• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 71 items
 1. Applied English Language

  28 Programos anotacija PR3 Būsimieji vertėjai studijuoja lietuvių kalbos kultūrą ir rašytinę komunikaciją, bendrąją kalbotyrą, psichologiją, filosofiją, verslo ekonomiką, vadybos pagrindus, marketingo pagrindus, teisės pagrindus, aktyviuosius kalbų mokymosi metodus, angliškai kalbančių šalių civilizacijų bruožus, šiuolaikinę anglų ir amerikiečių literatūrą, antrąją užsienio kalbą, informacines technologijas, kalbinės veiklos igūdžių ugdymą, anglų kalbos fonetiką ir fonologiją, anglų kalbos leksikologiją, anglų kalbos leksikografiją, anglų kalbos morfologiją, anglų kalbos sintaksę, akademinį rašymą ir teksto redagavimą, vertimo speckursą, lingvistinę specialiųjų tekstų analizę. Praktinės studijos vyksta dviem etapais: kalbinė praktika ir specializuota vertimo (baigiamoji) praktika. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jos metu įgyjami ir tobulinami kalbinės veiklos įgūdžiai, įmonės dalykinio susirašinėjimo vertimo ir referavimo, reklaminės medžiagos rengimo ir vertimo, ir kt. gebėjimai, vertimo teorijos žinios. Anglų kalbos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti vertėjais. ...

  Provider NameVilnius Business College, Public Institution, Contact address Kalvarijų g. 125

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Applied English Linguistics

  Objective(s) of a study programme: The aim of the programme is to: - educate highly qualified specialists who possess comparative knowledge and assessment skills of two languages and cultures — English and Lithuanian — and are able to apply the acquired knowledge in work in academic institutions and companies, and various international institutions and projects, especially those institutions and organizations that cooperate with European Union states - educate highly qualified translators who possess knowledge of various principles of English and Lithuanian text production and editing and are able to use modern term-search and automated translation memory systems; - train students for doctoral studies by expanding the range of academic and research topics so that these would include comparative linguistics, translation theory and cross-cultural analysis; Learning outcomes: Graduates of the Applied English Linguistics MA study programme will be able to: - apply current concepts from translation theory and practice in analyzing and translating English and Lithuanian texts of different functional styles and genres; - develop the skills needed to work with specialized texts (business, legal, academic, etc.), to choose appropriate translation strategies for dealing with such texts; - use automated translation programmes and corpus lexicography; - apply the current theories related to issues in literary translation; - use their knowledge and understanding of intercultural research; develop the skills needed ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Applied Foreign Languages

  Būsimieji vertėjai studijuoja bendruosius koleginių studijų dalykus: vadybos pagrindus, teisės pagrindus, krypties dalykus: verslo užsienio kalbą, komunikacinę užsienio kalbą, užsienio kalbos gramatiką, vertimą žodžiu, vertimą raštu, informacines technologijas, socialinę psichologiją ir tyrimų metodologiją ir kt. Studentai turi galimybę studijuoti ir antrąją užsienio kalbą bei antrąją taikomąją užsienio kalbą ir praplėsti įsidarbinimo galimybes. Iš viso studijuojami 24 dalykai. Praktinės studijos vyksta penkiais etapais: pažintinė praktika, vertėjo asistento praktika, vertimo praktika, vertimo ir redagavimo praktika, visuminė praktika. Praktinių studijų trukmė 20 savaičių.. Jų metu įtvirtinamos ir tobulinamos specialybės teorinės žinios, praktiniai vertimo ir redagavimo įgūdžiai ir gebėjimai. Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas vertimo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ...

  Provider NameMarijampole College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Applied Linguistics and Intercultural Communication

  Taikomosios lingvistikos ir tarpkultūrinės komunikacijos magistrantūros studijų programa skirta rengti specialistus, gebančius kūrybiškai panaudoti įgytas žinias bei gebėjimus ir prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos reikalavimų, ugdyti filologą, įgyvendinantį mokymosi visą gyvenimą nuostatas, inicijuojantį nuolat besimokančios bendruomenės plėtotę, gebantį ne tik įsitvirtinti bei konkuruoti darbo rinkoje, bet ir kuriantį naujas darbo vietas. Būsimieji filologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: taikomoji lingvistika, vertimo teorija ir praktika, vertimas ir tarpkultūrinė komunikacija, lingvistikos tyrimų metodai ir taikomuosius studijų dalykus: kultūros ir tarpkultūrinės komunikacijos teorija, etnologija, lingvokultūrologija ir kt. Iš viso studijuojama 12 dalykų. Praktinės studijos nenumatytos. Taikomosios lingvistikos ir tarpkultūrinės komunikacijos studijų programa skirta asmenims, turintiems filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti filologijos magistrais. ...

  Provider NameLithuanian University of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Applied Lithuanian Linguistics

  Objective(s) of a study programme: Learning outcomes: Activities of teaching and learning: Teaching activities: description, explanation, demonstration, consultation, projects, case-studies, feed-back. Learning activities: individual work, discussions, work in groups, research projects. Methods of assessment of learning achievements: Written final examination, assessment of individual and group work Specialisations: - Optional courses: - Distinctive features of a study programme: - ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Audiovisual Translation

  Objective(s) of a study programme: To educate specialists competent in audiovisual translation, with solid translation skills and special IT application skills. Learning outcomes: The graduates will: " Know their first foreign language (English or German) at level of performance C1-C2, with skills of listening, speaking, pronunciation, reading and writing. " Have awareness of Translation Studies as a discipline, the development of translation criticism, the basic concepts, phenomena, laws and methods of translation; skills of translation case analysis and critical assessment. " Apprehend audiovisual translation as interdisciplinary studies, perceive the problems of theory and practice interface, recognise essential features of audiovisual translation and their interrelation. " Have practical skills of translation and consequent interpreting from English or German into Lithuanian, text analysis and translation. " Have skills of rendering audible text of the source language into written text of the target language and subtitle films meeting the constraints of isochrony and synchrony. " Have skills of translation for film voice-over and sound description. " Have skills of film dubbing in terms of all the constraints of film polysystem. " Have awareness of the norms of the Lithuanian language, skills of standard Lithuanian usage, creative approach to proper choise of style expression and editing of the target text. " Have skills of using computer-based translation systems, dictionaries, databases, corpora and othe ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Business English

  Objective(s) of a study programme: English for business study programme objectives are to prepare professionals who are able to communicate in English language in various business situations, to prepare business documents in English and Lithuanian language, monitor and mediate among business enterprises and foreign clients, to collect and analyse data necessary for solving professional problems, to communicate and cooperate with business partners in Lithuania and abroad, to develop the need for constant learning and development. Learning outcomes: Will communicate in business English language orally and in writing. Will have control over written communication knowledge in English and Lithuanian languages for business purposes. Will understand the methodology of documents preparation and will briefly convey information. Will apply common translation patterns, will have control over knowledge of vocabulary and grammatical transformation values. Will have ability to represent a business and contribute to the coordination and organization of a company. Will communicate in the second foreign language orally and in writing. Will be able to apply philological and business science research data in practical activities. Will know cultural and historical heritage when communicating and collaborating with other business institutions, colleagues and customers. Will prepare, formalise and organize documents management in accordance with the standards of the Republic of Lithuania and European Union. Will understand basic c ...

  Provider NameMarijampole College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Business English

  Future translators/interpreters study English grammar, phonetics and stylistics; English for special purposes; the literature and basics of English speaking countries; the German language; translation of texts about economics, European economic integration, and international business; translation of legal texts; etc. Practical training is organised in five stages: four stages of educational training and one final training. The duration of training is 20 weeks. Translation of verbal and written information, the use of special terminology dictionaries and IT, and other skills are reinforced and improved during the training. This English language study programme is intended for individuals who have acquired a secondary education and would like to become translators. ...

  Provider NameKolping College, Public Institution

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Business English

  Objective(-s) of the study programme The aim of the study programme is to prepare a specialist who is able to communicate fluently in Professional English; translate texts (English) and manage information; communicate in the 2nd foreign language; prepare and manage office documentation following the principles of organising office activities; develop abilities necessary to understand, analyse and administrate processes of the performance and business activities of an enterprise. Learning outcomes: Academic results in translation minor: 2. Being able to communicate fluently in written and spoken Professional English. 3. Mastery of written communication in English. 4. Mastery of the methodology of developing documents and being able to concisely convey information. 5. Mastery of general consistent patterns of translation, being able to comprehend the importance of lexical and grammatical transformations. 6. Being able to translate various texts from English into Lithuanian and vice versa. 7. Being able to effectively use information technologies. 8. Mastery of the mother tongue. 9. Being able to communicate in written and spoken 2nd foreign language. 10. Being able to translate simple texts from German/French/Russian to Lithuanian and vice versa. 11. Being able to work with office equipment of various types and use systems of data processing. 12. Being able to prepare, formalize and organize documentation following the standards of the Republic of Lithuania and European Union. 13. Mastery of the principles of org ...

  Provider NameKaunas College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Business German and Communication

  Objective(s) of a study programme: The interdisciplinary study programme aims at preparing German philology specialists a) who understand links between humanities, social sciences, and philology and are able to apply interdisciplinary research methods in practice; b) who know German and Lithuanian economic, financial, and legal systems, understand principles of international business and intercultural communication and who acquire a broad range of written and verbal communication skills necessary for business communication with German speaking countries; c) who are aware of genres, structure, and terminology of business and legal texts in German and Lithuanian; d) who know most recent technologies of text and are able to systemize job-related terminology. Learning outcomes: Graduates of the MA study programme will be able: 1. To describe links between humanities, social sciences, and philology, to compare different research methods as well as to evaluate possibilities of their application; 2. To explain the peculiarities of German and Lithuanian economic, financial, and legal systems; 3. To characterize genres, structure, and terminology of business and legal texts in German and Lithuanian, as well as the main principles of text analysis and translation; 4. To give an overview on several text technologies and principles of systemizing business terminology; 5. To apply research methods of philology and social science for analyzing Business German and intercultural business communication; 6. To understand specifi ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages