• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4814 items
 1. Āzijas studijas- Bak. studijas

  2017. gada uzņemšanā noteiktas šādas apakšprogrammas: Tuvo Austrumu studiju (arābu vai turku valoda); Sinoloģijas (ķīniešu valoda vai korejiešu valoda); Japānas studiju. Budžeta un maksas vietas studiju programmā tiek noteiktas katrā apakšprogrammā. Minimālais studējošo skaits ir noteikts programmā kopā. Āzija, kā pasaules kultūru un valodu kontinents, ietver sevī 21. gadsimta sākumā dominējošo civilizāciju pamatus: Rietumu un Austrumu civilizācijas. Mūsdienās studēt vienu no Āzijas kultūrām un valodām nozīmē intelektuāli iesaistīties pasaules daudzšķautņainajā attīstībā. Apgūstamās prasmes ļauj plašāk uztvert kultūru atšķirības nozīmi laikmetā, kurā mūsu pasaules redzējums nevar aprobežoties ar vienu kultūru. Jēdziens „kultūra” izprotams ļoti plaši. Tas ietver gan literārās, reliģiskās un mākslu tradīcijas no aizsākumiem līdz mūsdienām, gan arī sabiedriskās, ekonomiskās un politiskās dzīves pamatus. Bakalaura programmā liels uzsvars ir valodas mācībai un ar izvēlēto valodu saistītās kultūras izpētei. Valodas apguvi sekmē programmā iesaistītie ārzemju mācību spēki, kuri māca savu dzimto valodu. Āzijas studiju bakalaura programmā pastāv apakšprogrammas – Japānas studiju (līdzās teorētiskajām studijām apgūst japāņu valodu un hieroglifiku), Sinoloģijas (ķīniešu un senķīniešu valodu; no 2013./2014.ak.g. – korejiešu valodu) un Tuvo Austrumu studijas (arābu vai turku valodu). Sinoloģijas apakšprogrammā minēto valodu vietā ir iespēja izvēlēties korejiešu valodu (ja studējošo interese nodrošina grupas izveidi). Apakš ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Østeuropastudier

  Du lærer om flere af de østeuropæiske landes historie og kultur. En del af undervisningen tager udgangspunkt i den kommunistiske styreform, som i mange år har præget Østeuropa.Du kan efter bacheloruddannelsen læse videre på en kandidatuddannelse. Der vil være jobmuligheder inden for kommunikation, formidling og oversættelse. Det kan fx være i virksomheder, der har afdelinger eller samarbejdspartnere i Østeuropa. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Østeuropastudier

  Du udvikler desuden dine kompetencer inden for formidling og sprogfærdighed. Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for et eller flere områder. Med en afsluttet kandidatuddannelse kan du finde beskæftigelse inden for undervisning, forskning og formidling. Du kan også finde arbejde i virksomheder eller organisationer, der arbejder med Østeuropa som fx konsulent, projektleder, kulturmedarbejder eller eksportassistent. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Ægyptologi

  Du læser tekster om Ægypten og studerer primære kilder, det vil sige originale ting og indskrifter fra den ægyptiske oldtid. Ligeledes får du viden om kunst og videnskab i tiden under de ægyptiske faroer.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende bl.a. have mulighed for at arbejde på museer eller inden for undervisning og forskning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Ægyptologi

  Der bliver især fokuseret på tekstlæsning og kildeanalyse, og du vil udvikle dine færdigheder i det ægyptiske sprog. Du vil samtidig fortsat studere den oldægyptiske civilisations samfundsforhold, historie, religion, kunst og videnskab. Kandidater i ægyptologi vil fx kunne arbejde med undervisning og forskning og på museer. Men det er også muligt at finde job inden for bl.a. administration og kulturformidling. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Yrkesutbildning i konstpedagogik

  Yrkesutbildning baserad på praktiskt verkstadsarbete med inriktning mot entreprenörskap eller anställning. Kursen lär dig handleda grupper med tonvikt på att frigöra skaparkraft, arbeta med färg, form och gestaltning, bildanalys och diskussion, använda bilden som ett språk. ...

  Provider NameSunderby folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Your Silence Will Not Protect You: Projektåret

  På vilka sätt upprätthålls maktstrukturer inom språket? Hur ser relationen ut mellan tid, rum, förtryck och handling? Hur kan vi skapa kollektiva platser där vi både kan dela våra egna skrivprojekt med varandra och hitta gemensamma projekt? Your Silence Will Not Protect You: Projektåret är en skrivarkurs för dig som vill jobba med litterära projekt tillsammans med andra och samtidigt utforska frågor om språk, form och makt. Kursen riktar sig till dig som redan har gått ett år på Your Silence Will Not Protect You eller har andra liknande erfarenheter. ...

  Provider NameKvinnofolkhögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Your Silence Will Not Protect You- distans

  Vad behöver vi för att skriva? Vilka villkor och möjligheter skapar tid och rum för språk? Hur bryter vi tystnader? En skrivarkurs för dig som vill skriva skönlitterärt. ...

  Provider NameKvinnofolkhögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Yleinen kirjallisuustiede, filosofian maisteri (2 v)

  Yleisessä kirjallisuustieteessä opiskellaan ja tutkitaan maailmankirjallisuutta sen historiallisissa, kulttuurissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa. Opinnot antavat valmiudet tarkkaan tekstianalyysiin, kirjallisuuden ymmärtämiseen teoreettisen ja historiallisen tiedon avulla sekä itsenäiseen tieteelliseen ajatteluun. Yleisen kirjallisuustieteen syventävien opintojen tavoitteena on laajentaa ja syventää kirjallisuushistoriallista ja teoreettista tietämystä sekä saavuttaa taso, jolla opiskelija kykenee kirjallisuuden ilmiöiden itsenäiseen tieteelliseen tarkasteluun.   ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Yleinen kielitiede, filosofian maisteri (2 v)

  Yleinen kielitiede on kielen teoria- ja menetelmäoppia. Oppiaineessa kieltä lähestytään eri suunnilta ja monien menetelmien tuottamia tuloksia tarkastellen. Näin luodaan syvä teoreettinen ja metodinen kokonaiskuva kielen käytöstä ja käyttäjistä, sen rakenteesta ja monimuotoisuudesta. Itä-Suomen yliopistossa yleisen kielitieteen erityisinä tutkimusaloina ovat psykolingvistiikka ja kognitiivinen kielitiede sekä kieliteknologia. Katso lisätietoja: http://www.uef.fi/web/hum/yleinen-kielitiede ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages