• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 23 items
 1. Agricutural programme- Soil/Plant

  Agricutural programme - Soil/Plant ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Bachelor of Science in Environmental Science

  Bachelor of Science in Environmental Science Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=N1MVN Location: Sweden Start Date:  2019-09-02 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Environmental sciences Language: English Teaching Language: Swedish ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Bachelor Programme in Biology/Molecular Biology- Biology/Molecular Biology

  Biologi omfattar allt från ekologi och miljö till molekylärbiologi och genetik. Tack vare stor valfrihet och ett av landets största kursutbud inom biologi och molekylärbiologi väljer du själv inom kandidatprogrammet i biologi vilken sorts biolog du vill bli. De första två åren består av grundkurser inom cellbiologi, organismbiologi, genetik, ekologi och fysiologi. Du läser också kemi, matematik och statistik. Tredje året inriktar du dig mot något biologiskt område genom valfria fördjupningskurser och ett självständigt projektarbete. Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Som student tränas du i ett vetenskapligt arbetssätt och får genom kontakten med forskarna inblick i den senaste forskningen och utvecklingen. Karriär: Biologer från Uppsala universitet har ett brett arbetsfält, beroende på inriktning och intresse. Väljer du en ekologisk eller evolutionsbiologisk inriktning kan du arbeta med natur- och miljövård hos arbetsgivare som till exempel länsstyrelser, Naturvårdsverket, miljövårdsorganisationer och konsultföretag. Med en cell- eller molekylärbiologisk inriktning kan du jobba med till exempel läkemedelsutveckling eller mikrobiologiska analyser inom framför allt läkemedels- och bioteknikföretag. Biologer kan även arbeta som lärare, vetenskapsjournalister eller i olika mediesammanhang. Utbildningen ger dig också grunderna i biologi för vidare studier på masterprogram. Ort: UppsalaStarttermin: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Bachelor Programme in Biology/Molecular Biology-- No translation available-

  Biologi omfattar allt från ekologi och miljö till molekylärbiologi och genetik. Tack vare stor valfrihet och ett av landets största kursutbud inom biologi och molekylärbiologi väljer du själv inom kandidatprogrammet i biologi vilken sorts biolog du vill bli. De första två åren består av grundkurser inom cellbiologi, organismbiologi, genetik, ekologi och fysiologi. Du läser också kemi, matematik och statistik. Tredje året inriktar du dig mot något biologiskt område genom valfria fördjupningskurser och ett självständigt projektarbete. Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Som student tränas du i ett vetenskapligt arbetssätt och får genom kontakten med forskarna inblick i den senaste forskningen och utvecklingen. Karriär: Biologer från Uppsala universitet har ett brett arbetsfält, beroende på inriktning och intresse. Väljer du en ekologisk eller evolutionsbiologisk inriktning kan du arbeta med natur- och miljövård hos arbetsgivare som till exempel länsstyrelser, Naturvårdsverket, miljövårdsorganisationer och konsultföretag. Med en cell- eller molekylärbiologisk inriktning kan du jobba med till exempel läkemedelsutveckling eller mikrobiologiska analyser inom framför allt läkemedels- och bioteknikföretag. Biologer kan även arbeta som lärare, vetenskapsjournalister eller i olika mediesammanhang. Utbildningen ger dig också grunderna i biologi för vidare studier på masterprogram. Ort: UppsalaStarttermin: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Bachelor Programme in Environmental Science

  Du som vill arbeta med dagens och framtidens miljöfrågor behöver goda ämneskunskaper och kompetens för samarbete över gränser. Programmet har en naturvetenskaplig profil men riktar sig till både naturvetare och samhällsvetare som vill arbeta med problemlösning. Utbildningens fokus är hållbar förvaltning av naturresurser och ekosystemtjänster och inkluderar både natur- och samhällsvetenskapliga angreppssätt. Att studera på Gotland innebär utmärkta möjligheter till praktiska övningar, lokala fallstudier och samverkan med arbetslivet. Din kompetens blir bred med basen inom naturvetenskap, vilket ger dig förmåga till helhetsbedömningar och åtgärdsrekommendationer. Det teoretiska innehållet kopplas genomgående till aktuella frågor på miljöområdet och metoder för att lösa problem och främja en hållbar samhällsutveckling. Programmet leder till en kandidatexamen med miljövetenskap som huvudområde. Karriär: Miljövetare arbetar ofta med strategiska miljöfrågor både inom näringslivet och offentlig verksamhet. Det finns behov av ämneskunniga med kompetens för systemlösningar och samordning av komplexa frågor, såsom naturresurs- och samhällsplanering. Du kan arbeta som handläggare, rådgivare, miljösamordnare eller konsult i organisationer, statliga verk, kommuner och länsstyrelser. Inom de flesta näringslivsgrenar, till exempel livsmedel, bostadsförvaltning, transport och avfall, anställs miljösamordnare och miljöstrateger. Det finns också arbeten inom naturvårdsbranschen och utbildningssektorn. Ort: VisbyStarttermin: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Bachelor´s Programme in Environmental Science

  Som framtidens miljövetare ställs du inför stora utmaningar. Du behöver kunskap som sträcker sig över de vetenskapliga gränserna, och förmågan att länka samman specialistkompetens från olika områden. För att åtgärda och förebygga miljöproblem krävs en förståelse av hur naturen och samhället fungerar, och hur dessa påverkar varandra. Du behöver snabbt kunna hitta relevant information inom oväntade områden - idag och i framtiden. Miljövetarprogrammet är en tvärvetenskaplig utbildning med stark forskningsanknytning för dig som vill åstadkomma förändring. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Bachelor´s Programme in Environmental Science

  Som framtidens miljövetare ställs du inför stora utmaningar. Du behöver kunskap som sträcker sig över de vetenskapliga gränserna, och förmågan att länka samman specialistkompetens från olika områden. För att åtgärda och förebygga miljöproblem krävs en förståelse av hur naturen och samhället fungerar, och hur dessa påverkar varandra. Du behöver snabbt kunna hitta relevant information inom oväntade områden ? idag och i framtiden. Miljövetarprogrammet är en tvärvetenskaplig utbildning med stark forskningsanknytning för dig som vill åstadkomma förändring. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Bioscience Programme with a Focus on Biology Entrepreneurship

  Det finns ett stort behov av biologer med gedigna ämneskunskaper och en förmåga att omvandla grundvetenskapliga upptäckter till innovationer som kan vara samhället till gagn. Med en biovetenskaplig utbildning kan du bidra till ett hållbart samhälle som kan möta de globala utmaningar som vi står inför. Utbildningen täcker ett brett område inom biologi och kemi men innehåller även kurser inriktade på att omvandla grundkunskaperna till nya lösningar och innovationer som kan bidra till att uppfylla Sveriges och WHO:s miljömål för att bättre ta vara på världens resurser. Målet med programmet är att utveckla din vetenskapliga kompetens i kombination med dina färdigheter inom biologisk innovation för att maximera din förmåga att utnyttja vetenskapliga framsteg i samhällets tjänst och i konkurrenskraftiga kommersiella miljöer. Kunskap inom biologi kombinerat med innovation kommer även att vara ytterst värdefull för din framtida konkurrenskraft inom näringslivet. Under programmets ges möjlighet att möta och skapa kontakter med ledare från näringslivet. Dessa kontakter kommer sedan att vara ett centralt tema för utbildningen. Undervisningen leds av lärare som bedriver forskning inom ramen för utbildningen och kompletteras av ledare från näringslivet som bidrar med sina praktiska erfarenheter. I utbildningen arbetar vi även med personlig professionell utveckling för att stärka din förmåga att kommunicera med din omvärld. Undervisningen sker på svenska och engelska ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Eco Entrepreneur for Sustainable Development

  Utvecklingen mot ett hållbart samhälle går inte så fort som vi många gånger önskar. Trots att tekniken finns och att vi ofta vet vad som behöver göras, bromsas den av ekonomiska och juridiska hinder eller av en oro för förändringar. Som ekoentreprenör ser och löser du sådana problem. Din kompetens behövs både i den privata och offentliga sektorn, där du kan arbeta med till exempel miljövänlig upphandling eller miljödriven innovation. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Eco Entrepreneur for Sustainable Development

  Utvecklingen mot ett hållbart samhälle går inte så fort som vi många gånger önskar. Trots att tekniken finns och att vi ofta vet vad som behöver göras, bromsas den av ekonomiska och juridiska hinder eller av en oro för förändringar. Som ekoentreprenör ser och löser du sådana problem. Din kompetens behövs både i den privata och offentliga sektorn, där du kan arbeta med till exempel miljövänlig upphandling eller miljödriven innovation. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages