• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 17 items
 1. Coachwork painter

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Bepaalt de werkzaamheden op basis van een werkfiche of aanwijzingen van een verantwoordelijke (I160601 Id13304-c) - Raadpleegt technische bronnen - Raadpleegt de werkfiche ● Bereidt de werkplek en het voertuig voor aan de hand van de werkfiche, zodat vlot, correct, net en veilig gewerkt kan worden (co 00816) - Verwerkt en interpreteert de werkfiche - Identificeert het voertuig - Verplaatst het voertuig en zet het klaar - Bereidt het gereedschap en de producten voor en zet ze klaar - Beschermt het voertuig en eventuele andere voertuigen in de buurt (interieur d.m.v. stoelen, stuurhoes, tapijtbescherming…) ● Vult de opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokkenen (I160601 Id17315-c) - Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden - Registreert gebruikte hoeveelheden materialen - Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en verantwoordelijke - Gebruikt bedrijfseigen software ● Ruimt de werkplek op en onderhoudt ze (I160601 Id16298-c) - Sorteert en bergt onderdelen op - Plaatst gereedschap en materiaal in rekken of karren - Ruimt de werkplek op en reinigt ze - Reinigt het gebruikte gereedschap en de apparatuur - Sorteert afval volgens de richtlijnen Specifieke Activiteiten ● Bepaalt, in overleg met de verantwoordelijke welke onderdelen gespoten moeten worden van zodra het herstelproces aanvangt (co 00817) - Schat de grootte van de reparatiezone en ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Electrotechnical fitter

  ● Werkt in teamverband (I130601 Id13315-c) - Wisselt informatie uit met collega’s - Volgt instructies op - Rapporteert mondeling aan klanten of verantwoordelijke - Licht de klant of verantwoordelijke in bij onvoorziene omstandigheden - Registreert verbruikte materialen en tijdsbesteding - Werkt in teamverband ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, energie, kwaliteit en welzijn (co 01127) - Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling - Sorteert afval - Neemt gepaste maatregelen om hinder (stof, lawaai…) en afval te beperken - Werkt ergonomisch - Werkt met oog voor de energieprestatie van gebouwen - Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften - Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies - Slaat de eigen gereedschappen, machines en materialen op ● Werkt op hoogte volgens de veiligheidsregels (co 01128) - Plaatst en gebruikt stellingen en hoogtewerkers (waarvoor een attest vereist is) - Plaatst en gebruikt ladders - Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden ● Gebruikt gepaste machines en gereedschappen (manuele, elektrische en elektropneumatische) (co 01129) - Gebruikt gepaste machines en gereedschappen - Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik - Gebruikt machin ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Bicycle repairer

  ● Bepaalt de aard van de werkzaamheden op basis van technische dossiers en aanwijzingen van een hiërarchisch verantwoordelijke en klanten (I160702 Id12485-c) - Raadpleegt technische bronnen (werkplaatshandboek, werkfiches, constructeurs-voorschriften …) - Ontwikkelt mondelinge communicatie (voornamelijk van technische aard) met klanten om hun klachten en wensen beter te kunnen begrijpen en identificeren - Interpreteert de klachten, wensen van de klant - Bepaalt de juiste framemaat voor de klant - Herkent de soorten metalen en kunststoffen van de fiets en aanverwanten - Bepaalt de werkmethode en legt benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar - Plaatst bestellingen rekening houdend met kosten en levertermijnen ● Schat kosten en herstellingstermijnen in en maakt een kostenraming op voor de interventie (I160702 Id21511-c) - Schat de technische schade na een ongeval - Berekent benodigde grondstoffen (wisselstukken, producten, …) en werkuren - Geeft klanten advies over herstellingen, materialen, accessoires, … ● Controleert, assembleert en stelt onderdelen van fietsen af vóór levering aan de klant (I160702 Id32327-c) - Pakt de fiets uit - Controleert de staat van de onderdelen - Raadpleegt en volgt de montagevoorschriften van de constructeur - Gebruikt meetinstrumenten (schuifpasser, …) - Past metaalbewerkingstechnieken toe (schroefdraad tappen, vijlen, boren, staal zagen,…) - Bouwt onderdelen en toebehoren op, controleert of ze goed vast zitten en goed functioneren (remme ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Composites technician

  ● Bepaalt de eigen tussenkomsten en werkmethoden op basis van technische documenten en vastgestelde prioriteiten (H320301 Id13372-c) - Controleert en houdt zich aan de productieorder en de technische fiche - Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, plannen,…..) - Bepaalt de werkvolgorde - Voert dimensionale berekeningen uit (oppervlakte, volume,…..) - Stemt de materialen, het gereedschap en de machines af op de werkmethode ● Snijdt versterkingen (weefsels,…) op maat en maakt de verscheidenheid en hoeveelheid hars die nodig is voor de productie van het stuk klaar (H320301 Id2601-c) - Houdt zich aan de productieorder en technische fiche - Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, plannen,…) - Stemt de hoeveelheid grondstoffen en hulpstoffen af op de opdracht ● Bepleistert de drager (gietvorm, vorm, model,…) met ontvormingswas en bekleedt het met een beschermingslaag (gelcoat, uitrekkingsstof) (H320301 Id9269-c) - Houdt zich aan de productieorder en technische fiche - Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, plannen,…) - Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht ● Brengt de versterkingsbladen via contactlager op de drager aan en impregneert de versterkingen met hars (H320301 Id5751-c) - Houdt zich aan de productieorder en technische fiche - Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, plannen,…) - Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht ● Plaatst de inserts (hout, kunststof, metaal, honinggraat,…) tussen de vou ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Onderhoudsmonteur

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in teamverband (co 01919) - Wisselt informatie uit met collega’s en gebruikers van de machine of installatie - Volgt aanwijzingen van collega’s van ondersteunende diensten - Volgt aanwijzingen op van verantwoordelijken - Vult werkdocumenten in - Rapporteert aan leidinggevenden ● Volgt de planning (co 01920) - Leest en begrijpt het preventief onderhoudsplan - Verzamelt materiaal en gereedschappen voor het uitvoeren van de opdracht ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01921) - Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten - Werkt correct met hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften - Sorteert afval en beschermt het milieu - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften - Neemt gepaste maatregelen volgens de veiligheidsvoorschriften bij ongevallen - Verzamelt gereedschappen en materiaal ● Gebruikt machines en gereedschappen (co 01922) - Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik - Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier - Reinigt en controleert de machines en gereedschappen op zichtbare gebreken en degelijkheid na gebruik - Signaleert defecten of gebreken ● Intervenieert preventief rekening houdend met situationele elementen of de ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Pijpfitter

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in teamverband (co 02003) - Wisselt informatie uit met collega’s - Houdt werkdocumenten bij - Rapporteert aan leidinggevenden ● Organiseert de taken in functie van de opdracht (co 02004) - Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren - Leest en begrijpt het uitvoeringsdossier en nodige werkvergunningen ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 02005) - Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten - Sorteert afval en beschermt het milieu - Werkt ergonomisch met gebruik van hefwerktuigen - Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften (aanslaan en uitwijzen van kritische lasten) - Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften - Voert een LMRA (last minute risk analysis) uit - Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies of werkvergunning - Neemt gepaste maatregelen volgens de veiligheidsvoorschriften bij ongelukken en opslag van gevaarlijke producten of werken met open vlam - Slaat gereedschappen en materiaal op - Staat in voor orde en netheid op de werkplek ● Werkt op hoogte volgens de veiligheidsregels (co 02006) - Controleert of het juiste keuringslabel aanwezig is op stellingen, hoogtewerkers, ladders en va ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Constructielasser

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in teamverband (co 01635) - Wisselt informatie uit met collega’s - Houdt werkdocumenten bij - Rapporteert aan leidinggevenden ● Organiseert de taken in functie van een dagplanning (co 01636) - Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren - Leest en begrijpt het lasplan en de lasmethodebeschrijving ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01637) - Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten - Sorteert afval en beschermt het milieu - Werkt ergonomisch met gebruik van hefwerktuigen - Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften - Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften - Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies of werkvergunning - Neemt gepaste maatregelen volgens de veiligheidsvoorschriften bij ongelukken met en opslag van gevaarlijke producten of werken met open vlam - Slaat gereedschappen en materiaal op ● Gebruikt machines en gereedschappen (co 01638) - Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik - Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier - Reinigt en controleert de machines en gereedschappen op zichtbare gebreken en degelijkheid na gebruik ● Stel ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Pijplasser

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in teamverband (co 01635) - Wisselt informatie uit met collega’s - Houdt werkdocumenten bij - Rapporteert aan leidinggevenden ● Organiseert de taken in functie van een dagplanning (co 01636) - Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren - Leest en begrijpt het lasplan en de lasmethodebeschrijving ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01123) - Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten - Sorteert afval en beschermt het milieu - Werkt ergonomisch met gebruik van hefwerktuigen - Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften - Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften - Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften, instructies of werkvergunning - Neemt gepaste maatregelen volgens de veiligheidsvoorschriften bij ongelukken met en opslag van gevaarlijke producten of werken met open vlam - Slaat gereedschappen en materiaal op ● Gebruikt machines, gereedschappen en hulpstoffen (co 01638) - Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik - Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier - Gebruikt draaitafels en laskalibers - Reinigt en controleert de machines en gereedschappen na op zich ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Cold storage mechanic

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Werkt in teamverband (I130601 Id13315-c) - Wisselt informatie uit met collega’s, derden en opdrachtgevers - Houdt planning en werkdocumenten bij - Rapporteert aan leidinggevenden - Werkt in teamverband ● Organiseert de taken in functie van een dagplanning (co 01114) - Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren - Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad - Houdt voorraden bij en vult aan ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01123) - Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van de etiketten en markering van de gebruikte materialen - Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen - Neemt gepaste maatregelen bij opslag van en ongelukken met gevaarlijke producten - Werkt ergonomisch met gebruik van hefwerktuigen - Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften - Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften - Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies - Slaat gereedschappen en materiaal op ● Werkt op hoogte (co 01124) - Bouwt stellingen op en af volgens de veiligheidsregels - Gebruikt ladders en hoogtewerkers vo ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Maintenance mechanic for passenger and company cars

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Volgt aanwijzingen van een hiërarchisch verantwoordelijke of collega’s (I160401 Id12485-c) - Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren - Bepaalt de werkmethode en legt benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar - Raadpleegt technische bronnen (werkplaatshandboek, werkfiches, constructeursvoorschriften) ● Vult opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst (I160401 Id17315) - Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden - Gebruikt een computergestuurd opvolgsysteem ● Ruimt de werkzone op, maakt ze schoon en voert een basisonderhoud uit aan gereedschappen en installaties (I160401 Id16810) - Legt gereedschap en grondstoffen op de juiste plaats terug - Reinigt gereedschap vooraleer het op te bergen - Houdt de werkvloer ordelijk en proper ● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01066) - Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid, milieu- en kwaliteitszorg - Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften - Stockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens voorschriften - Recupereert materialen - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling - Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften - Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften ● Bewerkt of past o ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages