• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1312 items
 1. Μaster's Degree (M.Sc.) in "Renewable Energy Systems". Pathways: a) Solar, thermal, photovoltaic and wind systems, b) Intelligent Zero Energy Buildings, Energy Buildings and Passive Solar Buildings. Department of Mechanical Engineering. Faculty of Applie

  The graduates of the Postgraduate Studies Programme titled "Renewable Energy Systems" have the following quality knowledge, competences, and skills at an international level on these fields:Solar Energy, Photovoltaic Systems, Wind Energy, Biomass, and Hybrid Energy, in order to analyse data of the energy potential over Renewable Energy Sources, design RES systems using innovative aspects in order to cover the energy loads and develop, install, evaluate RES projects, improve, and supervise the operation thereof, while effectively dealing with any problems, and combining the knowledge on RES with the knowledge on the science of Materials, Nanotechnology, and on ICT for new completive products. The graduates are also capable of designing the construction of Smart Energy Buildings and Zero Energy Buildings, by including RES technologies in the shell of the building, so that that the buildings, both individually and as communities, be converted to sustainable buildings and clean producers of energy, in a clean environment. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute (TEI) of Western Greece

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. Órás

  A képesítéssel rendelkező képes: mechanikus és elektromos órákat szerelni új elemet szerelni új üveget szerelni órákat eladásra felkészíteni az óratokok vízhatlanságát ellenőrizni ...

  Awarding bodyPIZZARO Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

  A képesítéssel rendelkező képes: szerelői ellenőrzést és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot végezni hibavédelmi (érintésvédelmi) módot megállapítani EPH kialakítást ellenőrizni védővezető és az üzemi nullavezető szétválasztását vizsgálni TN rendszer (nullázás) kialakítását ellenőrzi hurokimpedanciát mérni kioldószervet ellenőrizni, értékelni megengedettnél nagyobb hurok impedancia okát feltárni TT rendszer (védőföldelés) kialakítását ellenőrizni földelésiés földelési-hurok ellenállást mérni IT rendszer (szigetelt rendszer) érintésvédelmét ellenőrizni földelési ellenállást és zárlati áramot mérni védővezető nélküli hibavédelmi (érintésvédelmi) módokat ellenőrizni szigetelési ellenállás méréseket végezni, hibákat feltárni, és minősíteni mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíteni, értékelni érintésvédelmi minősítő iratot készíteni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. épületgépészeti szakmérnök

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: - E szakon végzett szakmérnök olyan szakmai ismeretekkel és menedzser szemléletmóddal rendelkezik, aki – a megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik birtokában – képes épületgépészeti tervezésre; - Képes továbbá a kivitelezés folyamatainak irányítására; - Valamint képes épületgépészeti vállalkozások, projektek komplex irányítására és vezetésére.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: - általános hő- és áramlástani, valamint környezetvédelmi és biztonságtechnikai ismeretek; - különféle épületgépészeti technikák és technológiák.   A képzés során megszerezhető ismeretek: - Hőtan, Áramlástan, Épületszerkezetek hőtechnikája, Közművek, Környezetvédelem, biztonságtechnika; - Szakma-specifikus tudáselemek: Vízellátás, csatornázás, Gázellátás, Fűtéstechnika, Lég- és klímatechnika, Épületgépészeti alapismeretek és tervezés, Épületgépészeti szabályozástechnika, Épületgépészeti szerelés és technológia, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.   Személyes adottságok, készségek: Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldás, eredményorientáltság.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: - A szakmérnöki szakképzettség birtokában az épületgépészeti szakmérnök alkalmas épületgépészeti szolgáltató ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. épületenergetikai szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakon végzettek ismerik:- a kapcsolódó szakterületek (épületszerkezettan, építészeti tervezés, épületgépészet, épületek villamos berendezései) fogalomrendszerét, szerkesztési elveit, gyakorlati megoldásait olyan mélységben, hogy az egyes szakterületek tervei egy harmonizált, összefüggő rendszert alkossanak,- az épületfelújítás, -karbantartás, -üzemeltetés energetikai, környezeti, állagvédelmi és komfort követelményeit.A szakon végzettek alkalmasak:- az épület környezetre gyakorolt hatásainak felmérésére az épület teljes életciklusára, a kibocsátás-csökkentés és az adaptáció célszerű módjainak alkalmazására,- épületszerkezetek és épületgépészeti rendszerelemek szerkezeti és funkcionális integrálására,- arra, hogy tevékenységükkel hozzájáruljanak a kibocsátás csökkentésre és az éghajlatváltozásra vonatkozó irányelvek megvalósításához.Személyes adottságok, készségek:- csoportmunkára, a társtervezőkkel való szoros és alkotó jellegű együttműködésre való készség kifejlesztése,- a kapcsolódó szakterületek (pl. városklíma, automatizálás) iránti nyitottság, kreativitás.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés során szerzett ismereteket az alábbi területeken használhatják a végzettek:- a szakirányú továbbképzést sikerrel elvégző szakmérnököktől az építészeti, épületgépészeti és villamos tervezés területén olyan innovatív megoldások várhatók, amelyek a társtervezők alkotó együttműködése révén alacsony energiafogyasztású, a körn ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. épületenergetikai passzívház tervező szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák:Az általános kompetenciák:- energiatermelési, energiagazdálkodási és az épületgépészeti rendszerek optimális üzemeltetésével kapcsolatos ismeretek elsajátítása.A szakmai kompetenciák:- épületek energetikai modellezése, elemzése,- energiafelhasználás minimalizálásával, épületek energetikai felújításával kapcsolatos ismeretek,- a kivitelezés folyamatainak irányítása. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Az épületenergetikai passzívház tervező szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon végzett szakmérnökök a megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik birtokában képesek a passzívház energetikai tervezésére.Fő tudáselemek:- általános hő- és áramlástani, valamint környezetvédelmi és biztonságtechnikai ismeretek,- különféle épületgépészeti technikák és technológiák ismerete,- az épületek energiafelhasználásának területén szerzett ismeretek és ezek összefüggése a fűtés-, lég- és klímatechnikai rendszerek működésének optimalizálásával és a megújuló energiaforrások hatékony felhasználásával,- energiatakarékos, passzívházak és zéró energiájú épületek tervezése, épületek energetikai felújítása.     Személyes adottságok és készségek:- precizitás, - szervezőkészség, - pontosság, - felelősségtudat, - elhivatottság, - helyzetfelismerés, - rendszerező képesség, - tervezés, - gyakorlatias feladatértelmezés, - kreativitás, - intenzív munkavégzés, - problémamegoldás. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A végzett hallgató a képzés során elsajátított ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. épületenergetikai passzívház tervező szakember

  Elsajátítandó kompetenciák: Az általános kompetenciák- energiatermelési, energiagazdálkodási és az épületgépészeti rendszerek optimális üzemeltetésével kapcsolatos ismeretek.A szakmai kompetenciák - épületek energetikai modellezése, elemzése,- energiafelhasználás minimalizálásával, épületek tervezésével, energetikai felújításával kapcsolatos ismeretek,- kivitelezés folyamatainak irányítása.Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Az épületek energiafelhasználásának ismeretei és ezek összefüggése a fűtés-, lég- és klímatechnikai rendszerek működésének optimalizálásával, megújuló energiaforrások hatékony felhasználásával.Energiatakarékos passzívházak és zéró energiájú épületek tervezése, épületek energetikai felújítása. Személyes adottságok és készségek:* a kapcsolódó szakterületek iránti nyitottság, * rendszerszintű gondolkodás, * helyzetfelismerés, tervezőkészség, * kreativitás, * eredményközpontúság, * elemzőkészség, * hatékonyság, * problémamegoldás,* precizitás, * szervezőkészség, * pontosság, * felelősségtudat, * elhivatottság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység-rendszerben:A végzett hallgatók a képzés során elsajátított ismeretanyagot felhasználva képessé válnak tervezői, illetve kivitelezői környezetben az épületek energiafelhasználásának elemzésére és ennek minimalizálásához szükséges megfelelő megoldások kiválasztására; az épületek energiafelhasználásának racionalizálására, figyelembe véve a benntartózkodók hőérzeti igényeit. Alkalmazva a szakmai törzsanyagban tanultakat képesek ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Élelmiszeripari gépésztechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: lemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) A B C 3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 3.1.2. 3116 Élelmiszeripari gépésztechnikus Élelmiszeripari gépésztechnikus 3.1.3. 3910 Műszaki ügyintéző 3.1.4. 8112 felismerni a jellemző élelmiszeripari műveleteket és azok gépeit élelmiszeripari üzemek gépsorait üzembe helyezni, üzemeltetni, karbantartani, javítani ellenőrizni a gépegységek működését felmérni a javításhoz szükséges alkatrészeket, anyagokat szét-, és összeszerelni a gépet, berendezést felismerni az élelmiszeriparban alkalmazott vezérlési és szabályozási körök működését egyszerű alkatrészt elkészíteni kézi és gépi alapeljárásokkal, hegesztéssel kiválasztani a feladatnak megfelelő anyagminőséget használni a gépészeti szabványokat munkája során betartani a munka-, tűzés környezetvédelmi előírásokat az élelmiszeripar különböző ágazataiban a technológiai folyamat legfőbb jellemzőit felismerni vállalkozási tevékenység alapvető feladatait elvégezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Zweiradmechanikermeister/Zweiradmechanikermeisterin

  Type of qualification This qualification is a nationwide standardised advanced vocational training. In the occupational context, vocational education and training in Germany has a multi-level system of advanced vocational training qualifications which are regulated in a nationally standardised manner. Within the scope of regulated advanced training, three levels of advanced training are differentiated. They differ with regard to competence requirements and the associated differing areas of possible company deployment. They require completion of a vocational qualification (in a recognised training occupation and/or recognised advance vocational training) or evidence of a comparable qualification. This then serves as the basis of the qualifications. Those completing the qualifications are equipped for the autonomous and responsible assumption of demanding tasks in companies. Advanced training courses leading to the qualification of master craftsman (e.g. master craftsman in the craft trades, certified master craftsman, certified industrial foreman, master craftsman in agriculture) are an example of the second level of advanced professional training. Master craftsman qualifications are mainly concentrated in the technical craft trades, industry and agriculture. The main task focuses of a master craftsman are autonomous management of a company, e.g. in the craft trades sector, or technical, organisational and human resources management of working groups at industrial or craft trade companies or other institutions. ...

  Awarding bodyChamber of Crafts and Trades

  Category: Qualifications Location: Germany
 10. Zweiradmechaniker Fachrichtung Motorradtechnik/Zweiradmechanikerin Fachrichtung Motorradtechnik

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. ...

  Awarding bodyChamber of Crafts and Trades, Chamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany

Pages