• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 29 items
 1. Higher Education Diploma Programme in Works Management in Civil Engineering

  The program is only given in Swedish ...

  Provider NameLuleå University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Construction and Urban Planning Programme

  För kandidatexamen i samhällsbyggnadsteknik ska studenten kunna:Kunskap och förståelse· visa kunskap om byggprocessens olika skeden vid alla typer av byggande· visa kunskap och förståelse för planeringsprocessernas olika skeden vid regionala, urbana och rurala utvecklingsprocesser· visa kunskap om samhällets lagar och styrdokument vid samhällsplanering, projektering och byggande· förstå ITs betydelse för samhällsutveckling och planering· visa kunskap om och förståelse för resurshushållning och hållbar utveckling i samhällsbyggandetFärdighet och förmåga· utforma och gestalta byggd miljö från byggnad till region utifrån brukarnas perspektiv· integrera hållbarhetsperspektiv i byggande och planering på olika nivåer och i olika skeden · använda CAD-hjälpmedel· läsa och förstå byggnadstekniska ritningar, kartor samt övriga handlingar för redovisning av byggnader, anläggningar och planeringsprojekt· använda GIS som analys- och planeringsverktyg i såväl översikts- som transportplanering· delta i och leda bygg- och planeringsprocesser i olika skeden Värderingsförmåga och förhållningssätt· kritiskt värdera olika ideologier, intentioner, strategier och lösningar i planering och byggande ur ett hållbarhetsperspektiv ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Higher Education Diploma Programme in Works Management in Civil Engineering

  The program is only given in Swedish ...

  Provider NameLuleå University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Construction Management

  Efter genomgången utbildning ska studenten: visa kunskap om alternativa byggtekniska lösningar för byggnader och vägar utifrån gällande normer och med hänsyn till hållbar utveckling, kunna läsa och förstå byggtekniska ritningar och övriga handlingar för redovisning av byggnader, kunna tillämpa branschens styrdokument vid projektering och byggande, visa kunskap om byggprocessens olika skeden vid olika typer av byggande, visa kunskap och förmåga att planera byggproduktionsarbete. ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Construction Engineer

  Med vår utbildning till Byggingenjör kan du utforma framtidens byggnader eller leda olika byggprojekt från start till färdig byggnad! Oavsett vilka arbeten inom byggsektorn som intresserar, så hittar du utbildningen du söker hos oss. Med våra inriktningar specialiserar du dig på byggkonstruktion och projektering eller byggproduktion och projektledning, som grundar sig i en bred förståelse av byggprocessen. ...

  Provider NameHalmstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Engineering Surveying

  Klicka på länken utbildningstillfällets hemsida för mer information om programmet. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Programme in land management? urban management and spatial planning

  Klicka på länken utbildningstillfällets hemsida för mer information om programmet. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Bachelor Program in Building Engineering

  Bachelor Program in Building Engineering ...

  Provider NameMälardalen University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Architecture, term 4

  The exchange term at Umeå School of Architecture provides the students with a wide understanding of the subject architecture, the necessary practical tools and implements for analysis, conceptual sketch and composition skills, and a wide range of technical knowledge. The education is largely based on project assignments and aims to integrate theoretical and scientific knowledge with artistic process and research. The package consists of courses in Architectural Technology, History of Architecture, Urban planning and Theory of Architecture running in parallel with a synthesis course in the form of design projects. Architecture Project 2:2, 15.0 hpThe course develops students' understanding of architecture in relation to society and its changes. In the project work the students explore how architectural structures and public spaces interact in different contexts at local, regional and global levels. The student is trained to see both the individual and societal perspectives on the organization and design of environments. The course increases the student's ability to make informed decisions between different working methods and representational techniques in architectural projects. Analog and digital, as well as text-based and visual tools and representation methods are combined in the project work. The course is divided into four modules: Strategies and Territories 3 hp Flows and Borders 3 hp Spaces and Transitions 7 hp Representations and Communication 2 hp Architectural Technology 2:2, 4.0 CreditsThe course de ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages