• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1674 items
 1. Music technologies

  Būsimieji audiovizualinio meno bakalaurai studijuoja muzikos kalbą, akustikos pagrindus, meno produkcijos autorinę teisę, garso technologijų ir sintezės pagrindus, elektros įtaisų veikimo pagrindus, muzikos programinę įrangą, interpretacijos, improvizacijos pagrindus, muzikos įrašų režisūrą, garso ir vaizdo reklamos projektavimą ir kt. Praktikos metu susipažįstama su techninės ir programinės garso ir vaizdo programine įranga, įrašo atlikimo tvarka, jo paruošimu leidybai, įgyjami praktiniai gebėjimai atlikti muzikos įrašus su įvairia technika. Muzikos technologijų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti audiovizualinio meno bakalaurais. ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Psychology

  A person who acquires a master’s degree in psychology should: - be able to apply knowledge and solve problems in a new environment, follow humanistic and professional ethical norms in his/her work, clearly and unambiguously present his/her conclusions and recommendations, and act as an intermediary in conflict resolution; - know cognitive processes and their interaction in the areas of the improvement of learning and mental health, adaptation to new things, and self-cognition and psychological wellbeing; - work reliably, diligently and independently and think scientifically. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Social work

  Future social workers study fundamentals of law, educology, general psychology, social health, social work theory and methods, occupational theories, development of aging society, aging dynamics and dimensions, philosophy of social services, human resources management, marketing, etc. Practical studies are conducted in two stages: cognitive and final practice. The duration of practical studies is 22 weeks. During studies, the skills required to provide social services, implement preventive activities, apply social work methods, etc., are consolidated and improved. The social work study programme is designed for people who have secondary general education and aspire to be social workers. ...

  Provider NameKolping College, Public Institution

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. International Business Economics and Management

  Future holders of a master’s degree in management and business administration study economic theory, research methods, international trade and foreign direct investment, globalisation, international business strategy, the economic law of the EU, etc. Professional training is not planned. This international business economics and management programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree in economics or management and business administration and would like to become highly qualified specialists in international business management. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. International Tourism Management

  Tarptautinio turizmo vadybos magistrantūros programa yra plečiamoji magistrantūros studijų programa. Ji skirta studento kompetencijai išplėsti kita (palyginti su pagrindinėmis studijomis) studijų kryptimi tikslingai derinant šias studijas su kompetencija įgytas per pirmos pakopos studijas ir/arba per praktinės veiklos patirtį. Į šią programą priimami ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypčių bakalaurai bei kiti bakalaurai baigę papildomuosius kursus ir turintys nemažiau kaip 20 kreditų iš VVA krypties pagrindų dalykų. Stojančiųjų anglų kalbos žinios bus vertinamos testų pagalba. Jie taip pat gali pateikti IELTS, TOEFL, ISOL arba First Certificate rezultatus. Studijų programoje yra septyni (28 kr.) gilinamieji dalykai, trys (12 kr.) pasirenkamieji dalykai ir magistro baigiamasis darbas (20 kr.). Ši magistrantūros studijų programa orientuota į dirbančius turizmo verslo sferoje, todėl profesinė praktika nenumatyta. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Lithuanian philology and a foreign language

  Future holders of a bachelor’s degree in Lithuanian philology and a foreign language study an introduction to philosophy, the creation of the universe, logic, education philosophy and management, aesthetics, common Lithuanian, an introduction to linguistics, ancient literature, an introduction to Baltic philology, etc. Professional practice is not provided. This Lithuanian philology and foreign language study program is designed for people who have obtained a secondary education and would like to become translators/interpreters or editors. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Pre-school education

  Future preschool teachers study special and family psychology, general psychology, developmental and special children's psychology, preschool pedagogics and games, development of language skills, projection of mathematical images, physical and musical development of children, children's art and handicrafts, development through drama, etc. Practical studies are conducted in four stages: cognitive, preschool teacher's assistant, integrated pedagogical and continuous independent work practice. The duration of practical studies is 24 weeks. During studies, the skills required to model preschool education content and methods, develop language skills, provide music education, etc., are consolidated and improved. The preschool education pedagogical study programme is designed for people who have secondary general education and aspire to be preschool teachers. ...

  Provider NamePanevezys College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Public health

  Future holders of a master’s degree in public health study epidemiology and public health, information systems in public health, public health policy and public health intervention, public health ethics and law, public health management and economics, etc. Professional training is organised. The duration of training is 160 hours. During the training, students work together with highly qualified specialists. They also consolidate and improve skills such as conducting research, interpreting results, and identifying and solving problems. This public health programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree in biomedicine and would like to earn a master’s degree in public health. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Semiotics

  Future holders of a master’s degree in semiotics study the theory of semiotics, methodology of the humanities, semiotics text reading, social semiotics, cultural semiotics etc. Professional training is not planned. This semiotics programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree and would like to earn a master’s degree in semiotics. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Statistics

  Future holders of a master’s degree in statistics study multidimensional statistics, selected topics in mathematics, statistics of finite populations, quality control systems, scholastic methods of reliability, etc. Professional training is not planned. This statistics programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree in mathematics or statistics and would like to become masters of statistics. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages