• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4020 items
 1. Löneekonom

  Din framtid som löneekonomUtbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna arbeta som löneekonom inom privat eller offentlig sektor. Du får en bred kompetens inom området ekonomi, vilket ger dig den helhetssyn som krävs i moderna verksamheter för ekonomisk tillväxt. Du kommer att efter dina egna ambitioner och intressen kunna inrikta dig mot att arbeta som antingen löneadministratör eller ekonomiassistent.Goda framtidsutsikterUtbildningen är ett resultat av den stora efterfrågan på välutbildade löneekonomer som enligt prognosen kommer att råda på arbetsmarknaden under överskådlig framtid. Det är många företag som söker den här kompetensen samtidigt som vi står inför ett stort generationsskifte. Du kommer med andra ord att ha mycket goda chanser att få jobb efter examen.Allt du behöverDet nära samarbetet med näringslivet är ett mycket viktigt inslag i utbildningen. Dels genom att representanter från branschen medverkar i undervisningen dels genom att du som student får möjlighet att tillämpa dina kunskaper genom Lärande I Arbete (LIA). För att ge dig en stabil grund inför kommande karriär innehåller kursutbudet allt från ekonomi och lönehantering till affärssystem, affärsjuridik och kommunikation. ...

  Provider NameStockholms stad, Frans Schartaus Handelsinstitut

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Offentlig upphandlare

  Din framtid som offentlig upphandlareVarje år köper upphandlande myndigheter tjänster och varor för c:a 600 miljarder på marknaden. Detta motsvarade en femtedel av BNP. Upphandlingsreglerna omfattar även inköp som görs av offentliga bolag och av vissa privata företag i vilka stat, kommuner eller landsting har starkt inflytande. Ökade krav på samhällsansvar vid upphandling där samhällsansvar avser företagens insatser för att integrera sociala och arbetsmiljömässiga hänsyn i sin verksamhet kräver den kompetens som utbildningen ger. Upphandlingsmyndigheten är relativt ny och ställer höga krav på att allt ska gå rätt. Det kräver att man anställer duktiga upphandlare som har den goda affären som utgångspunkt.Goda framtidsutsikterDet kommer att ske stora pensionsavgångar i gruppen handläggare med kompetens inom upphandling inom de närmaste åren. Efterfrågan på kompetenta medarbetare kommer att vara hög. Detta grundat på uttalanden från framstående aktörer inom branschen, underlag från egen undersökning, löpande näringslivskontakter samt ledningsgruppens samlade bedömning och arbetsförmedlingens prognos.Allt du behöverFör att bli en bra upphandlare krävs både teoretiska studier och praktisk erfarenhet. Aktörer inomupphandlingsområdet ser mycket positivt på att de studerande har möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper under de praktiska LIA-perioderna. Erfarenheten som du som studerande får under dina LIA-perioder väger tungt vid anställning. Utbildningen innehåller bl.a. inköpsekonomi, affärsrätt, affärs- och ...

  Provider NameStockholms stad, Frans Schartaus Handelsinstitut

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Medicinsk sekreterare

  Din framtid som medicinsk sekreterareEfter fyra terminers heltidsstudier har du de kunskaper som krävs för att arbeta som medicinsk sekreterare på till exempel ett sjukhus, en vårdcentral inom företagshälsovården eller ett läkemedelsföretag. Dina arbetsuppgifter kommer att vara många och varierande beroende på var du kommer att arbeta. Du kommer att fungera som spindeln i nätet mellan patient, anhöriga och personal och använda dig av en hög servicegrad, lyhördhet, initiativförmåga, flexibilitet och sist men inte minst noggrannhet.Goda framtidsutsikterHälso- och sjukvården befinner sig för närvarande i en förändringsprocess där behovet av administrativ personal med modern utbildning kommer att vara stort. För att avlasta vårdpersonalen får de medicinska sekreterarna ta ett allt större ansvar för administrativa uppgifter inom sjukvården och efterfrågan ökar kontinuerligt. Med din utbildning och den praktiska erfarenhet du får under LIA-perioderna bedöms dina framtidsutsikter som mycket goda.Allt du behöverUtbildningen omfattar fyra terminers heltidsstudier varav en fjärdedel består av Lärande I Arbete (LIA), på olika arbetsplatser inom hälso- och sjukvården. För att du ska vara väl förberedd för de varierande arbetsuppgifter som väntar innehåller kursutbudet allt från anatomi och sjukdomslära till ekonomi och kommunikation. Utbildningen genomförs i nära samarbete med både den offentliga och den privata vårdsektorn, som medverkar genom diverse gästföreläsningar och studiebesök. ...

  Provider NameStockholms stad, Frans Schartaus Handelsinstitut

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Medicinsk Massageterapeut

  Som Medicinsk massageterapeut har du gedigen kompetens inom manuell terapi. I detta ingår bl a terapeutiska massagebehandlingar, omfattande test- och undersökningsmetodik med tillhörande dokumentation, specifika behandlingsmetoder, kunna förstå orsakssamband samt rehabilitering för de mest frekventa skadorna inom rörelseorganen. Som ett komplement till medicinska kunskaper och manuella behandlingsmetoder ingår även andra kompetenser inom friskvård och hälsa. Detta för att man ska ha en helhetssyn på sin kunders hälsa och ha förmåga att coacha och hjälpa sin kunder utifrån flera olika aspekter. Du kommer exempelvis att kunna ge tränings- och kostråd. I utbildningen ingår även under sista terminen att man ska genomföra och dokumentera ett större friskvårdsprojekt på en arbetsplats. Där ska man utifrån t ex hälsoanalyser, ergonomiska faktorer, hälsodeklarationer, tester och undersökningar kunna analysera och dra slutsatser på såväl individers som gruppers fysiska status. Utifrån den inledande screeningen ska man kunna lägga upp och genomföra behandlings- och friskvårdsplaner för en grupp på minst 10 personer. Detta mynnar ut i gediget projekt som redovisas för ledningen på arbetsplatsen. Det här är aktiv företagsfriskvård och kompletterar på ett utmärkt sätt dina kunskaper inom manuell terapi. Hälsa, massage och friskvård har en stor och växande marknad. Du kommer att kunna erbjuda företag och arbetsplatser en komplett tjänst med bl a massagebehandlingar, personlig träning, kostrådgivning, coaching och hälsoanaly ...

  Provider NameBergqvists Massage & Friskvårdsutbildningar AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Affärsutvecklare komplex försäljning

  Komplex försäljning handlar om att förstå kundens värde och tillgodose dess behov med en affärsmässig lösning, att skapa djuplodande kundrelationer genom relationsmarknadsföring och relationsförsäljning.Utbildningen är riktad mot business-to-business-försäljning där en fullfjädrad affärsutvecklare inom komplex försäljning kan identifiera, genomföra, följa upp och utvärdera nationella samt internationella försäljningsprocesser.Utbildningen Affärsutvecklare komplex försäljning ger dig bl a kompetens för att förstå och värdera val av marknadskommunikation, samt lär dig att planera säljarbetet efter uppsatta mål. Att driva kundrelationsarbetet genom ett CRM-system är så gott som standard på de flesta arbetsplatser och något som också ingår i kursinnehållet.I utbildningen ingår följande kurser:Affärsekonomi, 30 Yh-poängAffärsengelska, 20 Yh-poängAffärsjuridik, 15 Yh-poängAffärsmannaskap och komplex försäljning, 50 Yh-poängAffärsutveckling med hållbara affärer, 30 Yh-poängAtt leda affärsprojekt, 25 Yh-poängDigital marknadskommunikation, 25 Yh-poängExamensarbete, 25 Yh-poängInternational Business, 15 Yh-poängKAM, 20 Yh-poängLIA1 - Observation, 45 Yh-poängLIA2 - Specialisering, 45 Yh-poängLIA3 - Tillämpning, 40 Yh-poängOffentlig upphandling, 15 Yh-poängUtbildningen ges på helfart under två års tid på plats i vår skola i Mölnlycke.Efter utbildningen kan du t ex arbeta som affärsutvecklare komplex försäljning, teknisk säljare, företagssäljare, säljare B2B och Account Manager. Med en examen inom komplex försäljning går du ...

  Provider NameHärryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Digital affärsutvecklare

  Digital Affärsutvecklare, 400 poängÄr du redo att bli digital affärs­utvecklare med förmåga att initiera, driva och utveckla olika typer av digitala förändrings- och transformations­projekt?Då har du kommit rätt! Det råder idag ett enormt behov av denna typ av kompetens.En omfattande digital transformationsvåg sveper just nu över såväl företag, myndigheter och samhällen i stort. Alla påverkas, oavsett om du är privatperson eller företag. Nya teknologier såsom Artificiell Intelligens (AI), Big Data, Internet of Things (IoT), Marketing Automation osv. driver den snabba digitaliseringen.Många tror dock att digital transformation främst handlar om teknik och nya spännande digitala lösningar. Vi tar istället utgångspunkten i HUR:et istället för VAD:et. Långsiktigt och framgångsrikt förändrings- och utvecklingsarbete handlar om HUR man arbetar hellre än VAD man utvecklar. Denna förståelse kommer att vara avgörande för företag och organisationer om de skall kunna utveckla framtida affärsnytta med ett starkt användarvärde i fokus.Om utbildningenPå YHiM:s utbildning Digital Affärsutvecklare 400 poäng tränas deltagarnas förmåga och kunskap att initiera, driva och utveckla digital transformation. Detta innebär att vi ger våra studerande en god förståelse kring nya intressanta digitala teknologier men främst med fokus på att förstå de värden och nyttor som den nya tekniken kan skapa.Vi tränar ditt affärsmannaskap att utveckla affärer mellan företag men även direkt med användare/kunder. För att lyckas med detta krävs att du ...

  Provider NameHärryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Transportledare- Grön logistik

  Att arbeta som transportledare är ett framtidsyrke då transporter av olika slag blir alltmer vanligt förekommande samtidigt som kraven gällande miljömässighet, effektivisering- samt den ekonomiska delen för kund ökar. Som transportledare säkerställer du att samtliga transporter du ansvarar för sker på det mest effektiva sättet med fokus på miljö. Efter avslutad utbildning kan du självständigt samordna och styra gods- och transportflöden ur ett hållbart perspektiv. Du kommer även att kunna utreda olika transportalternativ där såväl ekonomiska, miljömässiga- samt tekniska aspekter måste beaktas. Efter utbildningen kan du tolka juridiska dokument inom transportområdet och förhandla med kund- och leverantör. Dessutom kommer du att kunna tillämpa olika optimeringsverktyg som exempelvis Supply Chain- och LEAN. Du kommer dessutom att kunna använda branschengelska som kommunikationsverktyg. Efter utbildningen kommer du kunna arbeta som transportledare, transportplanerare, transportsamordnare, trafikplanerare- eller logistiker. Du kommer att arbeta med många samverkansparter då förmågan till god kommunikation- och service är viktigt. ...

  Provider NamePlushögskolan AB - Teknikhögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Affärsinriktad speditör- inriktning lönsamma och hållbara logistiklösningar

  Behovet av speditörer är idag mycket stort på arbetsmarknaden!Speditörens arbete går ut på att för en kunds räkning samordna transporter över gränserna, så att de sker smidigt och utan uppehåll samt med lönsamhet. En speditör är dessutom specialist på alla de dokument som ofta är nödvändiga för gränsöverskridande transporter. Det gäller allt från fraktsedlar till tulldokument. Speditören skapar lönsamma och långsiktiga kundrelationer med kundanpassade logistiklösningar.Speditionsföretagen har länge eftersträvat personal med ett säljande förhållningssätt, dvs. en speditör som kan skapa merförsäljning. En speditör med förmåga att identifiera och erbjuda utökade affärslösningar är väldigt attraktiv på arbetsmarknaden enligt tillfrågade branschföretag.Transportbranschen ställer höga krav på kundservice och effektiva leveranser. På grund av den växande internationella handeln i kombination med skärpta miljökrav kommer det i framtiden att krävas smartare lönsamma logistiklösningar.Denna utbildning ger dig yrkesspecifik kompetens inom internationell spedition och kostnadseffektiv logistik. Du får lära dig om affärsutveckling, praktisk försäljning och marknadsföring av logistiktjänster, samt om transportekonomi, logistikrätt, internationell handel, affärskommunikation, lönsam miljölogistik samt om transporter inom sjö, flyg, järnväg och land.En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd praktik, så kallad LIA (Lärande i Arbete). LIA är fördelaktigt för alla parter. Som studerande får du prova på speditionsbransche ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Affärsutvecklare besöksnäring

  Vad gör en affärsutvecklare?Som affärsutvecklare arbetar du med att driva och utveckla ett företag eller en organisation framåt. Denna utbildning har fokus på besöksnäringen och destinationer vilket betyder att du även utvecklar och paketerar tjänster mot befintliga och nya kundgrupper. Denna yrkesroll är viktig i dagens samhälle då företag ständigt har krav på förbättring och utveckling för att öka konkurrenskraft. En stor del av arbetet innebär också att styra över processer och skapa ett problemfritt flöde som leder företaget i rätt riktning. I rollen som affärsutvecklare bör du vara kreativ och nätverkande. JobbmöjligheterBesöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Fram till år 2020 finns visioner om att den svenska besöksnäringen ska fördubblas. För att möta denna enorma utveckling behövs det anställas affärsutvecklare med rätt kompetens.Utbildningens distansuppläggUtbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 12 fysiska träffar under utbildningens 2 år. ...

  Provider NameYrkesAkademin YH AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Byggproduktionsledare

  Byggproduktionsledare ...

  Provider NameTekniska Högskolan i Jönköping AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages