• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 518 items
 1. Advanced Energy Solutions- Sustainable Energy in Buildings and Built Environment, Master of Science (Technology) (2 yrs)

  o   The major Sustainable Energy in Buildings and Built Environment offers theoretical basis and practical skills that are required in design projects and developing of novel technologies and services for energy efficient buildings and nearby. The major will offer advanced courses on an efficient use of energy in the fields of building technology and services, design of heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems. The major prepares students for current and future challenges in construction and building service industries. ...

  Provider NameAalto University, School of Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Architecture, Master of Science (Architecture) (2 yrs)

  Architecture is a field of technology and of art. Architecture teaching combines knowledge-based professional material and artistic understanding and expression skills. An architect must be able to see problems from many different directions, which is the reason for the broad-based nature of the degree in architecture. The current nature  of the education develops the student's scientific and artistic thinking relating to the construction of a socially responsible and sustainable future. The key content in master's programme education is to develop and deepen the skills obtained during the bachelor's phase. The topics include the history and theory of architecture, building design and Finnish building art as well as urban planning and design. Course and design studio teaching is enhanced by means of multidisciplinary collaboration and new teaching methods. Learning by doing, the simulation of so-called 'real' design assignments is still an important part of the education of an architect. For further details on the education content, see the study guide for the academic year of 2016-2017 ...

  Provider NameAalto University, School of Arts Design and Architecture

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Architecture, Master's Programme in Architecture, Master of Science (Architecture) (2v)

  The Master’s Degree in Architecture (120 ECTS) is a two years study programme, divided into four academic terms, consisting of studio projects, theoretical studies and the diploma thesis project. The extent of each one term studio course and the diploma project is 30 ECTS. The contents of the design oriented study programme are based on the tradition and experience of teaching design closely related to architecture. The focus of studies is on studio projects, varying from larger scale public buildings to the designing of details - both for buildings and urban structures - with emphasis on sustainability. Additionally the lectures cover contemporary features of Finnish and Scandinavian architecture, and a wide scope in the latest developments of wood, steel and concrete as building materials. The contents and objectives of the degree program in architecture are based on the requirements of the European Union Professional qualifications directive (2005/36/EY) set for the education of architects (article 46). The degree awarded is an architect’s professional degree, providing the right to practice the architect’s profession in Finland and the European Union according to the laws and decrees. The holder of this degree has the right to apply for the membership of the Finnish Association of Architects (SAFA). ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu School of Architecture

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Arkkitehtuuri, arkkitehti (2 v)

  Tutkinnot koostuvat pääosin arkkitehtuurin alan opinnoista jotka sisältävät tasapuolisesti sekä teoreettista että käytännön arkkitehtuurikoulutusta jota TTY:n arkkitehtuurin yksikkö tarjoaa. Arkkitehtuurin opetusaloja TTY:llä ovat arkkitehtuuri, arkkitehtuurin historia, arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimus, asuntosuunnittelu, kestävä rakentaminen, rakennussuunnittelu, rakennusoppi, yhdyskuntasuunnittelu ja yhdyskuntasuunnittelun teoria. Myös korjausrakentamisen osaaminen on vahvaa. Opetusyhteistyötä on myös erityisesti TTY:n rakennustekniikan yksikön sekä kielikeskuksen kanssa. TTY:n arkkitehtuurin yksikkö on mukava ja avoin opiskelupaikka, jonka opiskelijat ja henkilökunta muodostavat tiiviin yhteisön. Opetus on monimuotoista ja oppimisympäristö moderni. Paja ja TUTLab tarjoavat erinomaiset välineet harjoitella digitaalista valmistusta ja kokeilla käsillä tekemistä. Useimmat tilat kuten piirustussalit ja tietokoneluokat ovat opiskelijoiden ympärivuorokautisessa käytössä. Arkkitehtuurin opiskelu on ennen kaikkea tekemällä oppimista. Opinnot muodostuvat suurelta osin luennoista sekä erilaisista yksilö- ja ryhmätyönä tehdyistä suunnittelutehtävistä. Käytännönläheiset erikoiskurssit, opintomatkat kotimaahan ja ulkomaille sekä opiskelijakilpailut tuovat vaihtelua opiskeluun. ...

  Provider NameTampere University of Technology, Faculty of Business and Built Environment

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Arkkitehtuuri, Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja arkkitehti (3v + 2v)

  Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmassa tekniikan kandidaatin tutkinnossa opetus painottuu arkkitehtuurin perusteiden ja arkkitehtonisen muodonannon hallintaan. Tutkinto sisältää kaikille opiskelijoille pakollisia perus- ja aineopintoja, opintosuunnille valmistavia ammattiopintoja, pakollisia kieliopintoja sekä valinnaisia opintojaksoja. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy harjoitustyö ja /tai tentti.  Kandidaatintutkinnon päättää henkilökohtainen opinnäyte, kandidaatintyö, ja siihen liittyvä seminaari. Kandidaatintyö tehdään tiedekunnan opettajien ohjauksessa ja se perustuu yhteen kolmannen opiskeluvuoden pakollisista suunnitteluharjoitustöistä. Kandidaatintyö esitellään yhteisessä seminaarissa kolmannen opiskeluvuoden lopussa. Arkkitehdin tutkintoon johtava moduulirakenteinen koulutusohjelma (120 op) koostuu opintosuuntien moduuleista, täydentävistä ja syventävistä moduuleista sekä diplomityöstä. Kunkin moduulin laajuus on 15 tai 30 op ja sen sisältämät opintojaksot on integroitu yhden periodin tai lukukauden mittaisiksi studiokursseiksi. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu School of Architecture

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Arkkitehtuuri, tekniikan kandidaatti ja arkkitehti (3 v + 2 v)

  Koulutuksen sisältö tekniikan kandidaatin koulutusohjelmassa Kandidaattiopinnot koostuvat pääaineesta, sivuaineesta, yhteisistä opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Opintojen alussa opetellaan arkkitehdin ammattiin kuuluvien perusasioiden haltuunottoa. Niitä ovat erilaiset suunnittelumenetelmät, esitystekniikat ja -välineet (esim. IT), rakennusmateriaalit ja -teknologiat sekä arkkitehtuurin perusteet toiminnallisine ja taiteellisine näkökulmineen. Pääaineen opinnot jatkuvat mm. arkkitehtuurin historian, rakennussuunnittelun ja kaupunkisuunnittelun perusteiden parissa, huipentuen kandidaatintyöhön ja seminaariin. Opiskelu on vahvasti konkreettista; huomattava osa siitä on harjoitustöitä, itse tekemistä joko piirustussaleissa tai arkkitehtuurin pajatiloissa. Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät  lukuvuoden 2016-2017 opinto-oppaasta Koulutuksen sisältö arkkitehtuurin maisteriohjelmassa Arkkitehtuuri on sekä tekniikan että taiteen ala. Arkkitehtuuriopetuksessa yhdistyvät tiedolliset ammattiainekset ja taiteellinen hahmotus- ja ilmaisukyky. Arkkitehdin tulee kyetä näkemään ongelmat monesta eri näkökulmasta, mikä on peruste arkkitehdin tutkinnon laaja-alaisuudelle. Koulutuksen ajankohtaisuudella kehitetään opiskelijan tieteellistä ja taiteellista ajattelua sosiaalisesti vastuullisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Maisteriohjelmassa koulutuksen keskeinen sisältö on kandidaattivaiheessa saavutettujen taitojen kehittäminen ja syventäminen. Aihealueita ovat mm. arkkitehtuurin historia ja teor ...

  Provider NameAalto University, School of Arts Design and Architecture

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Arkkitehtuuri, tekniikan kandidaatti ja arkkitehti (3 v + 2 v)

  Tutkinnot koostuvat pääosin arkkitehtuurin alan opinnoista jotka sisältävät tasapuolisesti sekä teoreettista että käytännön arkkitehtuurikoulutusta jota TTY:n arkkitehtuurin yksikkö tarjoaa. Arkkitehtuurin opetusaloja TTY:llä ovat arkkitehtuuri, arkkitehtuurin historia, arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimus, asuntosuunnittelu, kestävä rakentaminen, rakennussuunnittelu, rakennusoppi, yhdyskuntasuunnittelu ja yhdyskuntasuunnittelun teoria. Myös korjausrakentamisen osaaminen on vahvaa. Opetusyhteistyötä on myös erityisesti TTY:n rakennustekniikan yksikön sekä kielikeskuksen kanssa. TTY:n arkkitehtuurin yksikkö on mukava ja avoin opiskelupaikka, jonka opiskelijat ja henkilökunta muodostavat tiiviin yhteisön. Opetus on monimuotoista ja oppimisympäristö moderni. Paja ja TUTLab tarjoavat erinomaiset välineet harjoitella digitaalista valmistusta ja kokeilla käsillä tekemistä. Useimmat tilat kuten piirustussalit ja tietokoneluokat ovat opiskelijoiden ympärivuorokautisessa käytössä. Arkkitehtuurin opiskelu on ennen kaikkea tekemällä oppimista. Opinnot muodostuvat suurelta osin luennoista sekä erilaisista yksilö- ja ryhmätyönä tehdyistä suunnittelutehtävistä. Käytännönläheiset erikoiskurssit, opintomatkat kotimaahan ja ulkomaille sekä opiskelijakilpailut tuovat vaihtelua opiskeluun. ...

  Provider NameTampere University of Technology, Faculty of Business and Built Environment

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Asfaltoinnin osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- osaa työskennellä maarakennustyömaalla itsenäisesti, taloudellisesti, joutuisasti ja laadukkaasti- tuntee maaperän, maarakentamisen tavat ja niihin vaikuttavat olosuhteet- tuntee maarakentamisen materiaalit ja käyttökohteet- osaa soveltaa erikoisosaamistaan työtehtäviensä ratkaisuihin- osaa suunnitella omat työnsä huomioiden muiden toimenpiteet ja työt- osaa ottaa huomioon työmaan kokonaistilanteen- osaa toimia yhteistyössä työtovereiden, esimiesten ja asiakkaiden kanssa- osaa toimia turvallisesti ja ammattitaitoisesti maarakennustyömaalla- hallitsee suorittamiensa tutkinnon osien työt ja tiedot- osaa kuunnella ohjeita ja tulkita piirustuksia ja suunnitelmia- osaa käyttää oikeita työmenetelmiä ja -koneita sekä huoltaa tarvitsemiaan koneita- käsittelee ja varastoi tarvikkeet ja materiaalit ohjeiden mukaisesti- on riittävän kielitaitoinen - on suorittanut vaaditut turvakortit Tutkinnon suorittanut voi työskennellä osaamisalansa ja erityisalansa tehtävissä maarakennustyömaalla. ...

  Provider NameSalon seudun aikuisopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Asfaltoinnin osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- osaa työskennellä maarakennustyömaalla itsenäisesti, taloudellisesti, joutuisasti ja laadukkaasti- tuntee maaperän, maarakentamisen tavat ja niihin vaikuttavat olosuhteet- tuntee maarakentamisen materiaalit ja käyttökohteet- osaa soveltaa erikoisosaamistaan työtehtäviensä ratkaisuihin- osaa suunnitella omat työnsä huomioiden muiden toimenpiteet ja työt- osaa ottaa huomioon työmaan kokonaistilanteen- osaa toimia yhteistyössä työtovereiden, esimiesten ja asiakkaiden kanssa- osaa toimia turvallisesti ja ammattitaitoisesti maarakennustyömaalla- hallitsee suorittamiensa tutkinnon osien työt ja tiedot- osaa kuunnella ohjeita ja tulkita piirustuksia ja suunnitelmia- osaa käyttää oikeita työmenetelmiä ja -koneita sekä huoltaa tarvitsemiaan koneita- käsittelee ja varastoi tarvikkeet ja materiaalit ohjeiden mukaisesti- on riittävän kielitaitoinen - on suorittanut vaaditut turvakortit Tutkinnon suorittanut voi työskennellä osaamisalansa ja erityisalansa tehtävissä maarakennustyömaalla. ...

  Provider NameLapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Avoimen väylä, Insinööri (AMK) rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus, Rovaniemi

  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelu muodostuu lähiopiskelujaksoista, itsenäisestä opiskelusta ja vuorovaikutteisesta etä- ja verkko-opiskelusta. Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva rakennusalan asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija alan yleisiin matemaattisiin ja luonnontieteellisiin perusteisiin sekä viestintään ja kieliin. Kaikille yhteisten ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija rakennusalan erilaisiin ammatillisiin tehtäväalueiden keskeisiin kokonaisuuksiin ja sovelluksiin. Ammattiopinnoissa opiskelija saa valmiuksia alan tietotekniikkaan sekä talous- ja yrittäjyyteen liittyen. Hän saa myös valmiuksia hallita rakennusprosesseja sekä niihin liittyvää viestintää. Talonrakennustekniikkaan suuntautuneet opiskelijat perehtyvät rakennetekniikkaan erityisesti betonirakentamiseen. Suunnitteluun painottuvissa opinnoissa painopisteenä ovat betonirakenteiden sekä puu- ja teräsrakenteiden suunnitteluosaaminen. Opiskelija voi valita myös rakennusalan työmaa- ja tuotantopainotteisen opintopolun. Infra- ja kaivotekniikkaan suuntautuneet opiskelijat perehtyvät liikenneväylien, yhdyskuntien vesihuollon sekä georakentamiseen. Erityisesti voidaan valita kaivostekniikkaan painottuvia opintoja, jolloin saa osaamista jota tarvitaan toimiessa kaivosalalla. Talo- ja energiatekniikan suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään energiantuotantotekniikoiden, ilmastointitekniikan sekä kiinteistöjen talotekniikkajärjestelmien opiskeluun. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Engineering, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages