• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 363 items
 1. Wireless Communications Engineering, Master's Programme in Electrical Engineering, Master of Science (Technology) (2y)

  The degree studies of 120 ECTS comprise of basic studies, advanced studies and elective (supplementary) studies (87 ECTS), advanced practical training (3 ECTS), and the MSc thesis (30 ECTS). The students form the supplementary studies module themselves and it can include another option’s core courses (e.g. electronics design, computer engineering), forming a module of minor studies. Apart from engineering studies, this individual, self-planned module may contain science and commercial studies to complement the degree. University courses above elementary studies are acceptable. Furthermore, this module includes Finnish language studies as the number of these is limited to 10 ECTS. Students must draft a personal study plan (PSP), approved by degree program representatives, during their first autumn term and before starting any elective courses available. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. User Experience, Information Technology, Master of Science (Technology)

  Tampere University of Technology offers its students an opportunity for a broad, cross-disciplinary education. A rich variety of minor studies and supplemental courses are available as well as the opportunity to concentrate purely on major studies. In fact, each degree is a unique combination of studies the individual student has found most interesting. Multidisciplinary study modules and the opportunity to combine a variety of subjects expand the scope of the programme and ensure a broad range of career opportunities in both industry and academia. Master's Degree Programme in Information Technology makes use of various teaching methods – not only lectures, but also exercises, seminars, laboratory work and web-based teaching are used in our courses. Those make the theoretical studies make sense! The studies are enriched with lots of practical hands-on exercises which are also important in competitiveness on the job market. The readiness for taking on responsibilities in the working life is gradually built up throughout the studies. ...

  Provider NameTampere University of Technology, Faculty of Computing and Electrical Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Transfer application: Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus

  Tietojenkäsittelyn tradenomikoulutus koostuu teoriaopinnoista, projekteista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Perusopinnoissa saa vahvan pohjan projektityöskentelyyn, yritys- ja liiketoimintaan, kieliin ja viestintään sekä perusteet ohjelmointiin, tietoturvaan ja tietoverkkoihin. Ammattiopinnot kohdentuvat suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti: Datacenter -ratkaisujen opinnoissa opiskellaan eri käyttöjärjestelmiä, palvelinjärjestelmiä, virtualisointia, verkkoympäristöjä ja tietoturvaa. Ammattiopinnot toteutetaan tietojärjestelmälaboratoriossa tai virtualisoitujen ympäristöjen avulla painottaen laajasti omakohtaista tekemistä ja käytännön harjoittelua. Datacenter – suuntautumisessa opiskelijat saavat työskennellä omassa, vain opiskelukäyttöön tarkoitetussa konesalissa, johon he saavat ylläpitäjän oikeudet. Konesali on erittäin monipuolinen, tehokas ja edustaa markkinoiden uusimpia teknologioita. Oma konesali on Suomessa ainutlaatuinen opiskeluympäristö. Projektiopintojen kautta myös datacenter-opiskelijoilla on mahdollista erikoistua pelien palvelinratkaisuihin, toteutukseen ja ylläpitoon. Pelialan opinnoissa opiskellaan peliohjelmoinnin, peligrafiikan tai pelituottamisen osa-alueilla. Käytännössä opintojen toinen vuosi toteutetaan pääsääntöisesti englannin kielellä ja kansainvälistymisestä kiinnostuneille KAMK tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja. Pelialan koulutuksen johtoajatus on oikeissa peliprojekteissa työskenteleminen. Eri erikoistumisvaihtoehtoihin suuntautuvista opiskelijoista kootaan noin 4 -5 hengen tiimejä ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Business

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Tradenomi AMK, tietojenkäsittely, päivätoteutus

  atso tietojenkäsittelyn opetussuunnitelma TK-2017. Tietojenkäsittelyn opiskelijat saavat opettajien ohjauksessa suorittaa oikeiden asiakkaiden, erityisesti Vaasan seudun IT-yritysten toimeksiantoja. Opiskelijat voivat toteuttaa esimerkiksi webbisivuja tai nettikauppapaikkoja, ohjelmistojen käytettävyystestauksia, tuottaa graafisia palveluita tai testata erilaisia verkkoratkaisuja. Asiakastoimeksiantojen ansiosta opiskelija pääsee luomaan kontakteja mielenkiintoisiin yrityksiin tulevaisuuden työuraansa silmällä pitäen. Koulutus tarjoaa myös mahdollisuuksia osallistua kansallisiin tai kansainvälisiin hankkeisiin tai tutkimusprojekteihin. Työharjoittelu on tärkeä osa opiskelua ja valmentaa jo opiskeluaikana yhä vaativampiin tehtäviin ja helpottaa työelämään siirtymistä. Tietojenkäsittelyn työharjoittelu kestää 20 viikkoa. Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa hallitsevansa ammatin perusteet, valitsemansa tutkimusaiheen sekä kyvykkyytensä itsenäiseen ongelmanratkaisuun. Tiivis yhteistyö työelämän kanssa tarjoaa mielenkiintoisia harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita. ...

  Provider NameVaasa University of Applied Sciences, Vaasa UAS - School of Business

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Tradenomi (ylempi AMK), tietojärjestelmäosaaminen, haku syksyllä 2016

  Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelmassa opiskelu syventää laaja-alaisesti opiskelijan ammatillisia tietoja ja taitoja sekä kehittää myös opiskelijan taustayrityksen tai -organisaation toimintaa. Opintojen alkuvaiheessa opiskelija keskittyy metodisten ja henkilökohtaisten valmiuksiensa kehittämiseen. Toinen lukukausi menee tietojärjestelmien ja niihin liittyvän osaamisen syventämiseen. Toisen lukukauden jälkeen opiskelija käy käsiksi tietojärjestelmäosaamisen syventäviin opintojaksoihin ja laajentaa tuntemistaan vaihtoehtoisten ja vapaasti valittavien opintojen ja opinnäytetyön avulla. Tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa 2-3 vuodessa, mutta se on mahdollista suorittaa 1,5 vuodessa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelu koostuu etätehtävistä ja pääasiassa arki-iltoina toteutettavista lähitapaamisista, joita on ensimmäisenä ja toisena lukukautena noin 2-3 kertaa viikossa ja myöhemmin noin 1-8 kertaa kuukaudessa riippuen opiskelijan valitsemista opinnoista. Vaihtoehtoisilla opinnoilla voi olla muitakin toteutustapoja kuten esimerkiksi intensiivi- tai virtuaalitoteutus. Opiskelussa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä. Opinto-opas. ...

  Provider NameHaaga-Helia University of Applied Sciences, Helsinki Pasila campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Tradenomi (ylempi AMK), tietojärjestelmäosaaminen, haku keväällä 2017

  Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelmassa opiskelu syventää laaja-alaisesti opiskelijan ammatillisia tietoja ja taitoja sekä kehittää myös opiskelijan taustayrityksen tai -organisaation toimintaa. Opintojen alkuvaiheessa opiskelija keskittyy metodisten ja henkilökohtaisten valmiuksiensa kehittämiseen. Toinen lukukausi menee tietojärjestelmien ja niihin liittyvän osaamisen syventämiseen. Toisen lukukauden jälkeen opiskelija käy käsiksi tietojärjestelmäosaamisen syventäviin opintojaksoihin ja laajentaa tuntemistaan vaihtoehtoisten ja vapaasti valittavien opintojen ja opinnäytetyön avulla. Tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa 2-3 vuodessa, mutta se on mahdollista suorittaa 1,5 vuodessa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelu koostuu etätehtävistä ja pääasiassa arki-iltoina toteutettavista lähitapaamisista, joita on ensimmäisenä ja toisena lukukautena noin 2-3 kertaa viikossa ja myöhemmin noin 1-8 kertaa kuukaudessa riippuen opiskelijan valitsemista opinnoista. Vaihtoehtoisilla opinnoilla voi olla muitakin toteutustapoja kuten esimerkiksi intensiivi- tai virtuaalitoteutus. Opiskelussa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä. ...

  Provider NameHaaga-Helia University of Applied Sciences, Helsinki Pasila campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Tradenomi (ylempi AMK), Tietojenkäsittely ja liiketoimintaosaaminen

  Koulutus sisältää osaamista laajentavia ja syventäviä opintoja tietojenkäsittelyn, teknologiaosaamisen ja liiketoimintaosaamisen alalta. Opinnoissa korostuvat johtamisosaaminen ja kehittämisosaaminen. Lisäksi opiskelija valitsee omaa asiantuntijuuttaan syventääkseen opintoja mm. liiketoimintaosaamisesta, markkinoinnista, laskentatoimesta ja juridiikasta. Kaikissa opintojaksoissa korostuvat strateginen ajattelu ja kehittäminen. Koulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille työelämävalmiuksille eli kompetensseille. Näitä kompetensseja ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen. Opetussuunnitelmassa korostuu liiketoiminnan kehittäminen ja  innovatiivinen toiminta. Opetussuunnitelmaa, opintojaksojen sisältöjä ja oppimistavoitteita ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset, kehittämistarpeet ja kansainvälisyyden edellyttämät vaatimukset. ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Business

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus

  Opiskelu aloitetaan tiimeissä valmentajan ohjauksessa. Ensimmäisen opintovuoden aikana keskitytään monipuolisesti eri ICT-painopistealueiden perussisältöihin pääasiassa tiimi- ja projektioppimisen kautta. Syksyllä tiimiydyt case-opetuksen merkeissä ja otat haltuun oman henkilökohtaisen ICT-infran. Kevään aikana kaikki opetus nivoutuu työelämää simuloivaan ICT-projektiin, jonka tulokset esitellään jokakeväisessä Pelimessut-tapahtumassa. Opintojaksotarjonta ja sisältökuvaukset löytyvät opinto-oppaasta. Ensimmäisenä vuonna opiskelet ICT-perustaidot. Opiskelu tapahtuu valmennustiimeissä. Opetus on osallistavaa ja tiimityöllä on suuri merkitys. Kevään kaikki opinnot linkittyvät kehitysprojektiin, jossa sovelletaan ketterää projektityömallia. ICT-perustaitoihisi kuuluvat muun muassa Java-ohjelmointi, tietoverkkojen perusteet, www-tekniikat, digitaalinen grafiikka, toimistosovellukset, taulukkolaskenta ja tietokannat sekä tietotekninen logiikka. Video ensimmäisen vuoden toteutuksesta. Toisen vuoden aikana opiskelet ammatillisia aineita suuntautumispolkusi mukaisesti. Yhteiset opinnot tähtäävät liiketoimintaosaamisen kasvuun sekä viestintätaitojesi vahvistamiseen. Projektiopinnoissa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan oman suuntautumispolkusi sisäisiä projekteja. Kolmannen vuoden aikana täydennät ammatillista osaamistasi ja opiskelet myös muun muassa palvelu- ja liiketoimintaosaamista. Saat valmiudet yritystason projektienhallintaan, ymmärrät eri projektimalleja ja opit projektien johtamista. Osaat suunnitella ulkoise ...

  Provider NameTampere University of Applied Sciences, TAMK Main Campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Tornio

  Koulutuksessamme opit mitkä ovat digitaalisen liiketoiminnan menestystekijät, kuinka perinteistä liiketoimintaa uudistetaan, miten väistämätöntä muutosta johdetaan sekä erilaisia tapoja tuottaa ja hallita digitaalisia kokemuksia. Tätä osaamista tarvitaan työelämässä. Lapin ammattikorkeakoulun oppimisnäkemyksenä on osaamis-, ongelma-, ja projektiperustainen oppiminen. Liiketoiminnan digitalisaation koulutuksen opinnot on järjestetty 7 lukukausiteeman ympärille ja jokaisella lukukaudella toteutetaan asiakaslähtöinen kehitysprojekti. Oppiminen on yhteisöllistä ja jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijoiden, opettajien ja työelämän välillä. Aikaisemmin opiskeltu ja työssä hankittu osaaminen otetaan huomioon koulutuksessa Opintosi noudattavat ongelma- ja projektipohjaista oppimisnäkemystä ja niissä on vahva käytännön ote. Opiskelet osana kansainvälistä toimintaympäristöä ja teet kehitystehtäviä yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Ammatillinen kehityksesi etenee digitaalisen liiketoiminnan ja yrityksen perusteista niiden kehittämiseen ja johtamiseen, perinteisistä toimintaympäristöistä ekosysteemeihin ja nykyisten toimintojen digitalisaatiosta ennakoivaan kehittämiseen. Aiemmin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa osaksi opintojasi. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus, Pori

  Koulutuksen sisältöä ovat ICT-alan infrasktruktuurit, ohjelmointitaidot, järjestelmän määrittely- ja suunnittelutaidot, web-järjestelmien toteuttamistaidot, tietokantajärjestelmät, ohjelmistojen tuottaminen, palvelinjärjestelmät, virtualisointi ja verkkopalvelut. Näitä opiskelet: Ohjelmistojen tuottaminen teollisesti Ohjelmointi Tietoverkot ja järjestelmät Erikoistut joko ohjelmointiin tai vaativaan järjestelmähallintaan Data-analytiikka Teollinen internet (IoT)   ...

  Provider NameSatakunta University of Applied Sciences SAMK, SAMK Campus Pori

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages