• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 33 items
 1. Skolotājs- Prof. mag. studijas

  Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Skolotājs" apakšprogramma "Skolotājs logopēds" Studenti apgūst attiecīgās zinātnes nozares mācību priekšmeta moduli (atkarībā no iepriekšējās izglītības: Izglītības zinātņu kursi vai Mācību priekšmeta saturs), Mācību priekšmeta mācību metodikas un prakses moduli un maģistra moduli „Izglītība personīgai un ilgstpējīgai labizjūtai un saskaņotai attīstībai”. Studiju laikā studenti sagatavojas darbam speciālajās mācību iestādēs, apgūstot zināšanas un prasmes speciālās pedagoģijas, speciālās psiholoģijas un logopēdijas zinātnēs, studējot psiholingvistiku, neirofizioloģiju, psihofizioloģiju, pataloģiju, alternatīvās komunikācijas metodes, psihoterapeitiskās metodes logopēda darbā, valodas un runas traucējumu diferenciāldiagnostiku, balss traucējumus, stostīšanās teorijas, korekcijas metodiku, u.c. Balstoties uz pētniecības prasmēm izglītības pārmaiņu izzināšanai, izplatīšanai un ieviešanai, studenti gūst izpratni par ilgtspējīgu izglītības kultūrvidi, attīsta pedagoģiskās darbības prasmes holistiskas personības izaugsmei, pilnveido izpratni par skolotāja profesionālo identitāti un prasmes izvērtēt pedagoģisko meistarību. Studentiem ir iespēja pielietot apgūtās zināšanas un prasmes, veicot pedagoģisko praksi un maģistra praksi pētniecībā Latvijas, ārvalstu formālās, neformālās, informālās izglītības iestādēs un kopienās un izstrādājot ar aktuālām izglītības vajadzībām saistītu maģistra darbu, dodot ieguldījumu sabiedrības saskaņotas attīstības nodrošināša ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Skolotājs- Prof. mag. studijas

  Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Skolotājs" apakšprogramma "Speciālās izglītības skolotājs" Studenti apgūst attiecīgās zinātnes nozares mācību priekšmeta moduli (atkarībā no iepriekšējās izglītības: Izglītības zinātņu kursi vai Mācību priekšmeta saturs), Mācību priekšmeta mācību metodikas un prakses moduli un maģistra moduli „Izglītība personīgai un ilgstpējīgai labizjūtai un saskaņotai attīstībai”. Studiju laikā studenti sagatavojas darbam speciālajās mācību iestādēs, apgūstot speciālo pedagoģiju un speciālo psiholoģiju, psiholingvistiku, neirofizioloģiju, psihofizioloģiju, pataloģiju, alternatīvās komunikācijas metodes, integrēšanās iespējas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, bērniem ar psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās grūtībām, kā arī latviešu valodas speciālo metodiku, matemātikas speciālo metodiku, darbmācības speciālo metodiku, vizuālās mākslas speciālo metodiku, u.c. Balstoties uz pētniecības prasmēm izglītības pārmaiņu izzināšanai, izplatīšanai un ieviešanai, studenti gūst izpratni par ilgtspējīgu izglītības kultūrvidi, attīsta pedagoģiskās darbības prasmes holistiskas personības izaugsmei, pilnveido izpratni par skolotāja profesionālo identitāti un prasmes izvērtēt pedagoģisko meistarību. Studentiem ir iespēja pielietot apgūtās zināšanas un prasmes, veicot pedagoģisko praksi un maģistra praksi pētniecībā Latvijas, ārvalstu formālās, neformālās, informālās izglītības iestādēs un kopienās un izstrādājot ar aktuālām izglītības vajadzībām saistītu maģistra da ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. BFI- Ausbildung zum/zur zertifizierten FachtrainerIn

  Zielgruppe: Personen, die mit betriebsinternen Schulungsaufgaben betraut sind oder häufig Präsentationen durchführen; Personen, die Seminare oder Kurse bei Bildungsträgern leiten; Führungskräfte, die ihre Schulungs- und Vortragskompetenz professionalisieren möchten Kurzinfo:     ...

  Provider NameBFI Berufsförderungsinstitut Oberösterreich - Standort Traun

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 4. BFI- Ausbildung zum/zur zertifizierten FachtrainerIn

  Zielgruppe: Personen, die mit betriebsinternen Schulungsaufgaben betraut sind oder häufig Präsentationen durchführen; Personen, die Seminare oder Kurse bei Bildungsträgern leiten; Führungskräfte, die ihre Schulungs- und Vortragskompetenz professionalisieren möchten Kurzinfo:     ...

  Provider NameBFI Berufsförderungsinstitut Burgenland - Oberwart

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Burgenland
 5. BFI- Ausbildung zum/zur zertifizierten FachtrainerIn

  Zielgruppe: Personen, die mit betriebsinternen Schulungsaufgaben betraut sind oder häufig Präsentationen durchführen; Personen, die Seminare oder Kurse bei Bildungsträgern leiten; Führungskräfte, die ihre Schulungs- und Vortragskompetenz professionalisieren möchten Kurzinfo:     ...

  Provider NameBFI Berufsförderungsinstitut Kärnten - Ausbildungszentrum Klagenfurt

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Kärnten
 6. BFI- Ausbildung zum/zur zertifizierten FachtrainerIn

  Zielgruppe: Personen, die mit betriebsinternen Schulungsaufgaben betraut sind oder häufig Präsentationen durchführen; Personen, die Seminare oder Kurse bei Bildungsträgern leiten; Führungskräfte, die ihre Schulungs- und Vortragskompetenz professionalisieren möchten Kurzinfo:     ...

  Provider NameBFI Berufsförderungsinstitut Niederösterreich - Service-Center Wiener Neustadt

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich
 7. BFI- Ausbildung zum/zur zertifizierten FachtrainerIn

  Zielgruppe: Personen, die mit betriebsinternen Schulungsaufgaben betraut sind oder häufig Präsentationen durchführen; Personen, die Seminare oder Kurse bei Bildungsträgern leiten; Führungskräfte, die ihre Schulungs- und Vortragskompetenz professionalisieren möchten Kurzinfo:     ...

  Provider NameBFI Berufsförderungsinstitut Salzburg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg
 8. BFI- Ausbildung zum/zur zertifizierten FachtrainerIn

  Zielgruppe: Personen, die mit betriebsinternen Schulungsaufgaben betraut sind oder häufig Präsentationen durchführen; Personen, die Seminare oder Kurse bei Bildungsträgern leiten; Führungskräfte, die ihre Schulungs- und Vortragskompetenz professionalisieren möchten Kurzinfo:     ...

  Provider NameBFI Berufsförderungsinstitut Steiermark

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 9. BFI- Ausbildung zum/zur zertifizierten FachtrainerIn

  Zielgruppe: Personen, die mit betriebsinternen Schulungsaufgaben betraut sind oder häufig Präsentationen durchführen; Personen, die Seminare oder Kurse bei Bildungsträgern leiten; Führungskräfte, die ihre Schulungs- und Vortragskompetenz professionalisieren möchten Kurzinfo:     ...

  Provider NameBFI Berufsförderungsinstitut Kärnten - Ausbildungszentrum St.Veit/Glan

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Kärnten
 10. WIFI- Diplomlehrgang Trainer/in für Berufs- und Bildungsberatung

  Zielgruppe: Der Lehrgang richtet sich an Personen, die eine ausgeprägte Freude am Umgang mit Menschen haben und idealerweise bereits Vorkenntnisse im Bereich Bildungs- und Berufsberatung mitbringen. Kurzinfo: Der Lehrgang vermittelt Komepetenzen für die Einzelberatung und das Training mit Gruppen und qualifiziert für die Tätigkeit in Berufsinformationszentren, Beratungsstellen, Bildungseinrichtungen, arbeitsmarktpolitischen Projekten, sozialökonomischen Betrieben, im Personalbereich sowie in der freien Praxis. ...

  Provider NameWIFI Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien

Pages