• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 121 items
 1. Asian Studies- China

  Asian Studies - China ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Asian Studies- Japan

  Asian Studies - Japan ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Bachelor of Fine Arts Programme in Literary Composition

  Bachelor of Fine Arts Programme in Literary Composition ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Bachelor Programme in Japanese

  Bachelor Programme in Japanese ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Bachelor Programme in Languages

  Välj mellan 40 olika språk och få praktisk tillämpning av dina språkkunskaper! När du läser Språkvetarprogrammet i Uppsala får du fördjupade kunskaper i ett eller flera språk samt övergripande lingvistiska kunskaper om språk i allmänhet. Du sätter din egen personliga profil på utbildningen genom valet av språk som du kombinerar med andra ämnen. Ditt huvudspråk läser du i tre eller fyra terminer. Vad som sedan ingår i utbildningen väljer du utifrån dina intressen eller den yrkesprofil du önskar. Du kan fortsätta att läsa fler språk eller välja kurser från hela universitetets utbud. Utbildningens praktiska inslag får du genom seminarier, studiebesök och praktik och i programgemensamma kurser. En kurs ger dig praktiska färdigheter i olika typer av skriftlig framställning på engelska. I en annan får du övning i muntlig och skriftlig presentationsteknik på svenska. Du får även lära dig professionell korrekturläsning. Användningen av datorer som verktyg, såväl allmänt som för språklig analys, utgör en naturlig del i utbildningen. Programmet är tvärvetenskapligt och knyter i hög grad an till arbetslivet genom seminarier, studiebesök och en frivillig praktiktermin. Språkvetarprogrammet leder till filosofie kandidatexamen med det valda språkämnet som huvudområde. Karriär: Som språkvetare kan du till exempel arbeta som redaktör, språkvårdare, skribent, översättare, litterär agent eller copywriter. Ort: UppsalaStarttermin: höst och vår ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Bachelor Programme in Languages

  Välj mellan 40 olika språk och få praktisk tillämpning av dina språkkunskaper! När du läser Språkvetarprogrammet i Uppsala får du fördjupade kunskaper i ett eller flera språk samt övergripande lingvistiska kunskaper om språk i allmänhet. Du sätter din egen personliga profil på utbildningen genom valet av språk som du kombinerar med andra ämnen. Ditt huvudspråk läser du i tre eller fyra terminer (fyra om det är ett nybörjarspråk). Vad som sedan ingår i utbildningen väljer du utifrån dina intressen eller den yrkesprofil du önskar. Du kan fortsätta att läsa fler språk eller välja kurser från hela universitetets utbud. Utbildningens praktiska inslag får du genom seminarier med besök från arbetslivet, praktik och i programgemensamma kurser. En kurs ger dig praktiska färdigheter i olika typer av skriftlig framställning på engelska. I en annan får du övning i muntlig och skriftlig presentationsteknik på svenska. Du får även lära dig professionell korrekturläsning. Användningen av datorer som verktyg, såväl allmänt som för språklig analys, utgör en naturlig del i utbildningen. Programmet är tvärvetenskapligt och knyter i hög grad an till arbetslivet genom seminarier, studiebesök och en frivillig praktiktermin. Språkvetarprogrammet leder till filosofie kandidatexamen med det valda språkämnet som huvudområde. Karriär: Som språkvetare kan du till exempel arbeta som redaktör, språkvårdare, skribent, översättare, litterär agent eller copywriter. Ort: UppsalaStarttermin: höst och vår ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Bachelor Programme in Languages

  Välj mellan 40 olika språk och få praktisk tillämpning av dina språkkunskaper! När du läser Språkvetarprogrammet i Uppsala får du fördjupade kunskaper i ett eller flera språk samt övergripande lingvistiska kunskaper om språk i allmänhet. Du sätter din egen personliga profil på utbildningen genom valet av språk som du kombinerar med andra ämnen. Ditt huvudspråk läser du i tre eller fyra terminer (fyra om det är ett nybörjarspråk). Vad som sedan ingår i utbildningen väljer du utifrån dina intressen eller den yrkesprofil du önskar. Du kan fortsätta att läsa fler språk eller välja kurser från hela universitetets utbud. Utbildningens praktiska inslag får du genom seminarier med besök från arbetslivet, praktik och i programgemensamma kurser. En kurs ger dig praktiska färdigheter i olika typer av skriftlig framställning på engelska. I en annan får du övning i muntlig och skriftlig presentationsteknik på svenska. Du får även lära dig professionell korrekturläsning. Användningen av datorer som verktyg, såväl allmänt som för språklig analys, utgör en naturlig del i utbildningen. Programmet är tvärvetenskapligt och knyter i hög grad an till arbetslivet genom seminarier, studiebesök och en frivillig praktiktermin. Språkvetarprogrammet leder till filosofie kandidatexamen med det valda språkämnet som huvudområde. Karriär: Som språkvetare kan du till exempel arbeta som redaktör, språkvårdare, skribent, översättare, litterär agent eller copywriter. Ort: UppsalaStarttermin: höst och vår ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Bachelor Programme in Latin American Studies

  This Bachelor's program has a multidisciplinary and international profile. It provides knowledge about the history, politics, economics and social and cultural development in Latin America, the Caribbean and the Hispanic USA. This region is currently undergoing major changes, with new movements and ideas gaining ground, the change of trading patterns, and the reduction of poverty. While the continent is looking for its role in today's global context, giving the opportunity to previously excluded and marginalized groups to demand their rights within the political and economic development. But despite the progress many of the countries on the continent are still characterized by the inequality and instability of the past. The interplay between the past, the present and future are the focus of Latin American Studies, and you as a student to study Latin America from many perspectives. Latin American Studies is an interdisciplinary subject that derives its theoretical and methodological approaches from the social sciences and humanities. The Bachelor Programme in Latin American Studies includes six semesters of study (180 credits) and consists of the main area-specific required courses totaling 90 credits, compulsory courses in Spanish or Portuguese, totaling 60 credits and optional course's for a total of 30 credits. Within the program, students have the opportunity to do an internship/field work in Latin America. In addition to the study of Latin America there will be given the opportunity to focus on individual t ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Bachelor Programme in Latin American Studies

  This Bachelor's program has a multidisciplinary and international profile. It provides knowledge about the history, politics, economics and social and cultural development in Latin America, the Caribbean and the Hispanic USA. This region is currently undergoing major changes, with new movements and ideas gaining ground, the change of trading patterns, and the reduction of poverty. While the continent is looking for its role in today's global context, giving the opportunity to previously excluded and marginalized groups to demand their rights within the political and economic development. But despite the progress many of the countries on the continent are still characterized by the inequality and instability of the past. The interplay between the past, the present and future are the focus of Latin American Studies, and you as a student to study Latin America from many perspectives. Latin American Studies is an interdisciplinary subject that derives its theoretical and methodological approaches from the social sciences and humanities. The Bachelor Programme in Latin American Studies includes six semesters of study (180 credits) and consists of the main area-specific required courses totaling 90 credits, compulsory courses in Spanish or Portuguese, totaling 60 credits and optional course's for a total of 30 credits. Within the program, students have the opportunity to do an internship/field work in Latin America. In addition to the study of Latin America there will be given the opportunity to focus on individual t ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Bachelor Programme in Oriental Studies- Arab

  Vill du förena ditt intresse för Mellanöstern, Nordafrika, Central- och Sydasien med språkstudier i antingen arabiska, hindi, persiska eller turkiska? Orientalistikprogrammet i Uppsala är inriktat på språkliga och kulturella förhållanden som sträcker sig från Indien till Marocko och från Centralasien till Sudan. Genom historien har regionen alltid spelat en viktig roll i världens utveckling. Här har de stora världsreligionerna sitt ursprung. Kulturellt är regionen präglad av bland annat judar och greker, perser och araber, turkar och kurder, som gett upphov till dagens mångskiftande situation med olikartade politiska system och sociala strukturer. Du kommer bland annat att studera politiska, religiösa och språkliga/litterära förhållanden i historia och nutid. Förståelse av kultur och språk är tätt förbundna, varför språket utgör en mycket viktig del av utbildningen. Orientalistikprogrammet leder till filosofie kandidatexamen. Huvudområdet i kandidatexamen är det språk du har fördjupat dig i, det vill säga semitiska språk, indologi, iranska språk, eller turkiska språk. Karriär: Programmet erbjuder en specialutbildning för dig som avser att ägna dig åt internationell verksamhet där kombinationen av språklig kompetens och områdesexpertis är av betydelse, till exempel inom statliga myndigheter, massmedia, biståndsorganisationer, invandrar- och flyktingmottagningar. Ort: UppsalaStarttermin: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages