• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 12 items
 1. Bachelor of Marine Technology, Sea Captain, full-time studies, Rauma

  Your studies will include: Navigation and Ship Handling Shipping Technology and Shipping Economics Seamanship and Leadership Skills Ship Service and Maintenance and Ship Building Ship Engines and Technical Systems GOC Maritime Law and Legislation Ship Safety and Emergency Management While proceeding in your studies you gradually learn to work in a challenging environment and to make quick decisions.  You will also get used to the special demands of life at sea, such as being able to adapt to different situations, to take responsibility and to be flexible. Progress of studies: Maritime Studies in SAMK comply with the standards set for the contents of the training by the international conventions (STCW).  During your studies you have an opportunity to apply for an exchange program and earn credits (ECTS) while studying abroad in any of the partner schools of SAMK. Onboard training can also be completed partly or entirely abroad. ...

  Provider NameSatakunnan ammattikorkeakoulu, SAMK Merenkulun kampus, Rauma

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Merikapteeni (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Rauma

  Näitä opiskelet navigaatio ja aluksen käsittely merikuljetustekniikka ja -talous merimiestaito ja johtaminen laivatekniikka ja laivakonejärjestelmät huolto- ja kunnossapito sekä laivan rakennus meriradio-oppi juridiikka alusturvallisuus Koulutuksen opetussuunnitelman löydät SAMK:n sivulta Opetussuunnitelmat 2015-2016 ...

  Provider NameSatakunnan ammattikorkeakoulu, SAMK Merenkulun kampus, Rauma

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Insinööri (AMK), logistiikka, liikenneala

  Liikennealan insinöörin ydinosaamiseen kuuluvat seuraavat yhteiset 15 opintopisteen moduulit: Lähdetään liikenteeseen Liikennealan perusteet Liikenne ja kuljetukset Liikenne ja maankäyttö Liikenne ja ympäristö Älyliikenteen perusteet Rakennetut ympäristöt Liikennehankkeet   Koulutuksen toteutus Hakukohteen nimestä ilmenee, voiko yhteishaussa hakea päivätoteutukseen ja/tai monimuotototeutukseen. Erilaiset kehitysprojektit ovat osa opintojasi. Projekteja tehdään työelämän tarpeiden pohjalta yhdistämällä opittua teoriaa ja käytäntöä. Projektit toteutetaan tiimeissä, jotka koostuvat muista opiskelijoista, projektin ohjaajista ja työelämän edustajista. Projektiopiskelun lähtökohtana on työelämässä havaittava tarve, johon vastataan projektityön keinoin. Oppimisprosessi etenee yhdistämällä teoriaa ja käytäntöä. Projektityöskentely tapahtuu pienryhmissä, tiimeissä vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja työelämän edustajien kanssa. Opettajat toimivat prosessissa opiskelun ohjaajina, tuutoreina sekä ammatillisen substanssitiedon asiantuntijoina. ...

  Provider NameHäme University of Applied Sciences, Riihimäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Insinööri (AMK), logistiikka, liikenneala

  Liikennealan insinöörin ydinosaamiseen kuuluvat seuraavat yhteiset 15 opintopisteen moduulit:•    Ihminen liikenteessä•    Liikennealan perusteet•    Liikenne ja yhteiskunta•    Joukkoliikenne ja matkaketjut•    Liikenteen vaikutukset•    Väyläsuunnittelun perusteet•    Elinkeinoelämä ja kuljetukset•    Älyliikenteen perusteet Kolmantena opintovuotena voit suunnata opintosi joko•    liikennesuunnitteluun ja/tai•    älykkäisiin liikennejärjestelmiin Liikennesuunnittelun opinnoissa perehdyt kaikkien liikennemuotojen - joukkoliikenteen, autoliikenteen, pyöräilyn, kävelyn - ja pysäköinnin suunnitteluun sekä myös liikenteen ympäristövaikutuksiin ja niiden arviointiin. Lisäksi saat valmiudet liikennesuunnittelussa tarvittavien liikennetutkimusten ja välityskykytarkastelujen tekemiseen. Älyliikenteen opinnoissa saat kokonaiskäsityksen tieto- ja viestintätekniikan erilaisista keinoista ja mahdollisuuksista liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi ja opit hyödyntämään kehittyvän tekniikan mahdollisuuksia osana liikenteen ja kuljetusten suunnittelua. Opintoihin voi sisällyttää myös tuotantotalouden ja logistiikan opintoja HAMK:n virtuaalitarjontaa hyödyntäen. Opintojesi aikana kehität myös pitkin matkaa kielitaitoasi ja viestinnän osaamista, perehdyt projektityöskentelyyn ja opit toimimaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Sinulla on mahdollisuus valita henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti opintoja myös muista koulutusohjelmista tai suorittaa opintoja jossakin yhteistyöoppilaitoksessa ulkom ...

  Provider NameHäme University of Applied Sciences, Riihimäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Merikapteeni (AMK), päivätoteutus

  Opetus ja työharjoittelut kauppalaivoilla toteutetaan käytännön tehtävissä yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Työharjoittelut kauppalaivoilla on mahdollisuus suorittaa kansainvälisillä väylillä. Oppimisympäristöinä hyödynnetään: modernia simulaattorikeskusta koulualus Katarinaa sekä erilaisia yhteistyöprojekteja. Koulutus jakautuu kolmeen eri tasoon. Support-, Operational-, ja Management- tasoihin. Support-tasolla saat valmiudet toimia aluksen käytännön tehtävissä miehistötasolla. Operational-tason koulutus valmistaa sinut työskentelemään alemmissa päällystötehtävissä ja Management-taso sinulla on teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä. Ensimmäisenä lukuvuotena suoritat vahtimiehen pätevyyden harjoitteluineen. Vahtiperämiehen tutkintoon liittyvät opinnot ja osa ohjatusta harjoittelusta suoritetaan kolmannen vuoden loppuun mennessä ja loput opinnoista seuraavan 1,5 vuoden aikana. Halutessasi voit täydentää koulutustasi tekniikan ja merenkulun muilla opinnoilla ja suorittamalla osan opinnoista vaihto-opiskelijana ulkomailla. Kielitaito on kaiken a ja o Olennainen osa merikapteenin työtä ovat hyvät kieli- sekä kommunikaatiotaidot, sillä kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Merikapteenin hyvää kielitaitoa, erityisesti englanninkielen taitoa, edellyttävät myös monet merenkulkuun liittyvät säädökset, lastiasiakirjat, käyttöohjeet ja meriradioliikenteen hoitaminen. Koulutukseen hyväksyttävän on osoitettava todistus terveydentilastaan. Li ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kotka campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Merikapteeni (AMK), monimuotototeutus

  Koulutus on tarkoitettu jo vahtiperämiehen tutkinnon suorittaneille ja pätevyyskirjan omaaville, jotka haluavat suorittaa merikapteenin tutkinnon. Koulutus on mahdollista suorittaa oman työn ohessa. Koulutus jakautuu kolmeen eri tasoon: Yleisiin opintoihin Operational-tason täydentäviin opintoihin Management- tason opintoihin. Management-tason suoritettuasi sinulla on teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä. Kielitaito kaiken a ja o Olennainen osa merikapteenin työtä ovat hyvät kieli- sekä kommunikaatiotaidot, sillä kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Merikapteenin hyvää kielitaitoa, erityisesti englanninkielen taitoa, edellyttävät myös monet merenkulkuun liittyvät säädökset, lastiasiakirjat, käyttöohjeet ja meriradioliikenteen hoitaminen. Opiskelija voi halutessaan täydentää koulutustaan tekniikan ja merenkulun muilla opinnoilla ja suorittamalla osan opinnoista vaihto-opiskelijana ulkomailla. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kotka campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Merikapteeni (AMK), monimuotototeutus

  Koulutus on tarkoitettu jo vahtiperämiehen tutkinnon suorittaneille ja pätevyyskirjan omaaville, jotka haluavat suorittaa merikapteenin tutkinnon. Koulutus on mahdollista suorittaa oman työn ohessa. Koulutus jakautuu kolmeen eri tasoon: Yleisiin opintoihin Operational-tason täydentäviin opintoihin Management- tason opintoihin. Management-tason suoritettuasi sinulla on teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä. Kielitaito kaiken a ja o Olennainen osa merikapteenin työtä ovat hyvät kieli- sekä kommunikaatiotaidot, sillä kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Merikapteenin hyvää kielitaitoa, erityisesti englanninkielen taitoa, edellyttävät myös monet merenkulkuun liittyvät säädökset, lastiasiakirjat, käyttöohjeet ja meriradioliikenteen hoitaminen. Opiskelija voi halutessaan täydentää koulutustaan tekniikan ja merenkulun muilla opinnoilla ja suorittamalla osan opinnoista vaihto-opiskelijana ulkomailla. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kotka campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Merikapteeni (AMK), päivätoteutus

  Koulutus jakautuu kolmeen eri tasoon. Support-, Operational-, ja Management- tasoihin. Support-tasolla saat valmiudet toimia aluksen käytännön tehtävissä miehistötasolla. Operational-tason koulutus valmistaa sinut työskentelemään alemmissa päällystötehtävissä ja Management-taso sinulla on teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä. Koulutukseen hyväksyttävän on osoitettava todistus terveydentilastaan. Lisätietoja koulutuksesta ja sen vaatimuksista Kyamkin sivulta: www.kyamk.fi/merenkulku_merikapteeni Lisätietoja merimiehen lääkärintarkastuksista ja terveydellisistä vaatimuksista löytyy laista laivaväen lääkärintarkastuksista 1171/2010 Lisätietoja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta laivaväeltä vaadittavasta näkö- ja kuulokyvystä 224/2013. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kotka campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Bachelor of Marine Technology, Maritime Management, Captain

  The core studies cover the duties of deck officers. Content of studies navigation seamanship ship technology cargo handling radio communication. A large part of the education is realized through on-board training and the school’s simulator bridges.   ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Turku, Juhana Herttuan puistokatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Merikapteeni (AMK)

  The core studies cover the duties of deck officers. Content of studies Navigation Seamanship Ship technology Cargo handling Radio communication On-board training. The core studies cover the duties of deck officers. A large part of the education is realized through on-board training and the school’s simulator bridges. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Turku, Juhana Herttuan puistokatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages