• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 345 items
 1. Human ernæring

  På uddannelsen har du fag som kost og sygdomsforebyggelse, ernæringfysiologi, folkesundhed og ernæring, og du lærer at analysere og forklare sammenhængen mellem kost og menneskers velfærd.Som færdiguddannet kandidat finder du jobmuligheder inden for ernærings- og sundhedsområdet. Det kan være som forsker og underviser eller som rådgiver i politiske organisationer og styrelser. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Psykologi

  På kandidatuddannelsen arbejder du videnskabeligt med faget og øver dig i at bruge det, du lærer, i praksis. Uddannelsen belyser forskellige psykologiske problemstillinger, som du lærer at tage stilling til gennem teoretisk og metodisk orienteret undervisning.Som færdiguddannet cand.psych. kan du bl.a. arbejde inden for social- og sundhedsområdet. Du kan også arbejde som praktiserende psykolog eller blive ansat i private virksomheder, hvor du kan arbejde med personaleudvikling, evaluering og samarbejde. Der er endvidere mulighed for at undervise og forske. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Statskundskab

  Du får analytiske færdigheder og teoretisk indsigt og lærer om såvel Danmarks som andre landes politiske systemer samt om international politik og forvaltning.Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for offentlig administration og i det private erhvervsliv. Du vil kunne beskæftige dig med områder som organisationsanalyse og udviklings- og planlægningsarbejde. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Klimaforandringer

  Du får viden og kompetencer fra en række videnskabelige fagområder som fx geofysik og antropologi og lærer at kombinere din viden fra de forskellige fagområder.Som færdiguddannet kandidat i klimaforandringer vil du have mulighed for job i den offentlige sektor, i konsulentvirksomheder, industrivirksomheder og interesseorganisationer. Du vil også kunne beskæftige dig med forskning, undervisning og formidling. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Samfundsfag

  På kandidatuddannelsen lærer du at arbejde selvstændigt med fagets teorier og metoder og at gennemføre videnskabelige undersøgelser og analyser inden for et afgrænset samfundsfagligt emne.Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for undervisning på det gymnasiale område eller indenfor det administrative område i stat og kommune. Du vil også kunne varetage informations- og konsulentjob i private eller offentlige organisationer. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Medicin

  Du stifter bekendtskab med en bred vifte af sygdomsforløb og mulige behandlingsformer. Undervejs får du mulighed for at bruge teorierne i praksis ved praktikophold på hospitalsafdelinger eller klinikker.Ønsker du at arbejde som læge, skal du udover kandidatuddannelsen tage en klinisk basisuddannelse og en speciallægeuddannelse. Du kan derefter finde beskæftigelse forskellige steder i sundhedssektoren. Nogle kandidater bliver ansat som forskere på universiteter eller finder job i medicinalindustrien. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Byggeledelse

  Du får indsigt i såvel den tekniske side af sagen som den mere administrative. Du lærer at benytte informationsteknologiske redskaber til fx tidsstyring, ressourcestyring og kvalitetsstyring, ligesom du får ledelsesværktøjer til bl.a. styring og samarbejde.Som færdiguddannet kandidat kan du finde jobmuligheder i entreprenørfirmaer, inden for bygherrerådgivning eller i den industri, der fremstiller bygningselementer. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Fransk sprog, litteratur og kultur

  I undervisningen indgår også emner om fransk litteratur og kulturhistorie samt om franske samfundsforhold. Du har mulighed for at vælge profil alt efter, hvad du ønsker at arbejde med senere.Du kan efter endt uddannelse gøre karriere inden for bl.a. undervisning, oversættelse og tolkning. Du kan også varetage andre formidlende og pædagogiske opgaver i både offentlige og private virksomheder, fx i konsulentvirksomheder eller i internationale organisationer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Kemi (civilingeniør)

  Du vil bl.a. arbejde med analyse, udvikling og produktion af fx plantemedicin, fødevarer, medicin eller renere energi.Som færdiguddannet kemiingeniør kan du arbejde med forskning, udvikling og produktion i kemiske og bioteknologiske virksomheder eller i levnedsmiddel- og medicinalindustrien. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Lingvistik

  På kandidatuddannelsen uddyber du din viden om sprog og lingvistisk teori. Du lærer at arbejde selvstændigt og metodisk med sprog, tekst og tale, og du får mulighed for at gennemføre egne sproglige undersøgelser.Som færdiguddannet kandidat kan du finde job inden for fx kommunikation, information og it. Du kan også arbejde med afasi, sprogteknologi, konsulent- og projektarbejde eller undervisning og forskning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages