• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 22 items
 1. Drift- och fastighetstekniker

  Vad gör en drift- och fastighetstekniker?Som drift- och fastighetstekniker är du en nyckelperson med ansvar för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system i fråga om drift, underhåll och skötsel. Du träffar mycket människor i arbetet och bör därför skapa goda relationer med såväl hyresgäster och arbetskamrater. Du kommer också att få ansvar för att styra och leda inhyrda entreprenörer och hantverkare på ett professionellt sätt.En stor del av arbetet innebär också att energieffektivisera och driftoptimera befintliga anläggningar och system inom värme, ventilation, vatten, kyla och el. Det innebär att du får göra nulägesanalyser av befintlig teknik och utifrån dessa komma med förslag på lösningar som långsiktigt förbättrar verksamheten både ekonomiskt och tekniskt.Det är ett fritt jobb under ansvar där du jobbar såväl praktiskt som teoretiskt och med stora möjligheter att själv planera och styra ditt arbete.JobbmöjligheterFör att lyckas med de stora förändringar som nu sker i branschen, som teknikutveckling, digitalisering och energiomställning så behövs ett tillflöde av nya medarbetare. För att ersätta pensionsavgångar men också för att tillföra branschen ny kompetens från utbildning och forskning.Utbildningens distansuppläggUtbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 13 fysiska träffar under utbildningens 1,5 år.Efter utbildningen kan du arbeta som:• Drifttekniker inom fastighet• Fastighetstekniker• Energitekniker inom fastighet• Automationsteknik ...

  Provider NameYrkesAkademin YH AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Arkitekturutbildningen

  Arkitekturutbildningen ...

  Provider NameFolkuniversitetet - Arkitekturskolan STHLM

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages