• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 187 items
 1. Academic bachelor's degree in microbiology (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) demonstrate insight into the basics of natural science, demonstrate mastery of the field of microbiology and understanding of the importance and role of microorganisms in the natural environment, medicine and biotechnology, postulate, understand and creatively address problems, principles and theories, think critically, analytically and synthetically, work in an interdisciplinary manner and apply scientific methods, accept new developments, develop professional and ethical responsibility, demonstrate functional literacy within their field of expertise and numerical literacy, use technical language, use information and communication technologies, pursue own learning in the professional field, demonstrate mastery of technical and manual skills for laboratory work, demonstrate familiarity with good laboratory practice – work safely in a microbiology laboratory, show professional ethical responsibility, (subject-specific competences) demonstrate knowledge of the characteristic structures of microbial cells, identify them by name and demonstrate understanding of their function, demonstrate knowledge of the basic structure and functioning of multicellular organisms, demonstrate understanding of the key molecules and macromolecules of living organisms, and of their role and functioning, demonstrate understanding of the principles of energy metabolism and biosynthesis in microbial cells, the principles of regulation at the level of gene transcription and translation, and ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Applied Ecology

  Applied Ecology ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 3. Bachelor in bio-informatica

  LR1 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica verduidelijkt en lost een gegeven biologisch probleem autonoom op door een relevante programmeertaal te selecteren en die efficiënt toe te passen om een eigen programma te ontwikkelen. LR2 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica past autonoom bestaande programma’s en datastructuren aan volgens de in het werkveld verwachte programmeervaardigheden zodat die bijdragen tot een verbetering van de toepassingsmogelijkheden. LR3 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica beheert, verwerkt en bevraagt biologisch complexe data op een gebruiksvriendelijke manier door gebruik te maken van bestaande of nog te ontwikkelen nieuwe databank- of softwarestructuren LR4 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica volgt actief de huidige ontwikkelingen in het werkveld van de bio-informatica op met inbegrip van ethische kenmerken van de materie om voor een gegeven biologische probleemstelling oplossingen te formuleren. LR5 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica kiest, afhankelijk van het gegeven biologisch probleem, de relevante software en gebruikt deze efficiënt tot verduidelijking en oplossing van het gegeven biologisch probleem. LR6 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica ontwikkelt autonoom een multidisciplinair perspectief op bio-informatica dat biologische en computationele vaardigheden samenbrengt tot praktische toepassingen binnen een authentieke context. LR7 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica rapporteert helder en correct over onderzoeksge ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Bachelor in de agro- en biotechnologie

  1. In Gebruikt wetenschappelijke kennis en inzicht in systemen en toepassingen van de agro- en biotechnologische sectoren om complexe, sectorgebonden uitdagingen aan te pakken, ook in een niet-vertrouwde context. 2. Zoekt bij het analyseren en oplossen van sectorgebonden vraagstukken, doelgericht naar wetenschappelijke, technische en praktijkgebaseerde informatie, evalueert en verwerkt deze kritisch en refereert correct. 3. Detecteert binnen een afgelijnd kader een probleem en formuleert een adequate probleemstelling. 4. Plant autonoom een project en werkt het uit, rekening houdend met de randvoorwaarden ende haalbaarheid in de praktijk. 5. Voert op een kwaliteitsvolle en veilige manier praktische werkzaamheden uit binnen de agro-en biotechnologische sectoren. 6. Neemt kritisch doordachte en maatschappelijk verantwoorde beslissingen in functie van het werken met levende materie. 7. Stelt zich zowel individueel als in teamverband ondernemend op en neemt mee de leiding en verantwoordelijkheid voor de resultaten. 8. Combineert zijn technische kennis en vaardigheden met inzicht in juridische, economische, ecologische en humane ontwikkelingen om duurzaam te handelen in een internationale context. 9. Communiceert correct en duidelijk over vakgebonden onderwerpen, intern en extern, met zowel een breed als een gespecialiseerd publiek. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie

  Algemene opmerking: De DLR's hebben betrekking op het professioneel handelen in teamverband en onder supervisie voor een beginnende beroepsbeoefenaar. Gemeenschappelijk voor alle afstudeerrichtingen 1. De PBA BLT plant zelfstandig zijn laboratoriumwerkzaamheden en organiseert zijn analyses en experimenten systematisch en efficiënt binnen een afgesproken tijdsbestek. 2. De PBA BLT voert autonoom, nauwkeurig, betrouwbaar en kritisch biomedische laboratoriumwerkzaamheden uit op een onderbouwde manier. Hij stelt problemen vast, signaleert ze en draagt bij tot een aanvaardbare oplossing. 3. De PBA BLT heeft kennis en inzicht in de gepaste methoden en technologieën van het biomedisch werkveld. Hij gaat de beperkingen en mogelijkheden hiervan na in wisselende contexten. 4. De PBA BLT werkt actief mee binnen een georganiseerd kwaliteitszorgsysteem in een laboratorium. 5. De PBA BLT past de deontologische principes van het biomedisch werkveld toe. 6. De PBA BLT werkt veilig en milieubewust volgens de wettelijke reglementeringen binnen een laboratoriumcontext. 7. De PBA BLT verwerkt en interpreteert verkregen data op een statistisch correcte manier en maakt een inschatting van hun betrouwbaarheid en biomedische relevantie. 8. De PBA BLT rapporteert helder en correct over experimentele data en analyseresultaten , gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie. 9. De PBA BLT werkt constructief, respectvol en team-gericht samen binnen een intra- en interprofessionele context. Hij communiceert adequaat en doelgroe ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Bachelor of Natural Sciences in Biology (DU)

  The aim of the study programme is: -to provide students acquisition of qualitative theoretical knowledge and research skills and competence in biology, theoretical and practical training in line with the state needs for successful involvement in national economy problem solving, competitiveness on Latvian and foreign markets as well as professional and academic further education; - within the programme deeper theoretical and practical knowledge have been acquired in biology and its sub-branches; - understanding of the general regularities of the functioning and development of biological systems at all levels of life organization, as well as topical global and local problems in biology and their possible solutions has been developed; - skills of planning and carrying out laboratory, experimental, instrumental research and observation in nature, skills of critical evaluation of the acquired results; - producing statistical analysis and interpretation, skills of presenting and publicly defending the research results, etc. have been acquired; - general human attitudes are strengthened and the attitudes related to the science of biology are simultaneously specified, thus forming awareness and understanding of nature protection and preservation. ...

  Awarding body- University of Daugavpils

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Bachelor of Natural Sciences in Biology (LU)

  - to master theoretical and practical courses of biology and basic courses of mathematics, physics and chemistry, - to study practical skills of nature research during a summer course; - to study advanced courses relating to a relatively specialised molecular or organism biology; - to carry out independent research (at least full 10 weeks or 10 credit points) in the selected sub-field of biology and present the result in the Bachelor's thesis developed on the level matching requirements for a scientific publication. The goal of the programme is to provide knowledge in a wide spectrum of general subjects of Biology and Natural Sciences and to commence specialisation in a selected field of Biological Sciences. Tasks of the programme: - to acquire background theoretical knowledge and basic practical skills in biology, and also in mathematics, physics and chemistry; - to obtain in-depth knowledge in a relatively specialised direction of molecular or organism biology; - to implement independent investigation in the selected subbranch of biology and to summarise results, in a bachelor theses, corresponding to the demands of scientific publication. Basic knowledge in molecular biology, microbiology, genetics, plant and animal anatomy and physiology, zoology and botany, ecology and evolution, and to integrate obtained knowledge with mathematics, chemistry and physics. Learning outcomes. Understanding: - the interrelationships from the molecular level to the organism and ecosystem level; - of scientific r ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) in Applied Health Science

  BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) in Applied Health Science ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 9. BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) in Architecture

  BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) in Architecture ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 10. BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) in Business Information Systems

  BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) in Business Information Systems ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland

Pages