• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 54 items
 1. Fysiikan ala, filosofian maisteri (2 v)

  Maisterivaiheessa opintojesi sisältö riippuu kiinnostuksesi kohteesta. Vaihtoehtoja ovat ydin- ja hiukkasfysiikka, kosmologia, nanotieteet, materiaalifysiikka, teollisuusfysiikka sekä mittaus- ja laitetekniikka. Lisäksi valittavana on joko kokeellisen tai teoreettisen fysiikan tutkimusmenetelmiin perehtyminen. Jälkimmäisessä valinnassa tutkinnon pääaine on teoreettinen fysiikka, muussa tapauksessa valintasi mukaan fysiikka tai soveltava fysiikka. Lopputyönä tehdään tieteellinen tutkimus, pro gradu -tutkielma, joko jossakin laitoksen tutkimusryhmässä tai yliopiston ulkopuolella esimerkiksi teollisuudessa tai yrityksessä. Opettajiksi opiskeleville suositellaan sivuaineita, joita opetetaan yläkoulussa ja lukiossa. Tavallisimmin sivuaineiksi valitaan matematiikka, tietotekniikka ja/tai kemia, mutta musiikki, liikunta ja psykologiakin ovat joidenkuiden valintoja. Usein opintoihin liittyy opiskelujakso ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Opiskelet fysiikkaa osallistumalle luennoille, laskuharjoituksiin ja kurssien päättökokeisiin sekä tekemällä laboratoriotöitä. Opiskelu on pitkälti pienryhmä- ja tiimityöskentelyä laitoksen tiloissa. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Fysiikan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Maisterivaiheessa opintojesi sisältö riippuu kiinnostuksesi kohteesta. Vaihtoehtoja ovat ydin- ja hiukkasfysiikka, kosmologia, nanotieteet, materiaalifysiikka, teollisuusfysiikka sekä mittaus- ja laitetekniikka. Lisäksi valittavana on joko kokeellisen tai teoreettisen fysiikan tutkimusmenetelmiin perehtyminen. Jälkimmäisessä valinnassa tutkinnon pääaine on teoreettinen fysiikka, muussa tapauksessa valintasi mukaan fysiikka tai soveltava fysiikka. Lopputyönä tehdään tieteellinen tutkimus, pro gradu -tutkielma, joko jossakin laitoksen tutkimusryhmässä tai yliopiston ulkopuolella esimerkiksi teollisuudessa tai yrityksessä. Opettajiksi opiskeleville suositellaan sivuaineita, joita opetetaan yläkoulussa ja lukiossa. Tavallisimmin sivuaineiksi valitaan matematiikka, tietotekniikka ja/tai kemia, mutta musiikki, liikunta ja psykologiakin ovat joidenkuiden valintoja. Usein opintoihin liittyy opiskelujakso ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Opiskelet fysiikkaa osallistumalle luennoille, laskuharjoituksiin ja kurssien päättökokeisiin sekä tekemällä laboratoriotöitä. Opiskelu on pitkälti pienryhmä- ja tiimityöskentelyä laitoksen tiloissa. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Fysiikan opettajan tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Fysiikan opettajan maisterivaiheen opinnoissa syvennät opettajan ammatin vaatimaa oppiaineen teoreettista tietämystä ja opetuksen vaatimaa ammatillista osaamista. Tärkeä osa opintojasi ovat myös opettajan pedagogiset opinnot. Koulutuksessa perehdyt myös didaktisen fysiikan tutkimukseen, sen tuloksiin ja merkitykseen fysiikan opetuksessa. Fysiikan ja tähtitieteen laitoksen opettajan erikoiskursseilla opinnot painottuvat fysiikan kokonaiskuvan syventämiseen ja fysiikan didaktiikkaan. Lisäksi opettajan pedagogisissa opinnoissa painotetaan ainedidaktiikan ohella käytännön opetusharjoittelua. Katso lisätietoa: Fysiikan ja tähtitieteen laitos Opinto-opas ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Fysiikan tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Fysiikan maisterintutkinto-ohjelmassa perehdytään laaja-alaisesti fysiikan teoreettisiin perusteisiin ja kokeellisiin sekä laskennallisiin menetelmiin. Maisteriopinnoissa opinnot keskittyvät valittuun fysiikan erityisalaan pohjautuen kandidaatin tutkinnossa hankittuihin fysiikan perusvalmiuksiin. Opiskelu- ja opetusmenetelmät ovat monipuoliset ja vaihtelevat kursseittain. Näitä ovat mm. luennot, harjoitukset, projektityöt, laboratoriotyöt, seminaarit, ekskursiot ja tutkielmat. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua monipuoliseen tutkimukseen, jossa aiheet vaihtelevat soveltavista tuotekehitysprojekteista teoreettiseen tai kokeelliseen perustutkimukseen.  Katso lisätietoa: Fysiikan ja tähtitieteen laitos Opinto-opas ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Fysiikka, filosofian maisteri (2 v)

  Maisterin opinnot suoritettuasi ymmärrät fotoniikan ilmiöitä ja käsitteitä, pystyt suunnittelemaan ja analysoimaan optisia systeemejä, osaat tuottaa fotoniikan alalla käytettäviä elementtejä sekä saat valmiudet tieteelliseen ja tekniseen keskusteluun fotoniikan alalta. Tarkemmat tiedot koulutuksen sisällöstä. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Fysikaaliset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Fysikaalisten tieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmassa perehdytään laaja-alaisesti fysiikan teoreettisiin perusteisiin ja kokeellisiin sekä laskennallisiin menetelmiin. Koulutuksen ensimmäisenä vuonna opiskellaan fysiikan ja matematiikan perustaidot kerraten ja laajentaen lukiossa opittua. Toisena ja kolmantena vuonna perusopinnoista jatketaan aine- ja erikoistumisopintoihin, joissa valittuja aiheita ja menetelmiä opiskellaan syvemmin. Opiskelu- ja opetusmenetelmät ovat monipuoliset ja vaihtelevat kursseittain. Näitä ovat mm. luennot, harjoitukset, projektityöt, laboratoriotyöt, seminaarit, ekskursiot ja tutkielmat. Opintojen alussa opiskelijoita valmennetaan myös oman opiskelutekniikkansa kehittämisessä. Katso lisätietoa: Fysiikan ja tähtitieteen laitos Opinto-opas Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmasta voi jatkaa suoraan maisteritutkinto-ohjelmaan, joka valitaan siirryttäessä maisteriopintoihin. Turun yliopisto tarjoaa maisteritutkinto-ohjelmia fysiikassa, teoreettisessa fysiikassa, tähtitieteessä (kansainvälinen), materiaalitieteessä (kansainvälinen) sekä fysiikan opettajan tutkinto-ohjelman. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Koulutusohjelmaan kuuluu laajasti fysiikan ja matematiikan tai muiden luonnontieteiden opintoja. Kaikille yhteisiä ovat mekaniikan, sähkömagnetismin ja säteilykenttien kurssit laboratoriotöineen, matemaattisia työvälineitä opettavat kurssit sekä tieteellisen laskennan ja data-analyysin kurssit. Muut opinnot koostetaan moduuleista. Kursseilla on tyypillisesti luentoja ja laskuharjoituksia. Osalla kursseista on myös laboratoriotöitä tai muita harjoitustöitä. Laskuharjoitukset ovat tärkeä osa fysiikan opintoja, ja niitä suoritetaan sekä ohjatusti että itsenäisesti tai vapaamuotoisissa pienryhmissä. Opintoja on mahdollista nopeuttaa kursseja tenttimällä, mutta pääsääntöisesti opiskelu tapahtuu luentokursseilla, joihin kuuluu harjoituksia pienryhmissä. Monet Fysiikan laitoksen opettajista ovat saaneet tunnustuksia opetustaidoistaan, ja laitoksen opetusta on kehitetty fysiikan opetuksen uusimpaan tutkimustietoon perustuen. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Geography, Master of Science (2 years)

  Maantieteen FM-tutkinnossa keskitytään oman asiantuntijuuden ja erityisosaamisen sekä tutkimustaitojen kehittämiseen. Orientoivissa opinnoissa tutustutaan maantieteen ajankohtaiseen tutkimukseen ja asiantuntijuuden hyödyntämiseen yhteiskunnassa. Menetelmäopinnoissa sovelletaan menetelmiä aitoihin tutkimusongelmiin ja luodaan vankka pohja oman tutkimuksen tekemiseen. Erikoistumisen perustana ovat laitoksen maantieteellistä osaamista monipuolisesti integroivat erikoistumisalat (ks. tutkimuksen painopisteet). Pro gradu -tutkielmaa tehdessä erikoistuminen syventyy edelleen, kun opiskelijat toimivat vuorovaikutuksessa laitoksen tutkijoiden kanssa. Opiskelijoita kannustetaan myös omaehtoiseen opiskeluun, harrastuneisuuteen ja maailman tapahtumien seurantaan. Maisterin tutkintoon voi liittää työelämäprojekteja ja työharjoittelujakson tai muun erikseen sovittavan projektityön. Osallistuminen alan kokouksiin, seminaareihin ja konferensseihin auttaa opiskelijaa kiinnittymään maantieteen tiede- ja asiantuntijayhteisöön. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Geography, Master of Science (2 years)

  The teachers of regional studies encourage students to scientific and creative thinking – to find varying viewpoints and versatile solutions. Scientific research and learning are completed with practical skills, written works and oral presentations. During the final year of your studies, you will write a master's thesis, which is an excellent opportunity to take part in current research projects conducted at the Department. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Geography- Specialization on Tourism Geographies, Double Degree, Master's Programme in Geography, Master of Science (2y)

  Geography is one of the widest fields in sciences. The discipline studies different spatial and regional processes on the surface of the Earth, mainly in the context of human activities. One of the focal areas of geography is the examination of the relationship between people and the environment. This relation and its changing meanings are still important starting-points in geography. At the University of Oulu, geography is divided into five fields of specialization: physical geography, human geography, tourism geography, geoinformatics as well as regional development and regional policy. Geography has a special role as a mediator between social and natural sciences. Due to the wide-ranging character of the research subjects, geographers currently apply the theories and methods of natural sciences, cultural and social sciences widely. Similarly, the aim of education in geography is to provide students with wide and profound theoretic-methodological knowledge and to offer the capability to master the contents of the field. After the graduation, students are able to apply this knowledge in e.g. scientific research, regional planning or as experts and subject teachers. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages