• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 48 items
 1. Public Relations

  Public Relations ...

  Provider NameBerghs School of Communication

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Digital strateg

  Vill du bli den som alla företag vänder sig till för att utveckla digitala affärer? Vill du hjälpa organisationer att förstå hur man använder sociala medier för att stärka relationerna med deras målgrupp? Vill du lära dig allt om det senaste från experter som sociala medie-stjärnan Johanna Ögren, e-handelsgurun Anton Johansson, strategisk rådgivaren Karin Zingmark, kreatören Niklas Berg och antropologen Katarina Graffman? De digitala tankarna idag kretsar mycket runt smarta telefoner, e-handel, virtual reality, den ständiga tillgången till tv och andra medier, samt allt vi gör i sociala nätverk som Facebook, Instagram och Snapchat. Men vad händer härnäst – vilken är nästa trend och hur kommer den att påverka oss?Den digitala transformationen förändrar allt ifrån hur vi ser på varumärken och hur vi kommunicerar till möjligheterna att göra affärer. Såväl näringslivet som ideell och offentlig sektor behöver digitala strateger som skapar förståelse för nu- och framtiden, samt hur man som organisation hänger med i utvecklingen. De behöver personer som hjälper till i mötet mellan affärer, människor och ny teknik. och verksamhetsutvecklare med fokus på effektivisering och digitala affärer.I den här YH-utbildningen får du verktygen för att både häng med i den digitala utvecklingen och förutse de kommande trenderna, men också att utveckla affärer och marknadsföring som håller måttet både idag och imorgon.Utbildningen ger dig...- kunskap om kommunikation, varumärkesstrategi samt affärs- och verksamhetsutveckling.- kunska ...

  Provider NamePiteå Kommun

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Optikerassistent med säljkompetens och öga för stil

  Som Optikerassistent är du, trots yrkesbenämningen, inte bara assistent. Du är en självständig person med yrkesstolthet, ansiktet utåt och den som möter kunden i butiken. Du tar emot före och efter synundersökningen och hjälper till att vägleda och lösa kundens problem. Du är glasögonstylist och hittar rätt bågar och glas för allas individuella behov och stilar. Vår utbildning är skräddarsydd efter specifika önskemål från optikbranschen. Vi undervisar i grundläggande optik, ögats anatomi, sjukdomar och synfel parallellt med försäljning, marknadsföring, kundpsykologi, styling, färganalys och skyltning i butik. I verkstaden får du lära dig hantera alla verktyg och instrument och öva, öva, öva på hantverket att justera bågar och genomföra enklare reparationer. Utbildningen är ettårig och varje termin innehåller praktik i form av en LIA-period (Lärande i arbete) på fem respektive sex veckor och flera studiebesök. Optikbranschen växer och det öppnas ständigt nya butiker. Det råder mycket stor efterfrågan på optikerassistenter med genuint intresse för kunden och goda grundkunskaper inom optik. Välkommen till ett kreativt yrke med goda framtidsutsikter! ...

  Provider NameFolkuniversitetet i Uppsala

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Business Developer

  Detta program involverar verkliga branschledare i spetsen för sitt yrke. Från och med dag ett jobbar du med riktiga uppdrag från verkliga kunder för att garantera att du får erfarenhet och en portfolio som din framtida arbetsgivare söker.Insikten, kunskapen och färdigheterna som du får kommer att hjälpa dig att nå en ledande position som strateg, företagsutvecklare, produktägare, tillväxtspecialist eller digital marknadsförare på ett etablerat företag eller leda ett spännande startup.Värdefull praktikDu kommer att genomföra en 17-veckors praktik som en del av utbildningen, mest sannolikt på ett av de 600 företagen som ingår i Hyper Islands globala nätverk. Detta ger dig möjligheter till jobb, branscherfarenhet och tillgång till internationella kontakter."Hyper Island creates new kinds of thinkers. These are the people who can change things for the better."Andy Sando, Creative Partner & Founder, Work CluEfter examenNär du tagit examen kommer du att ha en djup förståelse för affärsmodeller och hur man skapar, leder och utvecklar hållbara digitala företag. Specifikt kommer du att kunna:Självständigt och effektivt planera och driva affärsutvecklingsprojekt samt driva tillväxten i ett digitalt sammanhang;Förstå hur trender, beteenden och tekniska framsteg påverkar organisationer och affärsmodeller;Välja rätt branding, kommunikation och marknadsföring kanaler;Förstå metoderna för att skapa data- och användarcentrerade lösningar;Samarbeta effektivt och veta hur man leder affärstransformativa projekt. ...

  Provider NameHyper Island Program AB - Stockholm

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Lönespecialist

  LÖNESPECIALISTYrkesroll och arbetsmarknadSer du dig själv arbeta i en roll där förändring och utveckling står i fokus? Då ska du läsa till lönespecialist hos Iterum. Vår utbildning tillgodoser ett växande behov av specialistkompetens i både små och stora organisationer.Yrkesrollen genomgår en stor förändring. Teknikutvecklingen med nya molntjänster och krav på effektivisering samt tonvikten på den konsultativa yrkesrollen innebär ökade krav på kunskaper inom ekonomi- och personalområdet. Att kunna leda projekt och arbeta med förändring ingår numera i rollen som lönespecialist.Våra lärare ger de studerande relevant teoretisk kunskap som de får möjlighet att praktiskt tillämpa under LIA-kurserna. Många studerande får både extrajobb och fast anställning på sin LIA-plats.Tänkbara yrkesroller efter utbildningen:• Lönespecialist• Lönekonsult• LönecontrollerKurser i utbildningen:• Lönehantering, grundkurs• Lönehantering, påbyggnadskurs• Två arbetsplatsförlagda kurser, LIA 1 och LIA 2• Löneadministrativa datortillämpningar• Arbetsrätt• Personalekonomi• Redovisning• Affärsengelska med inriktning på löneområdet• Arbetsplatsförlagt projektarbeteIterum har utbildat lönespecialister inom yrkeshögskolan sedan 2002. Vi har ett stort lönenätverk och god insikt i vilken lönekompetens som krävs på arbetsmarknaden. Vi kan också erbjuda vidareutbildning inom löneområdet genom affärsområdet Iterum kompetens.Sedan 2013 kan man bli auktoriserad lönekonsult av branschföreningen Srf konsulterna. Det ger en yrkesidentitet som profession ...

  Provider NameIterum verksamhets- och individutveckling AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Lönespecialist

  LÖNESPECIALISTYrkesroll och arbetsmarknadSer du dig själv arbeta i en roll där förändring och utveckling står i fokus? Då ska du läsa till lönespecialist hos Iterum. Vår utbildning tillgodoser ett växande behov av specialistkompetens i både små och stora organisationer.Yrkesrollen genomgår en stor förändring. Teknikutvecklingen med nya molntjänster och krav på effektivisering samt tonvikten på den konsultativa yrkesrollen innebär ökade krav på kunskaper inom ekonomi- och personalområdet. Att kunna leda projekt och arbeta med förändring ingår numera i rollen som lönespecialist.Våra lärare ger de studerande relevant teoretisk kunskap som de får möjlighet att praktiskt tillämpa under LIA-kurserna. Många studerande får både extrajobb och fast anställning på sin LIA-plats.Tänkbara yrkesroller efter utbildningen:• Lönespecialist• Lönekonsult• LönecontrollerKurser i utbildningen:• Lönehantering, grundkurs• Lönehantering, påbyggnadskurs• Två arbetsplatsförlagda kurser, LIA 1 och LIA 2• Löneadministrativa datortillämpningar• Arbetsrätt• Personalekonomi• Redovisning• Affärsengelska med inriktning på löneområdet• Arbetsplatsförlagt projektarbeteIterum har utbildat lönespecialister inom yrkeshögskolan sedan 2002. Vi har ett stort lönenätverk och god insikt i vilken lönekompetens som krävs på arbetsmarknaden. Vi kan också erbjuda vidareutbildning inom löneområdet genom affärsområdet Iterum kompetens.Sedan 2013 kan man bli auktoriserad lönekonsult av branschföreningen Srf konsulterna. Det ger en yrkesidentitet som profession ...

  Provider NameIterum verksamhets- och individutveckling AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Socialadministratör

  Socialadministratör är en Yrkeshögskoleutbildning som leder till en yrkeshögskoleexamen för att arbeta som kvalificerade administratör inom kommunernas organisation och socialförvaltning.Efter avslutad utbildning har du kompetenser för att arbeta inom kommunal administration utifrån gällande lagstiftning. Du får kompetenser för att arbeta med digitalisering och de IT-system som förekommer. Att ha kunskap om välfärdssystemets uppbyggnad och hur socialpolitiska villkor påverkar är viktiga faktorer för att kunna arbeta inom den kommunala förvaltningen vilket är kompetenser som du har efter genomgången utbild­ning. Att vara en del av ett team, att ge service och ha kontakter med kommunens invånare kommer att vara genomgående inslag i yrkesrollen.En del av utbildningen, 11 veckor, är LIA ”Lärande i ar­bete”. Då är du ute och praktiserar dina nya kunskaper i verkligenhet i någon av de kommuner som efterfrågar den här kompetensen och som vi samarbetar med.Utbildningen är bunden med lärarledd undervisning cirka 18 timmar per vecka.YrkesrollSocialadministratör. Kvalificerad administratör inom kommunal förvaltning.-- ...

  Provider NameKunskapsförbundet Väst, Vuxenutbildningen

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Kvalificerad säljare för optikbranschen

  --- GODKÄND UTBILDNINFramtisGSBESKRIVNING SAKNAS ---Framtidsyrket finns i optikbranschen!Låter det intressant? Kvalificerad säljare för optikbranschen är en utbildning som leder till jobb. Som säljare är vi ansiktet utåt i optikbutiken och det är säljarna som oftast möter kunden, därför fyller denna utbildning en viktig funktion.Jobba inom optikbranschenUtbildningen vänder sig till dig som vill öka chanserna att få jobb i vår unika bransch men också till dig som redan har en anställning i optikbranschen. Utbildningen ger kunskap om optik, glas, kontaktlinser, ögats anatomi och försäljning. Du blir även behörig att utföra synprövning avseende körkortstillstånd för behörigheter i grupp 1.Yrkeshögskolan och dess lokaler med optikverkstad och föreläsningssalar finns på Campus Roslagen i Norrtälje. Campus Roslagen har lägenhetsgaranti för studerande. Till utbildningen kommer ett stort antal gästföreläsare från optikbranschens olika verksamhetsområden. Studiebesök hos leverantörer/företag ingår i utbildningen. I utbildningen ingår lärande i arbete (LIA) där de studerande får utbildning i det praktiska arbetet. Genom dessa möten på utbildningen och under LIA:n bygger den studerande upp sitt eget nätverk inom branschen. Utbildningen som är på två terminer, leder till en Yrkeshögskoleexamen med yrkestiteln Kvalificerad säljare för optikbranschen.Vår vision är att utbilda alla som arbetar som säljare inom optikbranschen. ...

  Provider NameNorrtälje OptikCentrum AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Butiksledning

  Din framtid som butikschefUtbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att leda en butik. Du kommer att kunna använda ditt butiksledarskap inom olika områden efter dina egna önskemål och erfarenheter. Antingen kan du arbeta som säljledare, produktområdesansvarig, avdelningsansvarig eller också som butikschef med fullständigt personal- och resultatansvar. Du kommer att få en bred kompetens och kunna inrikta dig mot allt från mode och inredning till fritid och dagligvaror.Goda framtidsutsikterHandeln är en stark tillväxtbransch. Samtidigt förändras kompetenskraven för ledarskapet till följd av en ökad globaliserad handel och ny teknik. Personer med kvalificerade kunskaper i butikledning kommer därför att efterfrågas allt mer. Branschen visar stort intresse för utbildningen och skolans nära samarbete med flera butikskedjor garanterar att du får rätt kvalifikationer för din framtida karriär.Allt du behöverUtbildningen omfattar tre terminers heltidsstudier varav en tredjedel utgörs av Lärande I Arbete (LIA) i butik.För att ge dig ett helhetsperspektiv inom området butiksledning omfattar utbildningen kurser inom försäljning, ekonomi och ledarskap. Den nära verklighetsanknytningen går som en röd tråd genom hela utbildningen och studiebesök och föreläsare från branschen ingår som mycket viktiga delar i kursprogrammet. ...

  Provider NameStockholms stad, Frans Schartaus Handelsinstitut

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Verksamhetsledare/ Samordnare inom social omsorg

  Specialistutbildningen vänder sig till dig som har arbetat som undersköterska eller motsvarande under minst ett år och vill vidareutvecklas inom yrket.Utbildningens mål är att du ska utvecklas till ett mer administrativt och ledarskapsinriktat arbete där du behöver kunna arbeta självständigt, vara flexibel och kunna ta snabba beslut.Utbildningen ger fördjupade och specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom den blivande yrkesrollen. Yrket ställer också krav på förmåga att samverka med såväl personal som ledning. Att arbeta som verksamhetsledare och samordnare inom social omsorg innebär både strategiskt och operativt arbete. ...

  Provider NameUpplands-Bro kommun, Vuxenutbildningen

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages