• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 314 items
 1. Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus

  Apuvälineteknikoksi kouluttautuminen kestää 3,5 vuotta. Se on päätoimista päiväopiskelua joka koostuu lähiopetuksesta sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.  Ammattiopinnoissa on yhdistettynä teoreettinen opetus käytännön laboraatioihin. Käytännön harjoitteissa harjaannutetaan  osaamista oppilaitoksen omalla työpajalla. Ammattiopinnoissa osaamista rakennetaan apuvälineiden arviointiin sekä niiden valmistukseen. Näissä opinnoissa on  mukana kokemusasiantuntijoita sekä työelämän apuvälineasiantuntijoita. Ammattiopintojen keskeisenä  tavoitteena on apuvälineiden valmistuksen lisäksi kartuttaa opiskelijan asiakasosaamista ja ymmärrystä asiakkaan arjesta. Keskeisiä ammattiaineita ovat: Yleisimmät alaraaja-amputaatiot ja protetisointi Erityisjalkineet Lyhyet alaraajan ortoosit Yläraajan ja vartalon ortotiikka Jalkaterän ortoosit Jalkaterä-, lonkka-, yläraaja-amputaatiot ja protetisointi Liikkumisen apuvälineet Pitkät alaraajan ortoosit Työelämäharjoittelu 1-4 Apuvälineteknikkokoulutuksen keskeisiä ydinosaamisalueita ovat 1) Asiakaslähtöinen, moniammatillinen osaaminen, 2) Apuvälinetarpeen ja toimintakyvyn arviointi, 3) Apuvälinepalveluosaaminen, 4) Työmenetelmät ja materiaaliosaaminen, 5) Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen 6) Tutkimus- ja kehittämisosaaminen Tutkinto-ohjelma hyödyntää opetuksessa innovatiisia oppimisympäristöjä. Moderni liikelaboratorio mahdollistaa monipuolisen liikkeen visualisoinnin ja analysoinnin eri asiakasryhmillä. Koulutuksessa hyödynnetään CAD-CAM-teknologiaa kuten mm. 3D scannaus, rogottij ...

  Provider NameMetropolia University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Avoimen väylä, Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Lapin ammattikorkeakoulussa opiskelet fysioterapiaa ongelmaperustaisen oppimisen (PBL) pedagogiikan mukaisesti. Ongelmaperustaisessa oppimisessa hyödynnetään käytännön työtilanteita ja korostetaan opiskelijoiden omaa tiedonhankintaa ja kykyä soveltaa teoriatietoa käytäntöön. Toiminnallisissa opinnoissasi perehdyt ihmiseen kasvavana ja kehittyvänä sekä liikkuvana ja toimivana kokonaisuutena, opit arvioimaan ja edistämään ihmisten liikkumis- ja toimintakykyisyyttä sekä hyödyntämään tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvia terapiamenetelmiä. Opintojesi aikana perehdyt yrittäjyyteen ja projektitoimintaan. Sinulla on myös halutessasi mahdollisuus syventää osaamistasi urheilufysioterapian alueella. Opintoihisi sisältyy 80 opintopistettä harjoittelua, joka toteutuu aidoissa asiakas- ja potilastilanteissa erilaisissa projekteissa, sairaaloissa ja kuntoutuslaitoksissa sekä oppilaitoksen monipuolisissa oppimisympäristöissä teoriaopintoihin yhdistyen. Opintojen alussa laadit yhdessä opettajatuutorisi kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), jossa huomioidaan aikaisempi osaamisesi. Opettajatuutorin, opinto-ohjaajan ja muun henkilökunnan tukemana voit toteuttaa laatimasi HOPS:n pohjalta yksilöllistä opinto- ja urapolkuasi. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Nursing and Physiotherapy, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Avoimen väylä, Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kemi

  Koulutus on sosiaali- ja terveysalan, monialaiseen gerontologiseen tietoperustaan pohjautuvaa. Opintojen pääteemoja ovat: Monialainen orientaatio ikääntymiseen ja ikäihmisen kohtaamiseen Ikäihmisen osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen eri toimintaympäristöissä Ikäihmisen hoiva, hoito ja kuntoutuminen Ikäihmisten palveluiden johtaminen, organisointi ja kehittäminen Ammattitaitoa edistävää harjoittelua on 60 opintopistettä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä. Vapaasti valittavien, ammattitaitoa tukevien opintojen laajuus on 15 opintopistettä. Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä tapahtuvaa. Opiskelussa korostuvat yhteistyötaidot, ryhmässä oppiminen ja itseohjautuvuus. Opiskelumenetelmät ovat vaihtelevia: luentoja, ryhmätehtäviä, itsenäisiä oppimistehtäviä, toiminnallisia harjoituksia jne. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Nursing, Kemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Avoimen väylä, Sairaanhoitaja (AMK)

  Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma löydät täältä, opetussuunnitelma SH-2015. . ...

  Provider NameVaasan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Avoimen väylä, Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kemi

  Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä tapahtuvaa. Ammatillinen kasvu toteutuu yhdistämällä teoriaopintoja eri hoitotyön alueilta (lapsen ja nuoren ja perheen hoitotyö, työikäisten ja ikääntyneiden hoitotyö, sisätautia sairastavan hoitotyö, kirurginen hoitotyö, mielenterveys- ja päihdehoitotyö, akuuttihoitotyö, hoitotyön kehittäminen ja johtaminen) runsaaseen käytännön harjoitteluun erilaisissa alan yksiköissä ja oppilaitosten oppimis- ja kehittämisympäristöissä (esim. SKY-simulaatioympäristö ja Hyvinvointipysäkki) sekä työelämähankkeissa. Opintoja voi suorittaa myös kansainvälisessä vaihdossa. Viimeisen puolen vuoden aikana sinulla on mahdollisuus syventää osaamista valitsemallasi hoitotyön erikoisalueella. Opiskelu ei onnistu ilman kannettavaa päätelaitetta Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, mikä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone tai tabletti. Opiskelijamme voivat ladata koneilleen Office 2013 -tuotteet ilmaiseksi, mutta oman päätelaitteen muusta ylläpidosta vastaa opiskelija itse. Vaativammassa tietojenkäsittelyssä ja erityissovelluksissa käytetään ammattikorkeakoulun tietokoneita. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Nursing, Kemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Avoimen väylä, Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi

  Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä tapahtuvaa. Ammatillinen kasvu toteutuu yhdistämällä teoriaopintoja eri hoitotyön alueilta (lapsen ja nuoren ja perheen hoitotyö, työikäisten ja ikääntyneiden hoitotyö, sisätautia sairastavan hoitotyö, kirurginen hoitotyö, mielenterveys- ja päihdehoitotyö, akuuttihoitotyö, hoitotyön kehittäminen ja johtaminen) runsaaseen käytännön harjoitteluun erilaisissa alan yksiköissä ja oppilaitosten oppimis- ja kehittämisympäristöissä (esim. SKY-simulaatioympäristö ja Hyvinvointipysäkki) sekä työelämähankkeissa. Opintoja voi suorittaa myös kansainvälisessä vaihdossa. Viimeisen puolen vuoden aikana sinulla on mahdollisuus syventää osaamista valitsemallasi hoitotyön erikoisalueella. Monimuotokoulutus mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohessa. Opiskelussa hyödynnetään erilaisia verkko-opiskelumahdollisuuksia. Kontaktiopetusta kampuksella on keskimäärin 3-5 päivää kuukaudessa opintojaksosta riippuen. Harjoittelun opintojaksoilla opiskelijan työviikko on 40 tuntia, josta 36 tuntia tehdään harjoitteluyksikössä ja 4 tuntia varataan itsenäiseen opiskeluun. Aikaisemmin ja muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on mahdollista heti opintojen alkuvaiheessa tai myöhemmin opintojen aikana. Opiskelu ei onnistu ilman kannettavaa päätelaitetta Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, mikä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone tai tabletti. Opiskelijamme voivat ladata koneilleen O ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Nursing and Physiotherapy, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Avoimen väylä, Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kemi

  Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä tapahtuvaa. Ammatillinen kasvu toteutuu yhdistämällä teoriaopintoja eri hoitotyön alueilta (lapsen ja nuoren ja perheen hoitotyö, työikäisten ja ikääntyneiden hoitotyö, sisätautia sairastavan hoitotyö, kirurginen hoitotyö, mielenterveys- ja päihdehoitotyö, akuuttihoitotyö, hoitotyön kehittäminen ja johtaminen) runsaaseen käytännön harjoitteluun erilaisissa alan yksiköissä ja oppilaitosten oppimis- ja kehittämisympäristöissä (esim. SKY-simulaatioympäristö ja Hyvinvointipysäkki) sekä työelämähankkeissa. Opintoja voi suorittaa myös kansainvälisessä vaihdossa. Viimeisen puolen vuoden aikana sinulla on mahdollisuus syventää osaamista valitsemallasi hoitotyön erikoisalueella. Opiskelu ei onnistu ilman kannettavaa päätelaitetta Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, mikä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone tai tabletti. Opiskelijamme voivat ladata koneilleen Office 2013 -tuotteet ilmaiseksi, mutta oman päätelaitteen muusta ylläpidosta vastaa opiskelija itse. Vaativammassa tietojenkäsittelyssä ja erityissovelluksissa käytetään ammattikorkeakoulun tietokoneita. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Nursing, Kemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Avoimen väylä, Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä tapahtuvaa. Ammatillinen kasvu toteutuu yhdistämällä teoriaopintoja eri hoitotyön alueilta (lapsen ja nuoren ja perheen hoitotyö, työikäisten ja ikääntyneiden hoitotyö, sisätautia sairastavan hoitotyö, kirurginen hoitotyö, mielenterveys- ja päihdehoitotyö, akuuttihoitotyö, hoitotyön kehittäminen ja johtaminen) runsaaseen käytännön harjoitteluun erilaisissa alan yksiköissä ja oppilaitosten oppimis- ja kehittämisympäristöissä (esim. SKY-simulaatioympäristö ja Hyvinvointipysäkki) sekä työelämähankkeissa. Opintoja voi suorittaa myös kansainvälisessä vaihdossa. Viimeisen puolen vuoden aikana sinulla on mahdollisuus syventää osaamista valitsemallasi hoitotyön erikoisalueella. Monimuotokoulutus mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohessa. Opiskelussa hyödynnetään erilaisia verkko-opiskelumahdollisuuksia. Kontaktiopetusta kampuksella on keskimäärin 3-5 päivää kuukaudessa opintojaksosta riippuen. Harjoittelun opintojaksoilla opiskelijan työviikko on 40 tuntia, josta 36 tuntia tehdään harjoitteluyksikössä ja 4 tuntia varataan itsenäiseen opiskeluun. Aikaisemmin ja muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on mahdollista heti opintojen alkuvaiheessa tai myöhemmin opintojen aikana. Opiskelu ei onnistu ilman kannettavaa päätelaitetta Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, mikä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone tai tabletti. Opiskelijamme voivat ladata koneilleen O ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Nursing and Physiotherapy, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Avoimen väylä, Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kemi

  Terveydenhoitajatutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Tutkinto sisältää 180 op sairaanhoitajatutkinnon perus- ja ammattiopintoja sekä 60 op terveydenhoitajakoulutuksen ammattiopintoja. Hoitotyön keskeisten sisältöjen (mm. sisätaudit ja kirurgia, mielenterveys ja psykiatria, lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö, ikääntyvien hoitotyö) lisäksi opiskellaan eri ikäisten terveydenhoitotyötä (lapset, nuoret, aikuiset ja ikääntyneet). Terveen ja turvallisen ympäristön edistäminen, yhteisön terveyden edistäminen sekä terveydenhoitotyön johtaminen ja kehittäminen kuuluvat opintoihin. Opintoihin sisältyy myös (5 op) laajuinen terveydenhoitotyön kehittämistehtävä. Harjoittelun osuus on suuri ja sitä toteutetaan mm. seuraavissa toimintaympäristöissä: äitiys- ja lastenneuvola/väestövastuinen työ, koulu- ja/tai opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, avosairaanhoito ja/tai aikuisten/iäkkäiden terveysneuvon-ta/vastaanottotoiminta, kotisairaanhoito ja/tai kotihoito. Harjoittelu voi toteutua myös yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Opiskelu ei onnistu ilman kannettavaa päätelaitetta Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, mikä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone tai tabletti. Opiskelijamme voivat ladata koneilleen Office 2013 -tuotteet ilmaiseksi, mutta oman päätelaitteen muusta ylläpidosta vastaa opiskelija itse. Vaativammassa tietojenkäsittelyssä ja erityissovelluksissa käytetään ammattikorkeakoulun tietokoneita. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Nursing, Kemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Avoimen väylä, Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi

  Terveydenhoitajatutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Tutkinto sisältää 180 op sairaanhoitajatutkinnon perus- ja ammattiopintoja sekä 60 op terveydenhoitajakoulutuksen ammattiopintoja. Hoitotyön keskeisten sisältöjen (mm. sisätaudit ja kirurgia, mielenterveys ja psykiatria, lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö, ikääntyvien hoitotyö) lisäksi opiskellaan eri ikäisten terveydenhoitotyötä (lapset, nuoret, aikuiset ja ikääntyneet). Terveen ja turvallisen ympäristön edistäminen, yhteisön terveyden edistäminen sekä terveydenhoitotyön johtaminen ja kehittäminen kuuluvat opintoihin. Opintoihin sisältyy myös (5 op) laajuinen terveydenhoitotyön kehittämistehtävä. Harjoittelun osuus on suuri ja sitä toteutetaan mm. seuraavissa toimintaympäristöissä: äitiys- ja lastenneuvola/väestövastuinen työ, koulu- ja/tai opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, avosairaanhoito ja/tai aikuisten/iäkkäiden terveysneuvon-ta/vastaanottotoiminta, kotisairaanhoito ja/tai kotihoito. Harjoittelu voi toteutua myös yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Opiskelu ei onnistu ilman kannettavaa päätelaitetta Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, mikä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone tai tabletti. Opiskelijamme voivat ladata koneilleen Office 2013 -tuotteet ilmaiseksi, mutta oman päätelaitteen muusta ylläpidosta vastaa opiskelija itse. Vaativammassa tietojenkäsittelyssä ja erityissovelluksissa käytetään ammattikorkeakoulun tietokoneita. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Nursing and Physiotherapy, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages