• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 284 items
 1. Agrologi (AMK)

  Keskeisiä ammatillisia osaamisalueita ovat: - kasvituotanto - kotieläintalous - metsätuotanto- bioenergia - ympäristönhoito- yrittäjyys- johtaminen. Opintojen alussa painotetaan ammatillista perusosaamista. Opintojen edetessä syvennät osaamistasi ratkomalla yrityksistä ja työpaikoilta nousevia ongelmia. Projektimainen työskentely kytkee opiskelun luontevasti alan viimeisimpään tietoon ja työtehtävissä tarvittavaan osaamiseen. Harjoittelussa, joka suoritetaan maatiloilla ja maaseutuyrityksissä sekä muissa agrologin työtehtävissä, täydennät käytännön työtaitojasi ja tutustut tuleviin ammattitehtäviisi kotimaassa ja ulkomailla. Täydennät osaamistasi vapaasti valittavilla opinnoilla, joita voit valita oman tai Oamkin muiden tutkinto-ohjelmien tarjonnasta tai muista kotimaisista ja ulkomaisista korkeakouluista. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Agrologi (AMK), hevostalous

  Kaikille kuuluvissa opinnoissa opiskelet hevostalouden lisäksi kotieläintaloutta kasvinviljelyä tuotannon ja talouden suunnittelua maatilan yritystoimintaa Opiskelet myös englanninkielisinä opintoina kestävää maankäyttöä. Laajennat ja syvennät osaamistasi profiloivien hevosaiheisten moduulien kautta (Hevosen hyvinvointi, Hevosalan palveluliiketoiminta, Ympäristövastuullinen talli ja Hevosalan verkostot ja tapahtumat) ja lisäksi voit erikoistua esimerkiksi maaseudun ja eri tuotantomuotojen kehittämiseen, maatalouskauppaan ja markkinointiin, tai metsätalouden, bioenergian tai luonnonmukaisen tuotannon suuntaan Opintojen loppupuolella valmentaudut hevostalouden asiantuntijaksi ja yrittäjäksi, joka osaa hyödyntää työssään uusinta tutkimustietoa ja tuotekehitystä. Harjoittelu on tärkeä osa opintoja. Kahdessa harjoittelujaksossa opit käytännön osaamista ja hankit pohjaa syventäville teoriaopinnoille. Maatilaharjoittelun suoritat oppilaitoksen hyväksymillä harjoittelutiloilla tai hevosyrityksissä. Koulutuksen toteutus Opiskelumuodot ovat hyvin monipuolisia. Opiskelet esimerkiksi lähiopetuksessa, verkko-opinnoissa, ryhmätöissä sekä hankkeissa tai projekteissa. Voit valita moduulikohtaisesti, miten opiskelet: päiväopiskelu tiimimäisesti koululla koulutilan ja ulkopuolelta tulleiden toimeksiantojen perusteella monimuotoinen opiskelu, jossa opiskelu kytketään omaan työhön omatoiminen opiskelu annettujen materiaalien ja tietoiskujen pohjalta Monimuotoisessa ja omatoimisessa opiskelussa läsnäoloa ensimmäisenä opiskeluvuote ...

  Provider NameHämeen ammattikorkeakoulu, Mustiala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Agrologi (AMK), hevostalous

  Ensimmäisten, kaikille yhteisten moduulien aikana opitaan kasvinviljelyn, kotieläintuotannon, tuotantotalouden ja maatalouden tuotantotekniikan perustaidot sekä hevosalan toimintamuodot. Profiloivien opintojen myötä agrologin tutkinnon suorittanut hallitsee monipuolisesti hevostalouden osaamisalueita, joita ovat esimerkiksi: hevosalan palveluliiketoiminta hevostallin ympäristövastuullisuus  hevosen hyvinvointi sekä muita biotalouden osaamisalueita, kuten esimerkiksi: maaseudun ja eri tuotantomuotojen kehittäminen maatalouskauppa ja -neuvonta metsätalous, bioenergia ja teknologia erikoiskasvit ja luonnonmukainen tuotanto   Opinnoissa ammattialan osaamisen rinnalla opitaan: vastuullisuutta työyhteisössä, yhteiskunnassa ja ympäristössä tiimityö- ja esiintymistaitoja luovia ongelmanratkaisutaitoja asiakaslähtöisyyttä suullista ja kirjallista viestintä- ja kielitaitoa toimimista kansainvälisissä ja digitaalisissa ympäristöissä Harjoittelu on tärkeä osa opintoja. Kahdessa harjoittelujaksossa opit käytännön osaamista ja saat valmiuksia syventäville teoriaopinnoille. Maatilaharjoittelun suoritat oppilaitoksen hyväksymillä harjoittelutiloilla. Asiantuntijaharjoittelun voi suorittaa omaa urakehitystä tukevassa työpaikassa.   Koulutuksen toteutus Opiskelumuodot joustavat opiskelijan valintojen mukaan. Tarjolla on kolme opiskelumallia, joista voi valita moduulikohtaisesti itselleen sopivan.   päiväopiskelu tiimin mukana koululla monimuotoinen opiskelu, jossa opiskelu kytketään omaan työhön omatoiminen opiskelu annettuje ...

  Provider NameHämeen ammattikorkeakoulu, Mustiala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot

  Kaikille kuuluvissa opinnoissa opiskelet kotieläintaloutta kasvinviljelyä tuotannon ja talouden suunnittelua maatilan yritystoimintaa Opiskelet myös englanninkielisinä opintoina kestävää maankäyttöä. Näiden lisäksi voit laajentaa ja syventää osaamistasi profiloivien aineiden kautta. Voit erikoistua esimerkiksi maaseudun ja eri tuotantomuotojen kehittämiseen maatalouskauppaan tai markkinointiin metsätalouden, bioenergian tai luonnonmukaisen tuotannon suuntaan maatalousteknologiaan Opintojen loppupuolella valmentaudut maatilatalouden asiantuntijaksi ja yrittäjäksi, joka osaa hyödyntää työssään uusinta tutkimustietoa ja tuotekehitystä. Harjoittelu on tärkeä osa opintoja. Kahdessa harjoittelujaksossa opit käytännön osaamista ja hankit pohjaa syventäville teoriaopinnoille. Maatilaharjoittelun suoritat oppilaitoksen hyväksymillä harjoittelutiloilla.   Koulutuksen toteutus Opiskelumuodot ovat hyvin monipuolisia. Opiskelet esimerkiksi lähiopetuksessa, verkko-opinnoissa, ryhmätöissä sekä hankkeissa tai projekteissa. Voit valita moduulikohtaisesti, miten opiskelet: päiväopiskelu tiimimäisesti koululla koulutilan ja ulkopuolelta tulleiden toimeksiantojen perusteella monimuotoinen opiskelu, jossa opiskelu kytketään omaan työhön omatoiminen opiskelu annettujen materiaalien ja tietoiskujen pohjalta. Monimuotoisessa ja omatoimisessa opiskelussa läsnäoloa ensimmäisenä opiskeluvuotena vaativat maataloustöihin (3 viikkoa opintojen alussa) ja navettatöihin (1 viikko sovittuna aikana) liittyvät harjoitukset. Muuten on pääsääntöis ...

  Provider NameHämeen ammattikorkeakoulu, Mustiala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot

  Ensimmäisten, kaikille yhteisten moduulien aikana opitaan kasvinviljelyn, kotieläintuotannon, tuotantotalouden ja maatalouden tuotantotekniikan perustaidot.   Profiloivien opintojen myötä agrologin tutkinnon suorittanut hallitsee monipuolisesti muita  biotalouden osaamisalueita, joita ovat esimerkiksi: maaseudun ja eri tuotantomuotojen kehittäminen maatalouskauppa ja -neuvonta metsätalous, bioenergia ja teknologia erikoiskasvit ja luonnonmukainen tuotanto Opinnoissa ammattialan osaamisen rinnalla opitaan: vastuullisuutta työyhteisössä, yhteiskunnassa ja ympäristössä tiimityö- ja esiintymistaitoja luovia ongelmanratkaisutaitoja asiakaslähtöisyyttä suullista ja kirjallista viestintä- ja kielitaitoa toimimista kansainvälisissä ja digitaalisissa ympäristöissä   Harjoittelu on tärkeä osa opintoja. Kahdessa harjoittelujaksossa opit käytännön osaamista ja saat valmiuksia  syventäville teoriaopinnoille. Maatilaharjoittelun suoritat oppilaitoksen hyväksymillä harjoittelutiloilla. Asiantuntijaharjoittelun voit suorittaa omaa urakehitystäsi tukevassa työpaikassa.   Koulutuksen toteutus   Opiskelumuodot joustavat opiskelijan valintojen mukaan. Tarjolla on kolme opiskelumallia, joista voit valita moduulikohtaisesti itsellesi sopivan. Tarjolla on:  päiväopiskelu tiimin mukana koululla monimuotoinen opiskelu, jossa opiskelu kytketään omaan työhön omatoiminen opiskelu annettujen materiaalien pohjalta. Läsnäoloa vaativia oppimistilanteita ovat ensimmäisenä opiskeluvuotena muun muassa maatalous- ja navettatöihin liittyvät h ...

  Provider NameHämeen ammattikorkeakoulu, Mustiala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot (60 op)

  Koulutukseen osallistuvalla ryhmällä on 15 opintopisteen laajuiset perehdyttävät opinnot, joissa opiskellaan opintojen suunnitteluun liittyvät asioita, tietotyövälineiden käyttöä sekä ruotsin ja englannin kieltä. Opiskelija syventää ja laajentaa osaamistaan valintansa mukaisesti mm. seuraavilla osaamisalueilla: uusiutuva energia biotalous maidontuotanto kasvavat yritykset kasvinviljely kehittynyt teknologia maataloudessa maaseutuyrittäjän liiketoimintaosaamisen kehittäminen hevosalan verkostot ja tapahtumat   Opinnoissa ammattialan osaamisen rinnalla opitaan: työelämän yleisiä taitoja vastuun ottamista itsestä, työyhteisöstä, yhteiskunnasta ja ympäristöstä luovia ongelmanratkaisutaitoja asiakaslähtöisyyttä viestintä- ja kielitaitoja suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa   Koulutuksen toteutus Agrologi (AMK) opinnot kestävät 1-2 vuotta, Opiskelija voi valita moduulikohtaisesti millä tavalla opiskelee. Tässä koulutuksessa opiskellaan lähtökohtaisesti monimuotoisella opiskelutavalla osallistumalla lähiopetukseen sen mukaisesti, missä aiheessa osallistuminen katsotaan tarpeelliseksi ja suorittamalla opintoja pääsääntöisesti etä- ja verkkotyöskentelynä. Lähiopetus tapahtuu Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan kampuksella. Osan moduuleista voi suorittaa myös kokonaan verkko-opintoina. Opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa profiloivia opintoja päiväopetuksen mukana, jolloin opiskelu tapahtuu Mustialan kampuksella päiväopiskelijaryhmän mukana. Päiväopetuksessa opiskellaan ryhmässä ja ...

  Provider NameHämeen ammattikorkeakoulu, Mustiala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus

  Keskityt monipuolisesti biotalouden ydintoimintoihin kuten kasvinviljelyyn, kotieläintalouteen ja metsätalouteen.  Opit miten uusiutuvista luonnonvaroista saadaan tuotettua ruokaa, energiaa, tuotteita ja palveluja tehokkaasti, kannattavasti ja ekologisesti kestävästi. Perehdyt biotalousalan perusteisiin ja kehittämiseen tähdäten joko maatilayrittäjyyteen, energiayrittäjyyteen tai biotalouden uusiin tuotteisiin ja palveluihin pohjautuvaan yrittäjyyteen. Lisäksi perehdyt biotalouden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä yrityksen johtamiseen. Hankit lisäksi vankat tiedot kansainvälisyydestä, ympäristönhoidosta ja tuotantoteknologiasta. Opiskelijalta voidaan periä erillinen todellisia hankinta- tai tuotantokustannuksia vastaava materiaalimaksu oppimateriaalista, työvälineistä, laitteista tai tarvikkeista, jotka jäävät opiskelijan käyttöön koulutuksen päätyttyä. Mikäli opiskelija hankkii vastaavan materiaalin muualta, häneltä ei peritä materiaalikuluja (VN asetus 1230/2009 2 §). ...

  Provider NameJyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK, Luonnonvara-ala, Saarijärvi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus

  Opiskelet monipuolisesti biotalouden ydintoimintoja kuten kasvinviljelyä, kotieläintaloutta ja metsätaloutta.  Opit miten uusiutuvista luonnonvaroista saadaan tuotettua ruokaa, energiaa, tuotteita ja palveluja tehokkaasti, kannattavasti ja ekologisesti kestävästi. Perehdyt biotalousalan perusteisiin ja kehittämiseen tähdäten joko maatilayrittäjyyteen, energiayrittäjyyteen tai biotalouden uusiin tuotteisiin ja palveluihin pohjautuvaan yrittäjyyteen. Lisäksi perehdyt biotalouden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä yrityksen johtamiseen. Hankit lisäksi vankat tiedot kansainvälisyydestä, ympäristönhoidosta ja tuotantoteknologiasta. Sinulla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen harjoittelun ja opiskelijavaihdon kautta.  ...

  Provider NameJyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK, Luonnonvara-ala, Saarijärvi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Agrologi (AMK), monimuotototeutus

  Agrologin opintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoitteluista. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opiskelija on aktiivinen toimija ja hän työskentelee erilaisissa tiloissa, ryhmissä, yhteisöissä ja verkko-oppimisympäristöissä. Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu erilaisista vuositeemoista, jotka ohjaavat opintovuosien sisältöjä. Vuositeemat ovat: 1. opiskeluvuosi: Maatalouden perusteet ja oppimisen taidot: Maataloutta oppimaan Maatilan perusprosesseja 2. opiskeluvuosi: Maaseudun elinkeinot – Suomi osana Eurooppaa Tuotantoprosessit ja toimintamallit Kansainvälinen toimintaympäristö 3. opiskeluvuosi: Yrittäjyys, työelämä ja verkostot Alan kehittämismahdollisuudet Tutkimus yrittäjän tukena 4. opiskeluvuosi: Maaseudun asiantuntijaksi Asiantuntija vaikuttajana Tulevaisuuden haasteita ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmen kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Agrologi (AMK), monimuotototeutus

  Agrologin opintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoitteluista. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opiskelija on aktiivinen toimija ja hän työskentelee erilaisissa tiloissa, ryhmissä, yhteisöissä ja verkko-oppimisympäristöissä. Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu erilaisista vuositeemoista, jotka ohjaavat opintovuosien sisältöjä. Vuositeemat ovat: 1. opiskeluvuosi: Maatalouden perusteet ja oppimisen taidot: • Maataloutta oppimaan • Maatilan perusprosesseja2. opiskeluvuosi: Maaseudun elinkeinot – Suomi osana Eurooppaa • Tuotantoprosessit ja toimintamallit • Kansainvälinen toimintaympäristö3. opiskeluvuosi: Yrittäjyys, työelämä ja verkostot • Alan kehittämismahdollisuudet • Tutkimus yrittäjän tukena4. opiskeluvuosi: Maaseudun asiantuntijaksi • Asiantuntija vaikuttajana • Tulevaisuuden haasteita ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmen kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages