• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 39 items
 1. Informationsteknologi

  Du lærer både om programmering og udviling af databasesystemer og om, hvordan man laver forretning og kommunikerer med kunderne om deres ønsker og behov til produkterne.Med en bachelor i informationsteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i it-branchen, hvor du vil kunne arbejde med bl.a. softwareudvikling, forretningssystemer, software til mobiltelefoner eller udvikling af administrative systemer. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Anvendt matematik

  På uddannelsen lærer du de matematiske grunddiscipliner, og du undervises i matematisk modellering, som bruges ved analyse og beregning på computer. Ved brug af matematik, statistik og numerisk analyse lærer du bl.a. at løse praktiske problemer i erhvervslivet og i den offentlige sektor.Med en bacheloruddannelse i anvendt matematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne finde arbejde i bl.a. finanssektoren, it-sektoren, i medicinalindustrien eller ved forskningsinstitutioner. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Medialogi

  Du får indblik i alle aspekter af den teknologiske medieverden. Du lærer om den menneskelige perception, sanseopfattelse, animation og teknikken bag musik-, film- og reklameproduktion.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine fremtidige jobmuligheder vil typisk ligge i film-, underholdnings- eller it-branchen. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Fysik

  På uddannelsen opnår du viden om de grundlæggende fysiske love ved at lære om fx relativitetsteori, kvantefysik og elektomagnetisme. Fysik er lige dele teori og eksperimentelt arbejde.Med en bacheloruddannelse i fysik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. kunne arbejde i kemiske virksomheder, højteknologiske produktionsvirksomheder eller på hospitaler. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Geofysik

  Det kan være i relation til klimaforhold, afdækning af olie- og gasforekomster eller forskning i jordskælv og vulkaner. Uddannelsen indeholder en kombination af matematisk og fysisk teori kombineret med praktiske eksperimenter og undersøgelser. Som geofysiker kan du arbejde med eftersøgning af olie og gas, satellitobservationer, miljøbeskyttelse eller vejrforudsigelser i offentlige og private institutioner eller i ingeniørfimaer. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Maskinintelligens

  Du får indsigt i metoder og teknologier til intelligente webbaserede systemer, fx i forbindelse med design af computerspil eller intelligente webbaserede services. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne finde arbejde som systemanalytiker, udvikler, programmør eller it-ansvarlig i virksomheder i både Danmark og udlandet. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Forsikringsmatematik

  Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante. Som kandidat i forsikringsøkonomi kan du blive ansat i et forsikringsskab, i en bank eller en anden finansiel institution. Her kan du bl.a. arbejde med at løse statistiske og risikoteoretiske problemer. Du kan også finde beskæftigelse i den offentlige administration. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Medicin med industriel specialisering

  Du undervises i bl.a. farmakologi, læren om lægemidler og i medicinske fag som anatomi, cellebiologi og fysiologi. Kombinationen giver dig en tværfaglig viden om lægemiddelproduktion.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i lægemiddelindustrien i forbindelse med udvikling, tilpasning og salg af lægemidler. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Biokemi

  En stor del af uddannelsen tilrettelægger du selv, da du inden for en række overordnede hovedfag skal vælge, hvilken retning du vil specialisere dig i. Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. have jobmuligheder i bioteknologiske virksomheder, i medicinalindustrien, i offentlige forskningsinstitutioner eller i den statslige administration. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Miljøkemi og sundhed

  Du har mulighed for at specialisere dig i fx giftige stoffers miljøpåvirkning af organismer, der lever i vandet, eller med forurenende stoffer i atmosfæren. Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde med bl.a. forebyggelse af skadelige stoffer i miljøet, med rensning af affald eller med genbrug. Du kan finde arbejde i både private virksomheder og i offentlige styrelser eller ministerier. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages