• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 49 items
 1. Entrepreneurship & Innovation

  Das Studium prägt das innovative Denken und verantwortungsvolle unternehmerische Verhalten in realen Projekten: Im Rahmen des Studiums haben Sie die Möglichkeit, Businesspläne und Geschäftsmodelle umzusetzen, ein reales Startup zu gründen und es im Markt weiterzuentwickeln. ...

  Provider NameNew Design University Privatuniversität GesmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich
 2. Accounting, Auditing and Taxation

  The study programme Accounting, Auditing and Taxation deals with theories, methods and instruments of managerial accounting and controlling, financial accounting, auditing and business taxation. The master programme Accounting, Auditing and Taxation is divided into the compulsory modules research methods, managerial accounting, auditing, business taxation, managerial decision-making and accounting in organisations, the social and organisational context of accounting and the defence of the master thesis. Students can specialise in the course of their studies. The first specialisation is to be chosen from the elective modules basic problems of managerial accounting, international auditing standards and assurance services and tax planning and taxation. The second specialisation is to be chosen from the elective modules managerial accounting and development capacity, accounting and audit, and determination of taxable income and tax statement policy. Moreover, students have to choose an additional elective module. At the end of the degree programme a master thesis from one of the topics of the compulsory or elective modules is to be written. ...

  Provider NameUniversität Innsbruck

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol
 3. Banking and Finance (E)

  The aim of the master’s programme in Banking and Finance at the University of Vienna is a solid, well-grounded education in finance, especially in the areas of asset pricing and financial markets, banking and finance intermediation, and in corporate finance. The "core programme" includes the following courses: - Basics of finance - Decisions under uncertainty - Introductory econometrics - Core courses in finance (asset pricing, banking and financial intermediation, corporate finance) - Money and banking - Game theory and information economics In the "business orientation" specialisation students can choose between a specialisation in banking and in corporate finance. In the "science orientation" specialisation students will choose between a specialisation in banking, in corporate finance or in financial markets. ...

  Provider NameUniversität Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 4. Digital Business Innovation and Transformation (E)

  The aim of the degree course is to impart the specific “transformation skills” that will enable graduates to manage and accompany digitalisation processes in different “corporate environments”. Graduates will be able to work as change agents for digital transformations in companies. The programme lasts four semesters including the final examinations. Students will acquire additional foreign language skills and the necessary technical vocabulary in the English-taught master’s degree programme. This will enable them to work in an international environment. Students will select the topic for their master’s thesis at the end of the second semester. ...

  Provider NameIMC Fachhochschule Krems GmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich
 5. Economics (E)

  The Economics master's program at the WU offers an Applied Track and a Science Track. The majority of students choose the Applied Track as they prepare for careers in government, business or society. The Science Track is designed for students pursuing a career in scientific research. A major feature of the program is the application of rigorous quantitative analysis emphasizing data to a broad range of policy and business issues. ...

  Provider NameWirtschaftsuniversität Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 6. Sõjaväeline juhtimine maaväes

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80204 ...

  Provider NameKaitseväe Ühendatud Õppeasutused

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 7. Sisejulgeolek

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=84938 ...

  Provider NameSisekaitseakadeemia

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 8. Tradenomi (ylempi AMK), turvallisuusjohtaminen

  Opiskelijan osaamista ja valmiuksia kehitetään useilla osa-alueilla, joista keskeisiä ovat turvallisuuden johtaminen riskienhallintaprosesseissa, yksilön ja organisaation turvallisuuskäyttäytyminen, toiminnan jatkuvuuden varmistaminen, strateginen johtaminen, turvallisuuden johtaminen yrityksen kansainvälisessä toiminnassa ja kyberturvallisuus. Lisäksi opetustarjontaan kuuluu laaja valikoima opiskelijan itsensä vapaasti valitsemia opintoja tutkimus- ja kehittämisosaamisen, asiantuntijayhteisöjen johtamisen sekä käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnittelun aihepiireistä. Lisäksi opiskelija tekee opinnäytetyön, joka on luonteeltaan työelämää kehittävä. Koulutus perustuu opetuksen ja soveltavan T&K-toiminnan avulla tapahtuvaan turvallisuusklusterin innovatiiviseen kehittämiseen. Koulutus palvelee sekä yrityselämän että julkisen sektorin turvallisuusosaamisen tarpeita.   Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Jokaiseen opintojaksoon sisältyy keskimäärin 3 koulutuspäivää. Koulutuspäivissä korostuvat yhdessä oppiminen, työpajatyöskentely sekä yhteys tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Koulutuspäivien ulkopuolella hyödynnetään erilaisia verkko-oppimisen sovelluksia. Opintojaksoihin sisältyy soveltava kehittämistehtävä, joka toteutetaan joko yksin tai pienryhmässä. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa ja se on kestoltaan 1,5 - 2,5 vuotta. ...

  Provider NameLaurea University of Applied Sciences, Espoo Leppävaara

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Tradenomi (ylempi AMK), turvallisuusjohtaminen

  Opiskelijan osaamista ja valmiuksia kehitetään useilla osa-alueilla, joista keskeisiä ovat turvallisuuden johtaminen riskienhallintaprosesseissa, yksilön ja organisaation turvallisuuskäyttäytyminen, toiminnan jatkuvuuden varmistaminen, strateginen johtaminen, turvallisuuden johtaminen yrityksen kansainvälisessä toiminnassa ja kyberturvallisuus. Lisäksi opetustarjontaan kuuluu laaja valikoima opiskelijan itsensä vapaasti valitsemia opintoja tutkimus- ja kehittämisosaamisen, asiantuntijayhteisöjen johtamisen sekä käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnittelun aihepiireistä. Lisäksi opiskelija tekee opinnäytetyön, joka on luonteeltaan työelämää kehittävä. Koulutus perustuu opetuksen ja soveltavan T&K-toiminnan avulla tapahtuvaan turvallisuusklusterin innovatiiviseen kehittämiseen. Koulutus palvelee sekä yrityselämän että julkisen sektorin turvallisuusosaamisen tarpeita.   Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Jokaiseen opintojaksoon sisältyy keskimäärin 3 koulutuspäivää. Koulutuspäivissä korostuvat yhdessä oppiminen, työpajatyöskentely sekä yhteys tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Koulutuspäivien ulkopuolella hyödynnetään erilaisia verkko-oppimisen sovelluksia. Opintojaksoihin sisältyy soveltava kehittämistehtävä, joka toteutetaan joko yksin tai pienryhmässä. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa ja se on kestoltaan 1,5 - 2,5 vuotta. ...

  Provider NameLaurea University of Applied Sciences, Espoo Leppävaara

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Sotatieteiden maisteri (Viranomaisyhteistyön koulutusohjelma)

  Sotatieteiden maisterin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto) on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Se suoritetaan kahdessa vuodessa. Tutkinto sisältää: - pääaineen syventävät opinnot (80 op, ml. pro gradu -tutkielma) - sivuaineopinnot (25 op) - asiantuntijuutta syventävä harjoittelu (10 op) - kieli- ja viestintäopinnot (5 op). ...

  Provider NameMaanpuolustuskorkeakoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages