• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 363 items
 1. Audio-Visual Signal Processing, Information Technology, Master of Science (Technology)

  Tampere University of Technology offers its students an opportunity for a broad, cross-disciplinary education. A rich variety of minor studies and supplemental courses are available as well as the opportunity to concentrate purely on major studies. In fact, each degree is a unique combination of studies the individual student has found most interesting. Multidisciplinary study modules and the opportunity to combine a variety of subjects expand the scope of the programme and ensure a broad range of career opportunities in both industry and academia. Master's Degree Programme in Information Technology makes use of various teaching methods – not only lectures, but also exercises, seminars, laboratory work and web-based teaching are used in our courses. Those make the theoretical studies make sense! The studies are enriched with lots of practical hands-on exercises which are also important in competitiveness on the job market. The readiness for taking on responsibilities in the working life is gradually built up throughout the studies. ...

  Provider NameTampere University of Technology, Faculty of Computing and Electrical Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Avoimen väylä, Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Kemi

  Tieto- ja viestintätekniikan opiskeluun sisältyy mm. tietoteknisten järjestelmien suunnittelua, laitesuunnittelua, mobiili-, internet- ym. sovellusten ohjelmointia ja verkkoteknologioita. Tuotteistus-, markkinointi- ja myyntitaidot sisältyvät kaikkien opiskelijoiden kompetenssivalikoimaan. Liiketoimintaosaaminen on myös osa tieto- ja viestintätekniikan insinöörin osaamista. Opintojaksojen sisällöt opitaan pelillisyyden keinoin. Päivätoteutus Opiskelu tapahtuu monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä, joita ovat oppilaitoksen modernit laboratoriot, virtuaaliympäristöt sekä monet tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet. Monialaiset projektit vahvistavat yhteisöllisyyttä sekä teknologiaosaamisen soveltamiskykyä tulevaisuuden haasteissa. Koulutus pyrkii hankeintegraation kautta tuomaan opiskelijoilleen kokemusta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Tästä ovat hyvinä esimerkkeinä Lapin ammattikorkeakoulun Talvi- ja kylmäteknologian osaamiskeskittymässä (Arctic Power) ja Ohjelmistotekniikan laboratoriossa (PLAB) suoritettavat opinnot. Monimuotototeutus Oppiminen toteutuu osittain verkossa, etäopiskeluna, osittain monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä, joita ovat oppilaitoksen laboratoriot ja muut työtilat Kemin Kosmoksessa. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus osallistua opetuksen aikana hankeintegraation kautta käynnissä oleviin kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin joissa Lapin AMK on mukana. Hankkeissa toimiminen vahvistaa opiskelijoiden osaamista teknologioiden soveltamisesta. Koulutusohjelma ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Engineering, Kemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Avoimen väylä, Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Rovaniemi

  Tieto- ja viestintätekniikan opiskeluun sisältyy mm. tietoteknisten järjestelmien suunnittelua, laitesuunnittelua, mobiili-, internet- ym. sovellusten ohjelmointia ja verkkoteknologioita. Tuotteistus-, markkinointi- ja myyntitaidot sisältyvät kaikkien opiskelijoiden kompetenssivalikoimaan. Liiketoimintaosaaminen on myös osa tieto- ja viestintätekniikan insinöörin osaamista. Opintojaksojen sisällöt opitaan pelillisyyden keinoin. Päivätoteutus Opiskelu tapahtuu monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä, joita ovat oppilaitoksen modernit laboratoriot, virtuaaliympäristöt sekä monet tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet. Monialaiset projektit vahvistavat yhteisöllisyyttä sekä teknologiaosaamisen soveltamiskykyä tulevaisuuden haasteissa. Koulutus pyrkii hankeintegraation kautta tuomaan opiskelijoilleen kokemusta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Tästä ovat hyvinä esimerkkeinä Lapin ammattikorkeakoulun Talvi- ja kylmäteknologian osaamiskeskittymässä (Arctic Power) ja Ohjelmistotekniikan laboratoriossa (PLAB) suoritettavat opinnot. Monimuotototeutus Oppiminen toteutuu osittain verkossa, etäopiskeluna, osittain monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä, joita ovat oppilaitoksen laboratoriot ja muut työtilat Kemin Kosmoksessa. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus osallistua opetuksen aikana hankeintegraation kautta käynnissä oleviin kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin joissa Lapin AMK on mukana. Hankkeissa toimiminen vahvistaa opiskelijoiden osaamista teknologioiden soveltamisesta. Koulutusohjelma ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Engineering, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Avoimen väylä, Insinööri (AMK), tietotekniikka

  Katso tietotekniikan opetussuunnitelma TT-2015 . ...

  Provider NameVaasa UAS, School of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Avoimen väylä, Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Tornio

  Koulutus valmentaa opiskelijoita tietohallintoalan vaihteleviin työtehtäviin, joissa tarvitaan asiakaspalvelu-, ongelmanratkaisu- ja tiimityötaitoja. Opetus toteutetaan aikuissovelluksena pääsääntöisesti virtuaalisena Moodlen ja iLincin avulla. Opintojen aikana järjestetään tarpeen vaatiessa yhteisiä seminaaripäiviä 1 – 2 kertaa lukuvuodessa. Aikaisemmin hankittu osaamisesi huomioidaan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa. Opintojen alussa ja niiden kuluessa järjestetään teoria- ja taitokokeita, joilla voit osoittaa osaamisesi. Opiskelu ei onnistu ilman kannettavaa päätelaitetta Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, mikä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone tai tabletti. Opiskelijamme voivat ladata koneilleen Office 2013 -tuotteet ilmaiseksi, mutta oman päätelaitteen muusta ylläpidosta vastaa opiskelija itse. Vaativammassa tietojenkäsittelyssä ja erityissovelluksissa käytetään ammattikorkeakoulun tietokoneita.   ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Avoimen väylä, Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Tornio

  Koulutus valmentaa opiskelijoita tietohallintoalan vaihteleviin työtehtäviin, joissa tarvitaan asiakaspalvelu-, ongelmanratkaisu- ja tiimityötaitoja. Opetus toteutetaan aikuissovelluksena pääsääntöisesti virtuaalisena Moodlen ja iLincin avulla. Opintojen aikana järjestetään tarpeen vaatiessa yhteisiä seminaaripäiviä 1 – 2 kertaa lukuvuodessa. Aikaisemmin hankittu osaamisesi huomioidaan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa. Opintojen alussa ja niiden kuluessa järjestetään teoria- ja taitokokeita, joilla voit osoittaa osaamisesi. Opiskelu ei onnistu ilman kannettavaa päätelaitetta Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, mikä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone tai tabletti. Opiskelijamme voivat ladata koneilleen Office 2013 -tuotteet ilmaiseksi, mutta oman päätelaitteen muusta ylläpidosta vastaa opiskelija itse. Vaativammassa tietojenkäsittelyssä ja erityissovelluksissa käytetään ammattikorkeakoulun tietokoneita.   ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Avoimen väylä, Tradenomi AMK, tietojenkäsittely, päivätoteutus

  Katso tietojenkäsittelyn opetussuunnitelma TK-2015. Tietojenkäsittelyn opiskelijat saavat opettajien ohjauksessa suorittaa oikeiden asiakkaiden, erityisesti Vaasan seudun IT-yritysten toimeksiantoja. Opiskelijat voivat toteuttaa esimerkiksi webbisivuja tai nettikauppapaikkoja, ohjelmistojen käytettävyystestauksia, tuottaa graafisia palveluita tai testata erilaisia verkkoratkaisuja. Asiakastoimeksiantojen ansiosta opiskelija pääsee luomaan kontakteja mielenkiintoisiin yrityksiin tulevaisuuden työuraansa silmällä pitäen. Koulutus tarjoaa myös mahdollisuuksia osallistua kansallisiin tai kansainvälisiin hankkeisiin tai tutkimusprojekteihin. Työharjoittelu on tärkeä osa opiskelua ja valmentaa jo opiskeluaikana yhä vaativampiin tehtäviin ja helpottaa työelämään siirtymistä. Tietojenkäsittelyn työharjoittelu kestää 20 viikkoa. Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa hallitsevansa ammatin perusteet, valitsemansa tutkimusaiheen sekä kyvykkyytensä itsenäiseen ongelmanratkaisuun. Tiivis yhteistyö työelämän kanssa tarjoaa mielenkiintoisia harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita. ...

  Provider NameVaasa University of Applied Sciences, Vaasa UAS - School of Business

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Bachelor of Business Administration, Business Information Technology

  Studies concentrate on information management, software development, programming and digital media. Graduates will understand both web and mobile technologies as well as entrepreneurship and international business skills. Studies will also include languages, mathematics, business administration, marketing, accounting and finance. Aspects of developing and managing information systems are emphasised. Students can direct their studies either toward business or information technology by free-choice and optional professional studies. In addition to lectures students will learn teamwork and problem solving skills. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Bachelor of Business Administration, Degree programme in Business Information Technology

  The degree programme in Business Information Technology (210 ECTS) consists of core competence (150 ECTS) and complementary competence (60 ECTS) modules. It takes on average 3.5 years to complete. In line with the international ECTS standard, one credit corresponds with 26.7 hours of work for an average student. The core competence modules (150 cr) correspond with the compulsory competence requirements of the degree, while the complementary modules (60 cr) allow you to deepen or extend your competence. Core competence modules (150 ECTS): Business Operations, 30 ECTS Competence in ICT, 30 ECTS Service Business, 30 ECTS Expert in a Work Community (internships), 30 ECTS Expert in Development and Workplace Innovation (including Thesis), 30 ECTS Complementary competence modules (60 ECTS): module scope 15-30 ECTS focusing on: Web development Mobile application development Cybersecurity technologies Information security management Entrepreneurship ...

  Provider NameLaurea University of Applied Sciences, Espoo Leppävaara

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Bachelor of Engineering, Information Technology

  Studies are organized mainly as daytime teaching at our international campus. Studies include lectures, workshops, project and group assignments as well as individual presentations. Studies have close connections to working life. Students will be working in local companies where they can practice and show they skills in real working environment.   The studies include: Software processes and activities in different process phases and tools Usability concepts, design and implementation principles of web user interface with suitable tools Solving problems in object oriented style Communicative situations related to working life in the ICT field Modern cloud service techniques Agile methods and tools in mobile software and product development Business models in mobile application business Overview of IoT solutions.  ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages