• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 25 items
 1. Industrial Packaging Technology

  Dieses Studium wurde gemeinsam mit Verpackungsunternehmen entwickelt und behandelt die wichtigsten Packstoffe Papier und Karton, Kunststoff, Metall und Glas. Neben den Lehrveranstaltungsprüfungen sind Praxis und das Verfassen einer Masterarbeit Teil des Studiums. ...

  Provider NameFachhochschule Campus Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 2. Lightweight Constructions and Composite Materials

  Der Bachelor-Studiengang Leichtbau und Composite-Werkstoffe bildet Verarbeitungsspezialisten mit einem Grundverständnis hinsichtlich der Prozesskette Rohstoffe – Produktentwicklung und –gestaltung – Verarbeitungsprozess für polymere Composites und Leichtbaustrukturen aus. Diese Verbundwerkstoffe werden in der Flugzeug- und Automobilindustrie immer wichtiger. Sie kommen aber auch bei der alternativen Energiegewinnung, z.B. bei der Windkraft zum Einsatz. Es sind Lehrveranstaltungen aus folgenden Bereichen zu absolvieren: - Soziale Kompetenz / Sprachen - Technische Vertiefungsfächer - Naturwissenschaftliche Grundlagen - Projekt- und Bachelorarbeiten Jeder Studierende muss ein Pflicht-Berufspraktikum im Ausmaß von mindestens 10 Wochen im In- oder Ausland absolvieren. ...

  Provider NameFH OÖ Studienbetriebs GmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Oberösterreich
 3. Puidutöötlemise tehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=136557 ...

  Provider NameEesti Maaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 4. Puidutöötlemise tehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=2904 ...

  Provider NameVõrumaa Kutsehariduskeskus

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 5. Puidutöötlemise tehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=108126 ...

  Provider NameVõrumaa Kutsehariduskeskus

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 6. Materiālu tehnoloģija un dizains- Prof. bak. studijas

  Studiju programma ar specializācijas virzieniem: • apģērbu dizains un tehnoloģija; • koka dizains un amatnieciskās tehnoloģijas; • ādlietu dizains un tehnoloģijas; • tekstiliju dizains un tehnoloģijas. Studijas aptver visu produkta izgatavošanas ciklu, sākot no specializācijai atbilstošu produktu koncepcijas, tirgus izpētes, kompozicionālo, konstruktīvo un tehnoloģisko risinājumu izstrādes, materiālu studijām līdz to izgatavošanai, reklāmas un pārdošanas stratēģijas izvēlei. Studiju procesa svarīgi elementi ir darbs ar krasām, formām, tekstūrām, apjomiem un telpu, ka arī vizualizāciju veidošana dažādās produkta/kolekciju attīstības fāzēs, tiek attīstītas prasmes veikt nepieciešamos pētījumus, pārzināt un lietot atbilstošas vispārēja lietojuma un specializētas vektoru un rastru grafikas projektēšanas programmatūras, modelēšanas un prezentēšanas prasmes kombinējot dažādas vides un metodes. Studiju darbu, projektu un bakalaura darbu ietvaros izveidotie produktu pirmparaugi un/vai to kolekcijas tiek demonstrētas modes skatēs, studentu darbu izstādēs, iekļauti starptautisku izstāžu ekspozīcijās. Mērķis Studiju programmas mērķi ir nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam tehnoloģiju un dizaina jomā, specializējoties jaunu materiālu, daudzfunkcionālu, estētiski un ergonomiski augstvērtīgu apģērbu, ādlietu, koka, un tekstila patēriņa produktu un to kolekciju koncepciju izstrādē un projektēšanā; attīstīt zin ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Industriālais dizains- Prof. bak. studijas

  Studiju programma sagatavo speciālistus mašīnbūvniecības un citās inženierzinātņu jomās, kuri spēj uzsākt darbu jaunu, inovatīvu, laba dizaina un ergonomikas prasībām atbilstošu un sabiedrībai nepieciešamu izstrādājumu izveides jomā. Šo speciālistu zināšanas un prasmes aptver galvenos produkta dzīves cikla posmus, sākot ar produkta koncepcijas izstrādi, tirgus izpēti, formas, kompozicionālo, krāsu, konstruktīvo un tehnoloģisko pamatrisinājumu izstrādi, materiālu izvēli, kā arī radīto izstrādājumu, reklāmas materiālu un iepakojuma izstrādi, beidzot ar jaunizveidotā produkta otrreizējās pārstrādes iespēju ievērošanu produkta dzīves cikla beigās. Jaunajiem speciālistiem tiek attīstītas iemaņas ideju meklēšanas, skicēšanas, rasēšanas un modelēšanas jomās, pielietojot projektēšanas tehniskos līdzekļus – datorgrafikas un datorizētās projektēšanas (CAD) programmatūras, kā arī spējas orientēties un ierobežotā apjomā lietot datorizētās ražošanas (CAM) un datorizēto aprēķinu (CAE) programmatūras, kā arī veikt prototipēšanu un testēšanu. Mērķis Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt teorētiskās un profesionālās zināšanas industriālā dizaina jomā, iegūstot bakalaura profesionālo grādu industriālajā dizainā. Pievērst uzmanību mākslinieciski rūpnieciskiem izstrādājumiem, kā arī ņemt vērā videi draudzīgu materiālu izmantošanas iespējas. Produktiem piešķirt arī estētikas, funkcionalitātes un ergonomikas īpašības. Sagatavot konkurētspējīgus speciālistus mašīnbūvniecības un citu inženierzinātņu jomu ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Materiālu tehnoloģija un dizains- Prof. bak. studijas

  Studiju norises vieta: Cēsis 1.-2. kurss, Rīgā 3.-4. kurss. Cēsu filiālē uzņem programmā "Materiālu tehnoloģija un dizains" ar specializāciju koka dizains un amatnieciskās tehnoloģijas. Studiju programmas mērķis ir nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam tehnoloģiju un dizaina jomā, specializējoties jaunu materiālu, daudzfunkcionālu, estētiski un ergonomiski augstvērtīgu koka patēriņa produktu un to kolekciju koncepciju izstrādē un projektēšanā. Nākamās nodarbinātības apraksts Absolventi var strādāt par dizaineriem un dizaina konsultantiem, projektēšanas grupas locekļiem, vadītājiem, uzņēmuma vadītājiem vai neatkarīgiem dizaineriem, var atvērt un apsaimniekot savu uzņēmumu, veidot mazsēriju un rūpnieciskās kolekcijas, strādāt dizaina studijās, arhitektu birojos, kā arī atvērt savas dizaina studijas, darbnīcas, meistardarbnīcas. ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Kokapstrāde- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studenti apgūst praktiskas zināšanas un iemaņas darbam ar mūsdienīgām kokapstrādes projektēšanas un ražošanas tehnoloģijām, zināšanas kokapstrādes uzņēmumu vadībā un koksnes izstrādājumu mārketingā. Apakšprogrammas: - Koksnes produkti un tehnoloģijas - Rūpnieciskais dizains - Koksnes produktu mārketings un loģistika. Karjeras iespējas: Absolventi var strādāt vadošos amatos koksnes mehāniskās apstrādes uzņēmumos, koksnes produktu dizaina, mārketinga un loģistikas jomā, konsultatīvajos dienestos, vides aizsardzības un produkcijas kvalitātes novērtēšanas organizācijās, valsts pārvaldē, kā arī veidot karjeru zinātniskajā darbā. Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Meža darbi un mežkopība, Meža ekonomika un politika, Koksnes materiāli un tehnoloģija, Zemes ierīcība, Ekonomika, Uzņēmējdarbības vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde, Informācijas tehnoloģijas. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Dizains un amatniecība- Prof. bak. studijas

  Studiju programmā ir iespēja specializēties šādās jomās: - tekstiltehnoloģijas un dizains, - koka/metāla tehnoloģijas un dizains. Studiju laikā Erasmus programmas ietvaros tiek apmaksāta iespēja 3 mēnešus studēt partneraugstskolās Mākslas un dizaina nacionālajā koledžā Īrijā, Suleyman Demirel Universuty Turcijā un Šiauliai universitātē Lietuvā. Karjeras iespējas: Absolventi var strādāt dažāda lieluma uzņēmumos, veikt pakalpojumu sniegšanu, nodarboties ar uzņēmējdarbību. Absolventi iegūst tiesības turpināt studijas maģistrantūrā. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages