantees and the impact of various factors on women’s health; - be able to responsibly, critically, and consistently express thoughts and evaluate phenomena in a non-stereotypical manner. ...

  Provider NameKaunas College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Dietetics

  Studijų programos tikslas(-ai): Parengti kvalifikuotą, socialiai, ekonomiškai atsakingą, į praktinę veiklą orientuotą dietetikos specialistą, gebantį kūrybingai ir atsakingai taikyti mitybos mokslo principus nuolat kintančioje nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkoje. Studijų rezultatai: I. Žinos sveikatingumo terminiją, reikšmę ir veiklas, suvoks reikalavimų svarbą ir taikys juos užtikrindamas saugių ir kokybiškų mitybos korekcijos paslaugų teikimą; II. Suvoks kompleksinį ryšį tarp žmogaus, aplinkos ir maisto ir tiksliai identifikuos individualius klientų/pacientų poreikius; III. Atsakingai vykdys pacientų/klientų maitinimosi priežiūrą ir efektyviai užtikrins tinkamą paciento/kliento aprūpinimą maistu; IV. Efektyviai kontroliuos žaliavų ir produkcijos kokybę, tinkamai ir atsakingai parinks maisto gamybos technologiją; V. Parengs mokslinių tyrimų rezultatais grįstą sveikatos stiprinimo programą ir profesionaliai teiks mitybos korekcijos konsultacijas įvairių poreikių turintiems populiacijos atstovams; VI. Kritiškai analizuos ir vertins praktinę patirtį profesinėje veikloje, nuolat mokysis, mokys ir konsultuos asmens sveikatos priežiūros komandos dalyvius. Mokymo ir mokymosi veiklos: Numatomus studijų rezultatus padeda pasiekti įvairios į studentą orientuotos studijų formos: paskaitos, praktikumų atlikimas ir savarankiškai parengiami darbai. Užsiėmimų formą lemia dalyko tikslai ir specifika. Studijų krypties dalykų užsiėmimų metu ugdomi profesiniai praktiniai įgūdžiai, todėl daugiau laiko skiriama praktikos dar ...

  Provider NameKlaipeda State College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Odontology

  Studies in odontology is one stage five year university studies. Odontology is a manual speciality; therefore teaching has emphasis on gaining skills as much as acquiring knowledge in oral and general human diseases, basic sciences, ethics and behavioural sciences. Speciality disciplines constitute 2562 hours per student. Disciplines of the curricullum are divided into the three main groups: obligatory to attend, freely chosen (not less than 8 credits) and courses which students could choose from proposed disciplines (not less than 24 credits). Maximum 7 disciplines could be included during each semestr. The dental curriculum consists from groups of subjects, which can be described as: " Preclinical subjects. " Paraclinical subjects. " Clinical subjects. " Dental subjects. Aims of the Study Programme: " to promote and develop clinical competence in primary oral health care and prevention; " to build a basis for further scientific approach in solving different clinical situations; " to ensure that the educational programme fulfils national requirements and EU directives; " to provide patient centred student orientated training / learning. Objectives of the Study Programme: " student must know the epidemiology of diseases and disorders; " to develop critical thinking rather than only concentrating on detailed knowledge and specific skills; " student must be competent in co - operation with patients, colleagues and other personal; " to be able to interview, examine and treat patients of different ages; " to encour ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages