• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 115 items
 1. Aesthetics Programme

  Aesthetics Programme ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Arts and Social Sciences Programme- No translation available

  Med historiska perspektiv och kunskap om hur idéer och föreställningar utvecklas kan du bidra till större förståelse av dagens samhällsutmaningar. Inrikta dig mot idéhistoria eller historia och bygg vidare med egna val inom samhällsvetenskap. Du utvecklar din förmåga till kritiskt tänkande och lär dig analysera samhällsförändringar och presentera analyser. Programmet förbereder dig för att arbeta med omvärldsanalys, utredning och forskning. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Arts and Social Sciences Programme- No translation available

  Med historiska perspektiv och kunskap om hur idéer och föreställningar utvecklas kan du bidra till större förståelse av dagens samhällsutmaningar. Inrikta dig mot idéhistoria eller historia och bygg vidare med egna val inom samhällsvetenskap. Du utvecklar din förmåga till kritiskt tänkande och lär dig analysera samhällsförändringar och presentera analyser. Programmet förbereder dig för att arbeta med omvärldsanalys, utredning och forskning. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Associate's Degree Program in Philosophy

  För högskoleexamen i filosofi fordras 120 hp i filosofi.Programmet omfattar:. A-kursen, 30 hp. Två kurser i etik och samhällsfilosofi, 15 hp. Två kurser i filosofinshistoria, 15hp. Obligatoriska profilkurser i kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi, vetenskapsteori, logik, samt naturvetenskap och religion, 52,5 hp. Examensarbete, 7,5 hp ...

  Provider NameNewmaninstitutet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Associate's Degree Program in Philosophy, Blended Learning

  För högskoleexamen i filosofi fordras 120 hp i filosofi.Programmet omfattar:. A-kursen, 30 hp. Två kurser i etik och samhällsfilosofi, 15 hp. Två kurser i filosofinshistoria, 15hp. Obligatoriska profilkurser i kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi, vetenskapsteori, logik, samt naturvetenskap och religion, 52,5 hp. Examensarbete, 7,5 hp ...

  Provider NameNewmaninstitutet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Associate's Degree Programin Theology

  Utbildningsprogrammet ger en viss filosofisk skolning och teologiska kunskaper. Inriktningen på utbildningen är densamma som för kandidatexamen i teologi och kandidatexamen med teologi som huvudområde.I början av utbildningen tilldelas du en mentor bland institutets lärare. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet.Programmet ges i Uppsala (helfart) samt på distans med obligatoriska träffar en gång per månad (halvfart). De allra flesta av de kurser som institutet ger kan ingå i utbildningsprogrammet.Newmaninstitutets utbildning är synkroniserad med liknande utbildningar i Europa och USA. Du har därmed goda möjligheter att förlägga en del av dina studier till institutioner där. Du får också möjlighet att möta några av våra internationella föreläsare. ...

  Provider NameNewmaninstitutet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Associate's Degree Programin Theology, Blended Learning

  Utbildningsprogrammet ger en viss filosofisk skolning och teologiska kunskaper. Inriktningen på utbildningen är densamma som för kandidatexamen i teologi och kandidatexamen med teologi som huvudområde.I början av utbildningen tilldelas du en mentor bland institutets lärare. Tillsammans med din mentor detaljplanerar du utbildningen och gör det urval bland valbara kurser som är mest lämpat för dig. Vissa kurser är obligatoriska i programmet.Programmet ges i Uppsala (helfart) samt på distans med obligatoriska träffar en gång per månad (halvfart). De allra flesta av de kurser som institutet ger kan ingå i utbildningsprogrammet.Newmaninstitutets utbildning är synkroniserad med liknande utbildningar i Europa och USA. Du har därmed goda möjligheter att förlägga en del av dina studier till institutioner där. Du får också möjlighet att möta några av våra internationella föreläsare." ...

  Provider NameNewmaninstitutet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Bachelor of Science in Conservation with major in Garden and Landscape Crafts

  Bachelor of Science in Conservation with major in Garden and Landscape Crafts ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Bachelor of Science in Conservation with major in Garden and Landscape Crafts, Gardening

  Bachelor of Science in Conservation with major in Garden and Landscape Crafts, Gardening ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Bachelor of Theology

  Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av teologi, men är också en del av yrkesutbildningen för präster och religionslärare.Utbildningen inleds med Baskurs i teologi, 60 hp, vars 5 delkurser representerar teologins olika ämnesområden. Programmet fortsätter därefter med ett fritt val av påbyggnads- och fördjupningskurser om 15 hp på C-nivå. Dessa ska omfatta minst tre kurser från skilda teologiska ämnesområden.Ett område utgör huvudämne, som omfattar 60 hp och inkluderar en avslutande C-uppsats som också är examensarbete.Den som vill bli lärare i religionskunskap kan fortsätta sina studier vid bl a Lärarhögskolan i Stockholm eller Södertörns högskola.Kandidatprogrammet är studiemedelsberättigad. OBS Läser du teologi som fristående kurser får du inga studiemedel. ...

  Provider NameErsta Sköndal University College

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages