• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 16 items
 1. Medicin

  Du stifter bekendtskab med en bred vifte af sygdomsforløb og mulige behandlingsformer. Undervejs får du mulighed for at bruge teorierne i praksis ved praktikophold på hospitalsafdelinger eller klinikker.Ønsker du at arbejde som læge, skal du udover kandidatuddannelsen tage en klinisk basisuddannelse og en speciallægeuddannelse. Du kan derefter finde beskæftigelse forskellige steder i sundhedssektoren. Nogle kandidater bliver ansat som forskere på universiteter eller finder job i medicinalindustrien. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Folkesundhedsvidenskab

  Uddannelsen handler også om sundhedsvæsen og politik, og på kandidatuddannelsen går du et skridt videre med de teorier og metoder, du har lært på bacheloruddannelsen.Som færdiguddannet kandidat har du mulighed for at arbejde inden for mange forskellige områder i både den offentlige og den private sektor. Det kan fx være inden for sundhedsplanlægning og -administration samt inden for analyse, udvikling, rådgivning, undervisning og forskning. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Optometri og synsvidenskab

  Du lærer på baggrund af din viden at stille en diagnose og at indgå i et behandlingsforløb med inddragelse af patienten. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for hospitals- og sundhedsvæsenet med såvel klinisk arbejde som forskning og undervisning. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Odontologi

  Undervisningen bygger videre på det, du har lært på bachelordelen, og du dygtiggør dig primært i det tekniske og håndværksmæssige arbejde, men lærer samtidig om patientforståelse og menneskelig kontakt. Som færdiguddannet kandidat i odontologi kan du blive ansat som tandlæge og efter det første år søge autorisation som selvstændig tandlæge. Du kan også vælge at forske eller undervise. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Farmaci

  Du lærer også om de vigtigste sygdomsmekanismer, og om hvordan lægemiddelstoffer kan påvirke kroppen på cellulært niveau og på organniveau. Som uddannet farmaceut kan du arbejde inden for bl.a. medicinalindustrien, biotekindustrien samt på apoteker og sygehuse. Du har også mulighed for at blive apoteker og lede driften af et apotek. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Sundhedsfaglig kandidat

  Du får indsigt i relevante teorier og metoder, ligesom du får undervisning i bl.a. klinisk epidemiologi og biostatistik og lærer om kvalitetsudvikling, medicinsk teknologi, sundhedsøkonomisk evaluering og organisation. Som færdiguddannet sundhedsfaglig kandidat vil du typisk finde job inden for sundhedsområdet, hvor du kan arbejde med kvalitetssikring og sundhedsorienterende information. Nogle kandidater bliver også ansat som forskere i den kliniske sektor og i den private lægemiddelsektor. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Humanbiologi

  Du har bl.a. fag som farmakologi, der er læren om lægemidler, anatomi, som er studiet af levende organismers ydre form og indre opbygning, samt fysiologi, som er læren om den levende organismes funktioner. Uddannelsen giver dig jobmuligheder i både private og offentlige virksomheder. Du vil fx kunne varetage forsknings- og udviklingsopgaver inden for medicinalindustri, miljøsektor, bioteknologi samt levnedsmiddelteknologi. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Klinisk sygepleje

  Uddannelsen giver dig desuden viden om sundhedsteknologi og telemedicin og forståelse for brugen heraf, ligesom du lærer at bruge ny forskningsbaseret viden i klinisk praksis. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for bl.a. hospitalsvæsenet, psykiatriske institutioner og sundhedsplejen. Du vil også kunne arbejde som konsulent i den offentlige sektor, patientforeninger og andre interesseorganisationer. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. It og sundhed

  Du opnår viden om brugen af informations- og kommunikationsteknologi i en sundhedsmæsig sammenhæng med vægt på betydningen af intelligent og tilgængelig teknologi. Som færdiguddannet kan du fx arbejde med udvikling, implementering og drift af nye it-løsninger inden for sundheds-it, sundhedsteknologi eller velfærdsteknologi. Du kan få job både i det private erhvervsliv hos leverandører eller i det offentlige på fx hospitaler eller i kommuner. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Lægemiddelvidenskab

  Du har fag inden for farmakologi, medicinalkemi, biokemi og molekylær biologi samt undervisning i medicinske fag. Du lærer både at arbejde med selve fremstillingen af lægemidler og med interaktionen mellem samfund, forbruger og lægemidler. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne besidde stillinger inden for forskning og undervisning. Du har også mulighed for at få job i medicinalindustrien og den kemiske industri. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages