• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1925 items
 1. IKT

  Utbildning i digitala läromedel så som laptop, Ipad och mobil. ...

  Provider NameMo Gård folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Dataskola på nätet- lär dig Office och grunderna i Windows- distans

  Välkommen till kursen där du lär dig mer om ett av världens mest använda kontorspaket Microsoft Office och operativsystemet Windows 10! ...

  Provider NameMalmfältens folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Leda globalt

  Utbildningen Leda globalt ger dig mod, verktyg och inspiration att påverka och leva hållbart i takt med den globala utvecklingen. ...

  Provider NameScouternas folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Spanish II

  Kurspaketet består av obligatoriska seminarier på bestämda tider. Kurspaketet innebär studier i spanska på heltid. Du kan även dela upp kurspaketet och bara läsa de enstaka kurserna. Klicka på länken till varje delkurs för mer information. De fem kurserna á 6 hp syftar till att deltagarna utvecklar goda kunskaper i ämnesområdena spansk grammatik och spanskspråkig litteratur, samt grundläggande kunskaper i spansk lingvistik. Du kommer även få en introduktion till vetenskapligt skrivande samt utföra ett mindre språkvetenskapligt arbete. Ett övergripande mål är också att den studerande utvecklar en ökad förmåga att kommunicera på spanska muntligt och skriftligt i olika situationer och syften.Alla seminarier är online (inga fysiska träffar, inte ens vid examination) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera. ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Spanish I

  Kurspaketet består av obligatoriska seminarier på bestämda tider. Kurspaketet innebär studier i spanska på heltid. Du kan även dela upp kurspaketet och bara läsa de enstaka kurserna. Klicka på länken till varje delkurs för mer information. De fyra kurserna á 7,5 hp syftar till att deltagarna utvecklar goda färdigheter i att förstå och använda spanska i tal och skrift samt förvärvar insikter i språkets struktur. I kursen ingår dessutom studier i nutida spanskspråkig litteratur samt kultur- och samhällsaspekter i den spansktalande världen. Ett övergripande mål är också att den studerande utvecklar självständighet i studierna och en förmåga att reflektera över det egna lärandet.Alla seminarier är online (inga fysiska träffar, inte ens vid examination) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera. ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. German II, 50%

  Kurspaket II innehåller de delkurser som tidigare motsvarade Tyska B helfart: Tyskspråkig litteratur med litteraturhistoria 7,5 hp, Modern tyskspråkig litteratur 7,5 hp, Muntlig språkfärdighet med kultur II 7,5 hp, Skriftlig språkfärdighet II 7,5 hp, Tysk språk- och kulturhistoria med uppsats 7,5 hp.För mer information: Gudrun Brundin, gbu@du.se eller www.du.se/tyskaDu hittar mer information om kurserna i kursrummen i Learn. Logga in som gäst (länkar finns på http://www.du.se/sv/om-oss/organisation/amnen/tyska/ ) och ta del av några av de första uppgifterna redan före kursstart.Inom kursen finns det online-träffar som äger rum i ett virtuellt klassrum vid bestämda tider. Likaså bygger kursen på självständigt arbete med uppgifter som delas ut veckovis ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. German I

  Det förväntas att du har goda kunskaper i språket (minst godkänd betyg på steg 3). Du kan även fräscha upp dina gymnasiekunskaper genom att läsa de grundläggande kurserna III och IV , (eller introduktionspaket II) som förbereder inför Tyska-1-studierna.Du hittar mer information om kurserna i kursrummet i Learn. Logga in som gäst (länkar finns på http://www.du.se/sv/om-oss/organisation/amnen/tyska/ ) och ta del av några av de första uppgifterna redan före kursstart. Inom kursen finns det obligatoriska online- träffar som äger rum i ett virtuellt klassrum vid bestämda tider (inga fysiska träffar).För att kunna delta i kursen krävs att du har internetuppkoppling och headset med mikrofon. Likaså bygger kursen på självständigt arbete med uppgifter som delas ut veckovis.Kurspaket I innehåller de delkurser som tidigare motsvarade Tyska A helfart: Tysk grammatik med textkommentar 7,5 hp, Modern tyskspråkig litteratur 7,5 hp, Muntlig språkfärdighet med fonetik och kultur I 7,5 hp, Skriftlig språkfärdighet I 7,5 hp.Alla fyra delkurser ges parallellt över hela terminen.För mer information: Andrea Schwachenwald, asc@du.se eller www.du.se/tyska ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. German III

  Kurspaket III innehåller de delkurser som tidigare motsvarade Tyska C helfart: Den moderna tyskspråkiga lingvistikens utveckling 7,5 hp, Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap 7,5 hp, Uppsats 15 hp.För mer information: Maren Eckart, mec@du.se eller www.du.se/tyskaDu hittar mer information om kurserna i kursrummen i Learn. Logga in som gäst (länkar finns på http://www.du.se/sv/om-oss/organisation/amnen/tyska/ ) och ta del av några av de första uppgifterna redan före kursstart.Inom kursen finns det online-träffar som äger rum i ett virtuellt klassrum vid bestämda tider. Likaså bygger kursen på självständigt arbete med uppgifter som delas ut veckovis. ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. German II

  Kurspaket II innehåller de delkurser som tidigare motsvarade Tyska B helfart: Tyskspråkig litteratur med litteraturhistoria 7,5 hp, Muntlig språkfärdighet med kultur II 7,5 hp, Skriftlig språkfärdighet II 7,5 hp, Tysk språk- och kulturhistoria med uppsats 7,5 hp.För mer information: Gudrun Brundin, gbu@du.se eller www.du.se/tyskaDu hittar mer information om kurserna i kursrummen i Learn. Logga in som gäst (länkar finns på http://www.du.se/sv/om-oss/organisation/amnen/tyska/ ) och ta del av några av de första uppgifterna redan före kursstart.Inom kursen finns det online-träffar som äger rum i ett virtuellt klassrum vid bestämda tider. Likaså bygger kursen på självständigt arbete med uppgifter som delas ut veckovis ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. German:Introduction package II in German, 50%

  Kursen Tyska: Grundläggande kurs III och IV läses parallellt över terminen. Kurserna Grundläggande kurs III och IV ersätter kurserna Tyska för nybörjare III och IV.Du hittar mer information om kurserna i kursrummen i Learn. Logga in som gäst (länkar finns på http://www.du.se/sv/om-oss/organisation/amnen/tyska/ ) och ta del av några av de första uppgifterna redan före kursstart.Inom kursen finns det träffar som äger rum i ett virtuellt klassrum vid bestämda tider (via internet). Likaså bygger kursen på självständigt arbete med uppgifter som delas ut veckovis.Vid frågor kontakta Andrea Schwachenwald asc@du.se ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages