• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 79 items
 1. Artenomi (AMK), muotoilu

  Vaatetuksessa opit työelämälähtöistä suunnittelua, kaavoitusta ja teknisiä taitoja. Jalkineessa opit suunnittelemaan jalkineita ja hallitsemaan teknisen valmistuksen osa-alueet. Lasissa ja keramiikassa opit suunnittelemaan ja valmistamaan esineitä sekä keramiikan ja lasin arkkitehtonisia sovelluksia. Osaamistasi syvennät oppimispolkusi ohella myös ammatillisen kasvun ja urasuunnitelmasi mukaan. Voit myös valita moduuleja toisilta HAMKin koulutusvastuualueilta. Muu osaamisesi voi olla digitaalista suunnittelua sekä pinnan suunnittelun osaamista yrittäjyysosaamista liiketoiminnan osaamista Global Fashion Business osaamista Voit hankkia osaamista myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suorittamistasi opinnoista.   Koulutuksen toteutus  Muotoilun tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Artenomi-tutkinnon voit suorittaa päivätoteutuksessa, jolloin opiskelet päivittäin ja opintojen suoritusaika on maksimissaan neljä vuotta. Tapa edellyttää päätoimista opiskelua ja sitoutumista päivittäiseen työskentelyyn. Opinnot edistyvät ohjatusti opiskeluryhmän ja ohjaajien tuella jatkuvassa vuorovaikutuksessa.  Aiempi muotoilualan osaamisesi huomioidaan opinnoissa, jolloin voit nopeuttaa opintojasi. Tällöin osaamisesi tarkastellaan ja sinulle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.   ...

  Provider NameHäme University of Applied Sciences, Hämeenlinna, Visamäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Artenomi (AMK), muotoilu

  Vaatetuksessa opit työelämälähtöistä suunnittelua, kaavoitusta ja teknisiä taitoja. Jalkineessa opit suunnittelemaan jalkineita ja hallitsemaan teknisen valmistuksen osa-alueet. Lasissa ja keramiikassa opit suunnittelemaan ja valmistamaan esineitä sekä keramiikan ja lasin arkkitehtonisia sovelluksia. Osaamistasi syvennät oppimispolkusi ohella myös ammatillisen kasvun ja urasuunnitelmasi mukaan. Voit myös valita moduuleja toisilta HAMKin koulutusvastuualueilta. Muu osaamisesi voi olla digitaalista suunnittelua sekä pinnan suunnittelun osaamista yrittäjyysosaamista liiketoiminnan osaamista Global Fashion Business osaamista Voit hankkia osaamista myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suorittamistasi opinnoista.   Koulutuksen toteutus  Muotoilun tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Artenomi-tutkinnon voit suorittaa päivätoteutuksessa, jolloin opiskelet päivittäin ja opintojen suoritusaika on maksimissaan neljä vuotta. Tapa edellyttää päätoimista opiskelua ja sitoutumista päivittäiseen työskentelyyn. Opinnot edistyvät ohjatusti opiskeluryhmän ja ohjaajien tuella jatkuvassa vuorovaikutuksessa.  Aiempi muotoilualan osaamisesi huomioidaan opinnoissa, jolloin voit nopeuttaa opintojasi. Tällöin osaamisesi tarkastellaan ja sinulle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.   ...

  Provider NameHäme University of Applied Sciences, Hämeenlinna, Visamäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Artenomi (AMK), restaurointi, päivätoteutus

  Restauroinnin ydinosaaminen koostuu ammattikorkeakoulun yhteisistä opinnoista ja substanssiosaamisen osalta taideopinnoista, museologia- ja kulttuurihistoriaopinnoista sekä materiaalit ja tekniikat -opinnoista. Konservoinnin ja restauroinnin eettinen osaaminen on yhtenä osa-alueena museologian opintoja sekä tulee esiin myös osana muuta opetusta. Ydinosaamisen ammatillisissa opinnoissa korostuvat historiallisten interiöörien tyylit ja materiaalit sekä tekniikat. Ydinosaamisessa opiskellaan myös dokumentointitekniikoiden perusteet sekä myös digitaaliset dokumentointimenetelmät. Opintojen alusta lähtien toteutetaan käytännön ja teorian läheistä linkittymistä opetuksessa. Ydinosaamisen opinnot suoritetaan pääosin ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana. Ydinosaamisen osana opiskelija suorittaa myös harjoittelujaksot. Ensimmäinen harjoittelujakso, perusharjoittelu, on toisen vuoden keväällä. Toinen harjoittelujakso eli syventävä harjoittelu on kolmannen vuoden keväällä ja jatkuu neljännen vuoden syksyllä. Opiskelija hakeutuu oman ammatillisen kiinnostuksen mukaisesti valitsemaansa harjoittelupaikkaan. Restauroinnin täydentävissä opinnoissa syvennetään opiskelijan ammattitaitoa ammattikemian, restaurointitekniikoiden sekä erikoistekniikoiden opintojaksoissa. Restauroinnin prosessia, erilaisia materiaaleja ja tekniikoita käydään syvällisemmin läpi dokumentointitekniikat, restaurointimenetelmät ja restaurointiprosessin hallinta opintojaksoissa. Käytännön kohteiden avulla opiskelija tutustuu erilaisiin materiaaleihin ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kouvola campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Artenomi (AMK), restaurointi, päivätoteutus

  Restauroinnin ydinosaaminen koostuu ammattikorkeakoulun yhteisistä opinnoista ja substanssiosaamisen osalta taideopinnoista, museologia- ja kulttuurihistoriaopinnoista sekä materiaalit ja tekniikat -opinnoista. Konservoinnin ja restauroinnin eettinen osaaminen on yhtenä osa-alueena museologian opintoja sekä tulee esiin myös osana muuta opetusta. Ydinosaamisen ammatillisissa opinnoissa korostuvat historiallisten interiöörien tyylit ja materiaalit sekä tekniikat. Ydinosaamisessa opiskellaan myös dokumentointitekniikoiden perusteet sekä myös digitaaliset dokumentointimenetelmät. Opintojen alusta lähtien toteutetaan käytännön ja teorian läheistä linkittymistä opetuksessa. Ydinosaamisen opinnot suoritetaan pääosin ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana. Ydinosaamisen osana opiskelija suorittaa myös harjoittelujaksot. Ensimmäinen harjoittelujakso, perusharjoittelu, on toisen vuoden keväällä. Toinen harjoittelujakso eli syventävä harjoittelu on kolmannen vuoden keväällä ja jatkuu neljännen vuoden syksyllä. Opiskelija hakeutuu oman ammatillisen kiinnostuksen mukaisesti valitsemaansa harjoittelupaikkaan. Restauroinnin täydentävissä opinnoissa syvennetään opiskelijan ammattitaitoa ammattikemian, restaurointitekniikoiden sekä erikoistekniikoiden opintojaksoissa. Restauroinnin prosessia, erilaisia materiaaleja ja tekniikoita käydään syvällisemmin läpi dokumentointitekniikat, restaurointimenetelmät ja restaurointiprosessin hallinta opintojaksoissa. Käytännön kohteiden avulla opiskelija tutustuu erilaisiin materiaaleihin ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kouvola campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutus, taiteen kandidaatti ja taiteen maisteri (3 v + 2 v)

  Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelman pääaine on mediatiede. Pääainetta tukevia sivuaineita ovat multimedia ja liikkuva kuva. Koulutusohjelman opinnot sisältävät median ilmenemismuotojen tarkastelua historiallisesti, kulttuurisesti, ilmaisullisesti ja tuotannollisesti. Opinnoissa tutkimus limittyy taiteelliseen ja tuotannolliseen toimintaan sekä muotoilualaan. Opiskelija voi valita itselleen audiovisuaalisen erityisosaamisalueen, kuten liikkuva kuva, animaatio, valokuvaus, pelillisyys ja niihin liittyvä tutkimusosaaminen, ja syventää sen osaamista opintojensa aikana. Linkki opiskelijatöihin: https://vimeo.com/groups/ulapland Mediatieteen opinnot antavat valmiudet tunnistaa keskeiset mediakulttuurin ilmenemismuodot ja niiden historialliset taustat sekä kyvyn soveltaa hankittua tietoa tieteelliseen, taiteelliseen ja tuotannolliseen työhön. Opinnoissa käydään läpi mm. mediatieteen, mediataiteen, elävän kuvan historian, dramaturgian sekä populaarikulttuurin keskeiset teoriat ja ilmenemismuodot. Multimedian opinnoissa keskitytään multimediaaliseen sisällöntuottamiseen erilaisia ympäristöjä varten. Opinnot antavat perustaidot mm. multimediatuotantojen suunnitteluun, sisällön tuottamiseen web-ympäristöön, multimediailmaisuun ja animaatiotekniikoihin. Kokonaisuuteen liittyy sekä suunnittelua, ilmaisua että tuottamista tukevia taitoja. Liikkuvan kuvan opinnot edistävät valmiuksia liikkuvan kuvan teosten ja tuotantojen toteuttamiseen. Opinnot antavat perustaidot kuvaukseen, valaisuun, ääniteknologiaan ja jälk ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Art and Design

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Avoimen väylä, Kuvataiteilija (AMK), päivätoteutus, Tornio

  Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneen kuvataitelijan osaamiskärki muodostuu neljästä osa-alueesta • kuvallinen osaaminen • digitaalisen kuvan osaaminen • plastisuuden ja tilan osaaminen • ajan ja interaktiivisuuden hallinta Tämän lisäksi osaat toimia yrittäjämäisesti sekä hallitset kuvataidealan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Koulutuksessa opiskellaan mm. digitaalista maalaustaidetta, grafiikkaa, 3D-mallinnusta ja -tulostusta, valokuvausta, kuvankäsittelyä, animaatiota, multimediaa, media- ja verkkotaidetta. Digitaaliteknologia lävistää kuvataidetuotannot jossain työprosessin vaiheessa. Se toimii apuvälineenä, toteutuskeinona tai julkaisuväylänä ja näyttely-ympäristönä. Digitaaliset maalauksesi ja piirroksesi, valokuvasi ja 3D- teoksesi tehdään tarvittaessa myös analogisiksi, jotta niiden kaupallinen hyödyntäminen olisi monipuolisempaa ja laajempaa. Videot ja animaatiot jaetaan vain digitaalisessa maailmassa. Osaat toimia monialaisissa yhteisöissä alueellisella ja globaalilla tasolla. Kuvataiteilijana osaat toimia digitaalisessa maailmassa turvallisesti ja yrittäjämäisesti sekä löydät yleisösi, kanavasi ja elantosi. ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Culture, Tornio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Bachelor of Culture and Arts

  Kurser (workshops) i tekniker och uttryck (t ex måleri, skulptur, grafik, video, fotografi, ljud) blandas med ateljéstudier; perioder då studerande fördjupar sig i det egna arbetet (både tekniskt och tematiskt). I ateljéstudierna sker undervisningen genom individuell handledning. Workshops med gästlärare (även internationella) erbjuds med jämna mellanrum och de är valbara på alla årskurser. Samtidskonst är ett centralt begrepp i studierna. Samtidskonsten innefattar en stor mängd konstarter och tekniker. Konst är kommunikation genom en variation av former och uttryck. Under fyra år av studier finns både tid och möjlighet att på olika sätt fördjupa sig både i tematik och teknik – samt studera specifikt de tekniker/uttryck de studerande personligen är mest intresserade av. Studerande ska kunna plocka ut och utnyttja ”de bästa bitarna” för att skapa en egen profil. Parallellt med praktiskt konstutövande läser studerande teoretiska ämnen (t ex konsthistoria, kulturkunskap) som förklarar konst och samhälle ur ett flertal olika perspektiv. Utbildningen innehåller även en gästkonstnärsverksamhet vilket innebär att studerande kommer i kontakt med internationella konstnärer som befinner sig på campus och arbetar med sina egna projekt. Dessa konstnärer ordnar ibland olika former av workshops. Kontinuerligt arrangeras även ”Artist Talks” så yrkesutövande konstnärer presenterar sitt arbete samt diskuterar yrkesrelaterade frågor ofta ur ett internationellt perspektiv. Studerande kan välja fokusområde och/eller teknik enligt ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Pietarsaari

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Bachelor of Culture and Arts, Bachelor of Media, photography

  Fotokonst, bildjournalistik, studiofotografering och olika typer av kommersiell fotografering är de viktigaste delarna i studierna. Genom olika former av utställningsprojekt, publikationer och kunduppdrag syftar utbildningen redan under studietiden till att skapa bilder och visuella helheter för verkliga sammanhang. Detta för att ge erfarenhet och skapa bästa möjliga förutsättningar för ett lyckat arbetsliv. Utbildningens egna webbsidor www.fotokonst.fi och www.kreativastudier.fi ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Pietarsaari

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Bachelor of Culture and Arts, Designer

  Studierna innehåller både teoretiska ämnen och praktiska uppgifter där bland annat teckning, komposition, digitala verktyg och tredimensionell gestaltning är viktiga redskap. Som studerande jobbar du i samarbetsprojekt med näringslivet eller med projekt som förverkligas inom skolan. Projekten är endera av offentlig eller privat karaktär. Tyngdpunkten ligger på människans behov och trivsel. I högskolans olika verkstäder får du under studietiden förverkliga och experimentera fram produkter till rummets olika behov, produkter såsom möbler och andra inredningselement, tryckta inredningstextilier etc. Designprocessen innebär ofta att man börjar med idéarbete som följs av skissering och modellbygge. Deltagande i mässor och/eller studieresor är ett återkommande inslag för studerande. Redan under studietiden är det viktigt att knyta kontakter till arbetslivet och därför poängteras betydelsen av kommunikationen mellan beställare, tillverkare och användare och teamarbete betonas. Studerande har också möjlighet att vara medlem i den riksomfattande föreningen för inredningsplanerarare, Inredningsplanerarna SI r.f. (Sisustussuunnittelijat SI ry). Inom utbildningen betonar vi starkt den familjära stämningen och vi sätter stor vikt vid individuell handledning för varje enskild studerande. Utbildningen finns i Campus Allegro i Jakobstad. Mera information och bildmaterial om olika projekt, aktuell information och examensarbete hittas på utbildningens egen hemsida www.formgivning.fi   ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Pietarsaari

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Bachelor of Culture and Arts, Designer

  Studierna innehåller bl.a. typografi, kommunikationslära, Design Management, teckning, komposition, bildhantering, foto och rörlig bild. Andra områden som ingår är illustration, informationsplanering och branding. Praktiska tillämpningar varvas med teoretiska studier inom alla grafiska områden inom formgivning. En stor del av studierna är projektbaserade, vilket ger en god inblick i yrket samt goda kontakter till arbetslivet. Utbildningen sker i Mac-miljö. Praktikperioderna omfattar ungefär 20 arbetsveckor och under perioden arbetar studerande med professionella yrkesutövare eller på designbyråer. Portfoliometodiken används som ett stöd för studierna. Det samlade materialet används vid gemensamma bedömningar, vid den personliga handledningen samt som hjälp både vid utvärdering av arbetsprocessen och vid det egna arbetet.  ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Pietarsaari

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages