• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 923 items
 1. Master's Programme in Language and Linguistics, General Linguistics

  Master's Programme in Language and Linguistics, General Linguistics ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Master's Programme in Language and Linguistics, Spanish

  Master's Programme in Language and Linguistics, Spanish ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Master's Programme in Language and Linguistics, Swedish/Scandinavian Languages

  Master's Programme in Language and Linguistics, Swedish/Scandinavian Languages ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Master's Programme in Language and Linguistics, Rhetoric

  Master's Programme in Language and Linguistics, Rhetoric ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Subject Teacher Education Programme, with Specialisation in Upper Secondary School Teaching

  I programmet varvar du ämnesstudier i musik och matematik med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.Musik är ditt förstaämne och omfattar 120 hp, matematik är ditt andraämne och omfattar 90 hp. Båda ämnena innehåller ämnesdidaktik. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp. Din utbildning är då förlagd till skolor och du får under handledning av erfarna VFU-lärare möjlighet att utvecklas som lärare och uppleva skolan som arbetsplats.Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan breddar och fördjupar din pedagogiska kompetens. Det handlar till exempel om utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering, om specialpedagogiska frågor samt om bedömning och betygsättning. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Subject Teacher Education Programme, with Specialisation in Upper Secondary School Teaching

  I programmet varvar du ämnesstudier i idrott och hälsa och matematik med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.Idrott och hälsa är ditt förstaämne och omfattar 120 hp, matematik är ditt andraämne och omfattar 90 hp. Båda ämnena innehåller ämnesdidaktik. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp. Det innebär att en del av din utbildning sker på skolor i regionen. Här får du möjlighet att under handledning pröva dina kunskaper i praktiken, studera skolans verksamhet och lärarens arbete.Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan breddar och fördjupar din pedagogiska kompetens. Innehållet berör till exempel utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering, specialpedagogiska frågor samt bedömning och betygsättning. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master in Language Technology (One year or Two years)

  Have you ever wondered how Google manages to find relevant documents, even documents that do not contain any of the words you used in your search? Have you ever wished to get an answer to a question rather than a list of documents? Have you ever talked to a conversational assistant on your smartphone, or to a computer on the phone about travel plans and wished you could make it work better? Have you ever used translation on the web and wondered how it could be improved? These are just some of the questions the students enrolled in our  Master in Language Technology programme will be working on together with researchers from the University of Gothenburg and Chalmers. Language technology is about getting computers to use human language and involves collaboration between a number of different fields such as linguistics, languages, computer science and artificial intelligence. It is not only about research. Lately we have seen an increasing demand of applications like Apple´s Siri and IBM´s Watson in the market. These are just two examples of brilliant commercial tools in language technology . Contents The first semester of the first year the students take two introductory courses in both programming for language technological applications and relevant concepts and theories from formal linguistics. They will also get overviews of the main areas of modern language technology. This will be followed by a general introduction to natural language processing, NLP (the nuts and bolts of getting computers to understand ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Subject Teacher Education Programme, with Specialisation in Upper Secondary School Teaching

  I programmet varvar du ämnesstudier i samhällskunskap och engelska med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan.Samhällskunskap är ditt förstaämne och omfattar 120 hp, engelska är ditt andraämne och omfattar 90 hp. Båda ämnena innehåller ämnesdidaktik. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp. Det innebär att en del av din utbildning sker på skolor i regionen. Här får du möjlighet att under handledning pröva dina kunskaper i praktiken, studera skolans verksamhet och lärarens arbete.Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan breddar och fördjupar din pedagogiska kompetens. Innehållet berör till exempel utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering, specialpedagogiska frågor samt bedömning och betygsättning.Inom ämnet samhällskunskap kommer du att som student delta i ett studiestödsprojekt där du arbetar med pedagogiskt stöd till barn, unga och nyanlända runt om i Örebroregionen. Det kan handla om alltifrån stöd med skolarbete och språkutveckling till idrottsträningar med nyanlända. Projektet är en del av ämneslärarutbildningen och skapar förutsättningar att möta samhällets mångfald och olika typer av lärandemiljöer, erfarenheter som är centrala för en lärare. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Swedish, Master's Programme

  Swedish, Master's Programme ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master's Programme in Literature

  Master's Programme in Literature ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages