• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 84 items
 1. Cvetličar

  S končanim programom si usposobljen/a za: načrtovanje in organizacijo lastnega dela; načrtovanje in skiciranje cvetličnih vezav in dekoracij v prostoru v različnih stilih oblikovanja; izbiro, pripravo in uporabo materialov in pripomočkov za izdelavo različnih cvetličarskih izdelkov; izbiro, pripravo in uporabo različnih vrst rezanega cvetja, zelenja in lončnic za izdelavo cvetličnih vezav in dekoracij; izdelavo cvetličnih vezav in dekoracij v prostoru za različne priložnosti ob upoštevanju trendov ter njihovo oskrbo; izdelavo osnovnega in dopolnilnega aranžerskega materiala; • skladiščenje in vzdrževanje rezanega cvetja, zelenja in aranžerskega materiala; izdelavo enostavnih kalkulacij in trženje cvetličarskih izdelkov in storitev; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci in strankami; uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za iskanje, obdelavo in vrednotenje podatkov pri svojem delu; odgovorno ravnanje na delovnem mestu za zagotavljanje lastne varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameBiotehniška šola Maribor

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Cvetličar

  S končanim programom si usposobljen/a za: načrtovanje in organizacijo lastnega dela; načrtovanje in skiciranje cvetličnih vezav in dekoracij v prostoru v različnih stilih oblikovanja; izbiro, pripravo in uporabo materialov in pripomočkov za izdelavo različnih cvetličarskih izdelkov; izbiro, pripravo in uporabo različnih vrst rezanega cvetja, zelenja in lončnic za izdelavo cvetličnih vezav in dekoracij; izdelavo cvetličnih vezav in dekoracij v prostoru za različne priložnosti ob upoštevanju trendov ter njihovo oskrbo; izdelavo osnovnega in dopolnilnega aranžerskega materiala; • skladiščenje in vzdrževanje rezanega cvetja, zelenja in aranžerskega materiala; izdelavo enostavnih kalkulacij in trženje cvetličarskih izdelkov in storitev; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci in strankami; uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za iskanje, obdelavo in vrednotenje podatkov pri svojem delu; odgovorno ravnanje na delovnem mestu za zagotavljanje lastne varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameBiotehniški center Naklo, Srednja šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Cvetličar

  S končanim programom si usposobljen/a za: načrtovanje in organizacijo lastnega dela; načrtovanje in skiciranje cvetličnih vezav in dekoracij v prostoru v različnih stilih oblikovanja; izbiro, pripravo in uporabo materialov in pripomočkov za izdelavo različnih cvetličarskih izdelkov; izbiro, pripravo in uporabo različnih vrst rezanega cvetja, zelenja in lončnic za izdelavo cvetličnih vezav in dekoracij; izdelavo cvetličnih vezav in dekoracij v prostoru za različne priložnosti ob upoštevanju trendov ter njihovo oskrbo; izdelavo osnovnega in dopolnilnega aranžerskega materiala; • skladiščenje in vzdrževanje rezanega cvetja, zelenja in aranžerskega materiala; izdelavo enostavnih kalkulacij in trženje cvetličarskih izdelkov in storitev; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci in strankami; uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za iskanje, obdelavo in vrednotenje podatkov pri svojem delu; odgovorno ravnanje na delovnem mestu za zagotavljanje lastne varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameGrm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Cvetličar

  S končanim programom si usposobljen/a za: načrtovanje in organizacijo lastnega dela; načrtovanje in skiciranje cvetličnih vezav in dekoracij v prostoru v različnih stilih oblikovanja; izbiro, pripravo in uporabo materialov in pripomočkov za izdelavo različnih cvetličarskih izdelkov; izbiro, pripravo in uporabo različnih vrst rezanega cvetja, zelenja in lončnic za izdelavo cvetličnih vezav in dekoracij; izdelavo cvetličnih vezav in dekoracij v prostoru za različne priložnosti ob upoštevanju trendov ter njihovo oskrbo; izdelavo osnovnega in dopolnilnega aranžerskega materiala; • skladiščenje in vzdrževanje rezanega cvetja, zelenja in aranžerskega materiala; izdelavo enostavnih kalkulacij in trženje cvetličarskih izdelkov in storitev; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci in strankami; uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za iskanje, obdelavo in vrednotenje podatkov pri svojem delu; odgovorno ravnanje na delovnem mestu za zagotavljanje lastne varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameŠola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Cvetličar

  S končanim programom si usposobljen/a za: načrtovanje in organizacijo lastnega dela; načrtovanje in skiciranje cvetličnih vezav in dekoracij v prostoru v različnih stilih oblikovanja; izbiro, pripravo in uporabo materialov in pripomočkov za izdelavo različnih cvetličarskih izdelkov; izbiro, pripravo in uporabo različnih vrst rezanega cvetja, zelenja in lončnic za izdelavo cvetličnih vezav in dekoracij; izdelavo cvetličnih vezav in dekoracij v prostoru za različne priložnosti ob upoštevanju trendov ter njihovo oskrbo; izdelavo osnovnega in dopolnilnega aranžerskega materiala; • skladiščenje in vzdrževanje rezanega cvetja, zelenja in aranžerskega materiala; izdelavo enostavnih kalkulacij in trženje cvetličarskih izdelkov in storitev; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci in strankami; uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za iskanje, obdelavo in vrednotenje podatkov pri svojem delu; odgovorno ravnanje na delovnem mestu za zagotavljanje lastne varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameŠolski center Ptuj, Biotehniška šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Gospodar na podeželju

  S končanim programom si usposobljen/a za: načrtovanje in organizacijo lastnega dela; samostojno izvajanje tehnoloških postopkov na podlagi načrta kmetijske proizvodnje; izvajanje del v rastlinski pridelavi v skladu z načeli varstva rastlin in okolja; oskrbo domačih živali skladno z etološkimi načeli; izvajanje del s kmetijskimi stroji, napravami, orodji in pripomočki ter opravljanje osnovnih vzdrževalnih del v skladu z načeli varstva pri delu; spravilo, transport in skladiščenje kmetijskih pridelkov; pripravo kmetijskih pridelkov in izdelkov za prodajo, izdelavo enostavnih kalkulacij in prodajo kmetijskih pridelkov, izdelkov in storitev; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci; uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za iskanje, obdelavo in vrednotenje podatkov pri svojem delu; odgovorno ravnanje na delovnem mestu za zagotavljanje lastne varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameBiotehniška šola Rakičan

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Gospodar na podeželju

  S končanim programom si usposobljen/a za: načrtovanje in organizacijo lastnega dela; samostojno izvajanje tehnoloških postopkov na podlagi načrta kmetijske proizvodnje; izvajanje del v rastlinski pridelavi v skladu z načeli varstva rastlin in okolja; oskrbo domačih živali skladno z etološkimi načeli; izvajanje del s kmetijskimi stroji, napravami, orodji in pripomočki ter opravljanje osnovnih vzdrževalnih del v skladu z načeli varstva pri delu; spravilo, transport in skladiščenje kmetijskih pridelkov; pripravo kmetijskih pridelkov in izdelkov za prodajo, izdelavo enostavnih kalkulacij in prodajo kmetijskih pridelkov, izdelkov in storitev; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci; uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za iskanje, obdelavo in vrednotenje podatkov pri svojem delu; odgovorno ravnanje na delovnem mestu za zagotavljanje lastne varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameBiotehniški center Naklo, Srednja šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Gospodar na podeželju

  S končanim programom si usposobljen/a za: načrtovanje in organizacijo lastnega dela; samostojno izvajanje tehnoloških postopkov na podlagi načrta kmetijske proizvodnje; izvajanje del v rastlinski pridelavi v skladu z načeli varstva rastlin in okolja; oskrbo domačih živali skladno z etološkimi načeli; izvajanje del s kmetijskimi stroji, napravami, orodji in pripomočki ter opravljanje osnovnih vzdrževalnih del v skladu z načeli varstva pri delu; spravilo, transport in skladiščenje kmetijskih pridelkov; pripravo kmetijskih pridelkov in izdelkov za prodajo, izdelavo enostavnih kalkulacij in prodajo kmetijskih pridelkov, izdelkov in storitev; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci; uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za iskanje, obdelavo in vrednotenje podatkov pri svojem delu; odgovorno ravnanje na delovnem mestu za zagotavljanje lastne varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameŠolski center Ptuj, Biotehniška šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Gozdar

  S končanim programom si usposobljen/a za: načrtovanje in organizacijo lastnega dela; izvajanje del v gozdu ob upoštevanju varstva pri delu; izvedbo poseka, obdelavo drevesa in krojenje debla; vlačenje in zbiranje sortimentov ter delo na rampnem prostoru; opravljanje sečnje in spravila lesa v posebnih in izrednih razmerah; vzdrževanje funkcij gozda ter gozdnih prometnic in manjših vodotokov; vzdrževanje ročnega orodja, motornih žag in pripomočkov za delo v gozdu in gozdnih drevesnicah; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci; uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za iskanje, obdelavo in vrednotenje podatkov pri svojem delu; odgovorno ravnanje na delovnem mestu za zagotavljanje lastne varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameSrednja gozdarska in lesarska šola Postojna

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Gozdarski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: načrtovanje, vodenje in spremljanje dela v gozdni proizvodnji in dejavnostih; kakovostno izvajanje dela in nalog pri gojenju in varstvu gozdov, zagotavljanju ekoloških ter socialnih funkcij gozda ter v gozdnem drevesničarstvu; kakovostno načrtovanje gospodarjenja s prosto živečimi živalmi; trženje gozdno lesnih proizvodov; kakovostno izdelavo sečno spravilnih načrtov, nadziranje del v gozdnem delovišču ter vodenje evidenc o opravljenem delu; odgovorno urejanje gozdov ter pridobivanje dendrometričnih parametrov; uporabo gozdarskih strojev in naprav ob upoštevanju predpisov varnega dela; sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki in strankami ob uporabi temeljne strokovne terminologije s področja gozdarstva; komuniciranje s sodelavci, strankami in drugimi pri organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog ter reševanju problemov; uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije za sporazumevanje ter načrtovanje, organiziranje gospodarnega dela in delovnih postopkov na poklicnem področju; varovanje in racionalno uporabo naravnih virov, energije in surovin pri izvajanju del v gozdarstvu. ...

  Provider NameSrednja gozdarska in lesarska šola Postojna

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages