• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 29 items
 1. Bachelor Programme in Urban and Regional Planning- Environment, Resources and Globalisation

  Specialisera dig till en mångsidig samhällsplanerare med inriktning mot miljöfrågor, resursanvändning och globalisering. Långsiktigt hållbar och rättvis samhällsutveckling kräver god planering. För samhällsplaneraren utgör det en spännande, mångfasetterad och angelägen utmaning. Våra vardagsliv utspelas i olika sammanhang, där både människor och platser påverkas av samhällsplanerares arbete. Resultatet märks fysiskt i till exempel bebyggelse och rekreationsområden, men också i tillgång till service eller transport. Utmaningen att forma hållbara och rättvisa lösningar är komplex. Som planerare måste du kunna värdera och väga samhällsgruppers ibland motstridiga intressen och makt mot varandra. Du måste också vara rustad för en föränderlig och alltmer globaliserad värld. För att kunna ta dig an planeringsutmaningen i en kommande yrkesroll, i såväl Sverige som internationellt, behöver du en mångsidig utbildning som ger dig såväl relevant specialistkunskap som ett grepp om större sammanhang. Programmets inriktning mot miljöfrågor, resursanvändning och globaliseringsprocesser innebär att du direkt fokuserar på dagens och framtidens centrala utmaningar. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med samhällsgeografi som huvudområde. Karriär: Utbildningen förbereder dig för en alltmer mångsidig planerarroll som ger flera karriärmöjligheter inom såväl statliga och kommunala myndigheter som privata konsultföretag, utredningsinstitut och ideella organisationer. Ort: VisbyStarttermin: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Fire Protection Engineer

  Brandingenjörsutbildningen ger en unik kombination av kompetenser inom brand, riskhantering, byggnadsteknik, beteendevetenskap och räddningstjänst. Brandingenjörer är brandskyddsexperter och mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Efter examen kan du läsa vidare till civilingenjör i brandteknik. ...

  Provider NameLuleå University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Higher Education Diploma Programme in the Built Environment

  The program is only given in Swedish ...

  Provider NameLuleå University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Bachelor of Science Programme in Civil Engineering

  Vem ser till att ett nytt bostadsområde står färdigt i tid? Eller att takbjälkarna är rätt dimensionerade för att klara snön under vintern? Som byggnadsingenjör har du kunskap om hela byggprocessen, från planering och konstruktion till underhåll och förändring av byggnader. Utbildningen är inriktad mot husbyggnadsteknik med fördjupning inom konstruktion, produktion och energiteknik. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Programme in Urban and Regional Planning

  Samhällsplanerarprogrammet är en utbildning för dig som vill vara med och forma morgondagens samhälle. För att kunna planera för en gynnsam samhällsutveckling krävs kunskaper om hur samhället fungerar och förändras. Frågor som rör markanvändning nu och i framtiden, var människor bor och arbetar, kommunikationers roll och en långsiktigt hållbar utveckling är därför centrala delar av samhällsplanerarprogrammet. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Architecture, term 3

  The exchange term at Umeå School of Architecture provides the students with a wide understanding of the subject architecture, the necessary practical tools and implements for analysis, conceptual sketch and composition skills, and a wide range of technical knowledge. The education is largely based on project assignments and aims to integrate theoretical and scientific knowledge with artistic process and research. The package consists of courses in Architecture Project, Architectural Technology, History of Architecture and Theory of Architecture running in parallel with a synthesis course in the form of design projects. 5AR210 Architecture Project 2:1, 15.0 CreditsThe course aims to develop, advance and integrate the scientific and artistic competences the student achieves in architectural theory, architectural technology and architectural history through the semester. The student will learn how to develop architecture in relation with context and through practical assignments to understand architecture as relations. The student will be introduced to conceptual and generic working methods and guided in the application of these in an architectural project work. The student will gain a wider understanding of spatial expressions and three-dimensional relations through exercises in digital communication among other methods. The course provides knowledge of how principles for sustainability are integrated in an architectural project. The course is divided into three modules: Background and Method, 1.5 Credits Concep ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Architecture, term 4

  The exchange term at Umeå School of Architecture provides the students with a wide understanding of the subject architecture, the necessary practical tools and implements for analysis, conceptual sketch and composition skills, and a wide range of technical knowledge. The education is largely based on project assignments and aims to integrate theoretical and scientific knowledge with artistic process and research. The package consists of courses in Architectural Technology, History of Architecture, Urban planning and Theory of Architecture running in parallel with a synthesis course in the form of design projects. 5AR211 Architecture Project 2:2, 15.0 hpThe course develops students' understanding of architecture in relation to society and its changes. In the project work the students explore how architectural structures and public spaces interact in different contexts at local, regional and global levels. The student is trained to see both the individual and societal perspectives on the organization and design of environments. The course increases the student's ability to make informed decisions between different working methods and representational techniques in architectural projects. Analog and digital, as well as text-based and visual tools and representation methods are combined in the project work. The course is divided into four modules: Strategies and Territories 3 hp Flows and Borders 3 hp Spaces and Transitions 7 hp Representations and Communication 2 hp 5AR205 Architectural Technology 2:2, 4.0 Credit ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Building Engineering Programme

  Efter genomgången utbildning ska studenten: kunna bedöma och välja alternativa byggtekniska lösningar för byggnader och vägar utifrån gällande normer och med hänsyn till hållbar utveckling, kunna dimensionera ingående delar i byggnader och vägar, kunna utföra byggnadstekniska ritningar med hjälp av CAD-system samt producera övriga handlingar för redovisning av byggnader, visa kunskap om byggprocessens olika skeden vid alla typer av byggande, kunna tillämpa branschens styrdokument vid projektering och byggande. ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Study Programme in Spatial Planning

  Study Programme in Spatial Planning ...

  Provider NameUniversity of Gävle

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master of Architecture

  Master of Architecture ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages